Procedura rozpatrywania reklamacji

REKLAMACJA

Reklamacja powinna zawierać przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. W celu złożenia reklamacji klient wysyła na swój koszt reklamowany czysty towar na adres: Bezpieczeństwo BHP, ul. Bieżuńska 1 lok. 2, 03-578 Warszawa.
W przypadku obuwia gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

Formularz ten należy skopiować i wypełnić, odesłać na adres e-mail:
biuro@bezpieczenstwo-bhp.pl lub pocztą tylko w przypadku reklamacji.

Dane klienta

Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Pełny adres pocztowy

Tel. i adres e-mail

Dane sprzedawcy

Nazwa strony www

Adres pocztowy

Tel i adres e-mail

Zamówienie nr

Data zawarcia umowy

Data odbioru towaru

Niniejszym zgłaszam reklamację następujących rzeczy:...............................................................................................................(opis, uzasadnienie)

Podpis konsumenta

Data

1. Jeśli zakupiony towar posiada wady Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę e-mailem biuro@bezpieczenstwo-bhp.pl lub pocztą tradycyjną oraz odesłać wadliwy towar na adres Sprzedawcy ul. Bieżuńska 1 lok. 2, 03-578 Warszawa firmą kurierską wskazaną przez Sprzedawcę, wraz z fakturą lub paragonem sprzedaży doręczonymi przy Dostawie. Faktura sprzedaży lub paragon z odpowiednią adnotacją o dokonaniu reklamacji zostanie zwrócona Klientowi wraz z dostarczeniem wymienionego towaru.

2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

3. Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie danych Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niekompletne.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny towar, mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru.

5. W przypadku towarów zakupionych w promocji wymiana możliwa pod warunkiem dostępności towaru.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, adres poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

7. Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Menu

Szukaj

Cart

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Podatek
0,00 zł Suma

Cena zawiera podatek

Zobacz koszyk

Zawartość schowka

Brak produktów

» Zobacz schowki