Normy rękawic roboczych i ochronnych

Kategoria I – rękawice stosowane wyłącznie w warunkach minimalnego ryzyka. Używanie tej kategorii rękawic głównie poprawia komfort pracy, chroniąc przed powierzchownym uszkodzeniem naskórka, temperaturą nieprzekraczającą 50°C oraz przed słabym i łatwo odwracalnym działaniem środków chemicznych. Ponieważ ich stosowanie ma na celu zwłaszcza poprawę komfortu pracy, nie jest uzależnione od wyników badań specjalnych jednostek badawczych. Do tej grupy należy większość zwykłych rękawic roboczych, rękawice do prac gospodarczych, domowych, sprzątania, prac w ogrodzie.

Kategoria II – rękawice wykorzystywane w przypadku wykonywania prac o średnim ryzyku. To rodzaj rękawic ochronnych ogólnego użytku, zapewniających dobrą odporność mechaniczną na ścieranie, przedarcie, przecięcie, przekłucie, jak również chroniące ręce przed czynnikami cieplnymi i zimnymi. Do rękawic ochronnych z tej kategorii zaliczane są także rękawice antywibracyjne, powlekane, skórzane i wzmacniane skórą oraz ocieplane. Kategoria II wymaga oznakowania produktu piktogramem pokazującym jego funkcje ochronne oraz koniecznością certyfikacji.

Kategoria III – do prac o wysokim ryzyku wystąpienia poważnego uszkodzenia, chroniące przed poważnymi urazami i zagrożeniami dla życia. Rękawice z tej kategorii stosowane są do ochrony w sytuacjach najwyższego ryzyka wystąpienia uszkodzenia dłoni np.: w pracach przy wysokim napięciu, w trakcie prac z agresywnymi substancjami chemicznymi. Rękawice kategorii III muszą być testowane, certyfikowane i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Rękawice nitrylowe, chemoodporne czy spawalnicze z tej kategorii muszą być oznakowane piktogramem pokazującym funkcje ochronne produktu. Organ przeprowadzający ocenę jest określony przez numer znajdujący się obok znaku CE. Dobór rękawic w tej kategorii zatwierdzony powinien być przez inspektora BHP.

Podział rękawic ochronnych

Rękawice ochronne ze względu na rodzaj zagrożenia podzielić można na:

 • rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi
 • rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
 • rękawice chroniące przed niską temperaturą
 • rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
 • rękawice elektroizolacyjne
 • rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
 • rękawice antywibracyjne.

Ponadto ze względu na specyficzne zastosowania wyodrębnić można:

 • rękawice antystatyczne
 • rękawice spawalnicze
 • rękawice kriogeniczne

Normy EN – oznakowanie, wymagania, parametry, ochronność

Norma EN 388 – zagrożenia mechaniczne

TESTY

POZIOMY PARAMETRÓW

0

1

2

3

4

5

Odporność na ścieranie (cykle)

<100

100

500

2000

8000

Odporność na przecięcie (współczynnik)

<1,2

1,2

2,5

5,0

10,0

20

Odporność na rozdarcie (Newton)

<10

10

25

50

75

Odporność na przebicie (Newton)

<20

20

60

100

150

Norma EN 388 ma zastosowanie do wszelkiego typu rękawic ochronnych w zakresie zagrożeń fizycznych i mechanicznych poprzez ścieranie, przecięcie ostrym przedmiotem, przekłucie, rozdzieranie. Te wskaźniki odporności, przytoczone w powyższej tabeli, pozawalają porównać parametry poszczególnych wyrobów między sobą. Testy te stanowią wyłącznie wynik badań laboratoryjnych. Wiadomym jest, że nic nigdy nie zastąpi testu wyrobu w miejscu jego rzeczywistego użytkowania.

Zgodnie z normą EN 388 rękawice powinny posiadać oznaczenia:

 • znak CE
 • oznaczenie producenta
 • numer lub nazwę handlową rękawicy
 • rozmiar rękawicy
 • piktogram z podanymi poziomami ochrony i numerem normy.

