FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROTY

(formularz ten należy skopiować i wypełnić, odesłać na adres e-mail: biuro@bezpieczenstwo-bhp.pl oraz załączyć z paragonem wraz z przesyłką. Dotyczy tylko przypadku chęci odstąpienia od umowy, zwrotu towaru).

 

Dane klienta

Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Pełny adres pocztowy

Tel i adres e-mail


Dane sprzedawcy

Nazwa strony www

Adres pocztowy

Tel i adres e-mail


Zamówienie nr

Data zawarcia umowy

Data odbioru towaru

Nr paragonu

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży/zwrocie następujących rzeczy:

Preferowany zwrot płatności: przelew / gotówka (*)

 

Podpis klienta

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


Menu

Szukaj

Cart

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Suma

Cena zawiera podatek

Zobacz koszyk

Zawartość schowka

Brak produktów

» Zobacz schowki