FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROTY Dotyczy odstąpienia od umowy - zwrotu towaru wyłącznie przez konsumenta (Osoba fizyczna).*

Formularz ten należy pobrać w PDF

Formularz odstąpienia od umowy -> pobierz

lub skopiować poniższą treść, wypełnić i odesłać na adres e-mail: biuro@bezpieczenstwo-bhp.pl oraz załączyć wraz z odsyłanym towarem i paragonem. Nr konta proszę również podać w mailu.

Dane konsumenta

Imię i nazwisko

Pełny adres pocztowy

Tel i adres e-mail


Dane sprzedawcy

Nazwa strony www

Adres pocztowy

Tel i adres e-mail


Zamówienie nr

Data zawarcia umowy

Data odbioru towaru

Nr paragonu

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży/zwrocie następujących rzeczy:

Preferowany zwrot płatności: przelew / gotówka (**)

 

nr konta..............................................................................................................................

Data

 Podpis konsumenta

(*) Hurtownia Bezpieczeństwo BHP nie przyjmuje przesyłek, zwrotów bez wcześniejszego uzgodnienia.

(**) Niepotrzebne skreślić.