Norma EN 420+A1 – wymagania ogólne i metody badań

Norma formułuje wymagania w zakresie:

 • znak firmowy producenta i oznaczenie wyrobu,
 • nieszkodliwość,
 • przestrzeganie ustalonych rozmiarów,
 • wygoda użytkowania,
 • konstrukcja rękawicy,
 • pakowanie i składowanie,
 • właściwości, piktogramy, użytkowanie, środki ostrożności, konserwacja i czyszczenie.

Rozmiary

Wymiar dłoni w mm

Obwód dłoni

w mm – mierzona w najszerszym miejscu dłoni

Długość dłoni

w mm – mierzona od czubka palca środkowego do nadgarstka

Minimalna długość

rękawicy w mm – mierzona od czubka palca środkowego do nadgarstka

6

XS

152

160

220

6,5-7

S

178

171

230

7,5-8

M

203

182

240

8,5-9

L

229

193

250

9,5-10

XL

254

204

260

10,5-11

XXL

279

215

270

11,5-12

XXXL

304

226

280

Norma EN 1082-1

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Część 1: Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion

Norma ta określa wymagania dotyczące konstrukcji, odporności na przekłucie, właściwości użytkowych, mocowania za pomocą pasków, masy, materiału, znakowania i sposobu użytkowania rękawic i ochron ramion. Określa także odpowiednie metody badań. Norma EN 1082-1 dotyczy rękawic ochronnych z plecionki pierścieni i ochron ramion z elementów metalowych i z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do pracy nożami ręcznymi.

Norma EN 1082-2

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Część 2: Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni

Norma ta określa wymagania dotyczące projektowania, odporności na przecięcie, odporności na przekłucie i właściwości ergonomicznych odpornych na przecięcie rękawic, ochron ramion i rękawów ochronnych, wykonanych z materiałów innych niż plecionka pierścieni, sztywne metale i tworzywa sztuczne oraz zapewniających mniejszą ochronę przed przecięciem i ukłuciem niż wyroby wymienione w pierwszej części tej normy. Odnoszą się one do ochron przeznaczonych wyłącznie do pracy, w której nóż jest zakończony ostro lub jest używany jedynie do cięcia w miejscach odległych od ręki i ramienia.

Norma EN 407

Norma określa wydajność termiczną rękawic ochronnych w sytuacji oddziaływania wysokiej temperatury i/lub ognia. Norma ta, informuje o zachowaniu rękawicy ochronnej pod wpływem działania wysokiej temperatury lub płomieni poprzez sześć parametrów:

 • Możliwość zapalenia (niepalność) – parametr ten informuje o czasie, w którym materiał nadal się pali/żarzy po usunięciu płomienia z badanego przedmiotu. Szwy rękawicy ochronnej ulec nie mogą zluzowaniu po czasie palenia się wynoszącym 15 sekund.
 • Ciepło kontaktowe (odporność na ciepło) – w większości wypadków wykorzystywanym w tej normie parametrem jest ciepło kontaktowe. Rozumieć należy czas (w sekundach) do wystąpienia progu bólu przy określonej temperaturze kontaktu (100, 250, 350 i 500°C), gdzie przyrost temperatury nie może być większy niż 10°C w ciągu 15 sekund.

Poziom

Temperatura kontaktu

Czas do wystąpienia progu bólu

Poziom 1

100°C

≥15 s

Poziom 2

250°C

≥15 s

Poziom 3

350°C

≥15 s

Poziom 4

500°C

≥15 s

W praktyce nie zawsze znany jest czas kontaktu oraz dokładna temperatura materiału, w przypadku ciepła kontaktowego dlatego wybierać należy wyższy poziom. Odczuwanie ciepła stanowi bardzo indywidualną kwestię, toteż próby noszenia należy przeprowadzić z użytkownikami rękawic.

 • Odporność na ciepło konwekcyjne – parametr informujący o czasie, w jakim rękawica ochronna opóźniać może przenikanie ciepła płomienia. Poziom wytrzymałości podawany jest jedynie w przypadku palności na poziomie 3 lub 4.
 • Odporność na promieniowanie cieplne – parametr komunikujący o czasie, w jakim rękawica ochronna może opóźniać przenikanie ciepła ze źródła promieniowania cieplnego. Poziom wytrzymałości podawany jest tylko, gdy w przypadku palności osiągany jest poziom 3 lub 4.
 • Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu – parametr ten informuje o liczbie kropel płynącego metalu, które potrzebne są do zwiększenia temperatury wnętrza rękawicy ochronnej o 40°C. Poziom wytrzymałości jest podawany wówczas, podczas gdy w przypadku możliwość zapalenia osiągany jest poziom 3 lub 4.
 • Odporność na duże ilości płynnego metalu – parametr informuje o ilości płynnego metalu, potrzebnej do tego, aby uszkodzić folię symulującą ludzką skórę, rozpiętą za próbką materiału rękawicy. Badanie to standardowo przeprowadzane jest z użyciem innego metalu. Poziom wytrzymałości podawany jest tylko wówczas, gdy w przypadku palności osiągany jest poziom 3 lub 4.

