FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROTY   

Dotyczy odstąpienia od umowy - zwrotu towaru wyłącznie przez konsumenta (Osoba fizyczna).*

(formularz ten należy skopiować i wypełnić, odesłać na adres e-mail: biuro@bezpieczenstwo-bhp.pl oraz załączyć z paragonem wraz z przesyłką).

 

Dane konsumenta

Imię i nazwisko

Pełny adres pocztowy

Tel i adres e-mail


Dane sprzedawcy

Nazwa strony www

Adres pocztowy

Tel i adres e-mail


Zamówienie nr

Data zawarcia umowy

Data odbioru towaru

Nr paragonu

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży/zwrocie następujących rzeczy:

Preferowany zwrot płatności: przelew / gotówka (**)

 

nr konta..............................................................................................................................

Data

 Podpis konsumenta

(*) Hurtownia Bezpieczeństwo BHP nie przyjmuje przesyłek, zwrotów bez wcześniejszego uzgodnienia.

(**) Niepotrzebne skreślić.

Formularz odstąpienia od umowy - pobierz