Norma EN 511

Rękawice ochronne chroniące przed zimnem

Norma EN 511 określa wymagania i metody badania rękawic, które stanowią ochronę przed konwekcją i przewodzeniem zimna do -50 °C. Zimno związane może być zarówno z warunkami klimatycznymi, jak i działalnością przemysłową. Norma ta informuje o zachowaniu rękawicy poprzez podanie trzech parametrów:

 • odporność na zimno konwekcyjne – odporność na straty ciepła na drodze konwekcji. Poziom jakości od 0 do 4.
 • odporność na zimno stykowe - odporność na straty ciepła podczas kontaktu z zimnym przedmiotem. Poziom jakości od 0 do 4.
 • przenikalność wody – wymaganie dotyczące odporności na przenikanie wody. Poziom jakości 0 lub 1.

Norma EN 1149-1

Rękawice antyelektrostatyczne – rękawice ochronne do prac w środowisku zagrożonym wybuchem

Norma EN 1149-1 określa metodę badania materiałów przeznaczonych do wyrobu rękawic ochronnych, rozpraszających ładunek elektrostatyczny, celem zapobieżenia wyładowaniom zdolnym do zainicjowania zapłonu.

Norma EN 10819

Rękawice ochronne chroniące przed ryzykiem, spowodowanym przez drgania (wibrację)

Norma EN10819 określa wymagania, metody testowania, oznakowanie, dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko ryzyku, spowodowanym przez drgania występujące przy obsłudze maszyn i urządzeń jak młoty, ubijaki, prasy i inne.

Norma EN 16350

Rękawice ochronne elektrostatyczne (wymagania dodatkowe)

Dodatkowe wymagania dotyczące rękawic ochronnych, użytkowanych w obszarach, gdzie są lub mogą być obecne strefy łatwopalne lub zagrożone wybuchem. Norma określa metody badań i wymagania w kwestii wykonania, oznakowania i informacji dla rękawic ochronnych, o działaniu rozpraszającym w celu zmniejszenia ryzyka wybuchu.

Norma EN 61340-5-3

Rękawice ESD - Rękawice ochronne chroniące przyrządy elektroniczne przed elektrycznością statyczną

Norma EN 421

Rękawice ochronne chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

Norma EN 12477

Rękawice ochronne dla spawaczy

Norma określa wymagania i metody badania rękawic ochronnych używanych przy ręcznym spawaniu metalu, cięciu i w procesach pokrewnych. Opisano rękawice ochronne dla spawaczy chroniące ręce i przeguby rąk podczas procesu spawania i prac z nim związanych.

Norma EN 374

informuje, że rękawica zapewnia ochronę przed substancji chemicznymi, czynnikami biologicznymi - mikroorganizmami. Rękawice takie muszą posiadać wartość penetracji AQL 1,5 lub niższą.

Kod literowySubstancja testowaNr CASKlasa
AMetanol67-56-1Alkohol pierwszorzędowy
BAceton67-64-1Keton
CAcetonitryl8.05.1975Związek nitrylowy
DDwuchlorometan2.09.1975Parafina chlorowana
EDwusiarczek węgla75-15-0Związek organiczny zawierający siarkę
FToluen108-88-3Węglowodór aromatyczny
GDwuetyloamina109-89-7Amina
HTetrahydrofuran109-99-9Związek heterocykliczny i eteru
IOctan etylu141-78-6Ester
Jn-Heptan142-85-5Węglowodór nasycony
KWodorotlenek sodowy 40%1310-73-2Zasada nieorganiczna
LKwas siarkowy 96%7664-93-9Nieorganiczny kwas mineralny

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.