Ochrona słuchu

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Jaką stosować więc ochronę?

Przy wykonywaniu pewnych zawodów towarzyszy hałas. Może on trwale zniszczyć nasz słuch zwłaszcza gdy przekracza dopuszczalne normy. Jednak miejsca pracy takie jak lotniska, hale przemysłowe, czy budownictwo nie muszą skazywać na głuchotę. Ochronniki słuchu dostępne na bezpieczenstwo-bhp.pl stanowią podstawowe wyposażenie chroniące przed hałasem. Ponieważ hałas ma różną częstotliwość i natężenie, ważną kwestię stanowi odpowiedni dobór ochrony słuchu. Przy doborze tego typu sprzętu zwrócić należy uwagę na parametry dB, Hz. Wszędzie tam, gdzie mamy styczność z dużym natężeniem fal dźwiękowych niezbędne jest stosowanie odpowiednich produktów ochrony słuchu.

Obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy w pierwszej kolejności będzie więc zastosowanie adekwatnych środków technicznych, takich jak: wyciszenie hałaśliwych maszyn, zastosowanie ekranów, wykonanie odpowiedniej adaptacji hali. Z kolei  skrócenie czasu pracy na hałaśliwych stanowiskach pracy to środki organizacyjne, które wykorzystać powinien pracodawca.
Jeśli jednak w dalszym ciągu  występuje przekroczenie dopuszczalnych wielkości hałasu obowiązkiem jego jest zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu. Muszą być one oczywiście dobrane do cech indywidualnych pracowników i wielkości charakteryzujących hałas.

Ochronniki słuchu

Ochronniki słuchu dzieli się na nauszniki przeciwhałasowe oraz wkładki przeciwhałasowe.
Niezależnie, które z nich zostaną zastosowane, aby spełniły funkcję, do której są przeznaczone muszą być prawidłowo stosowane przez cały okres narażenia pracownika na hałas. Również  krótkie przerwy w noszeniu ochronników słuchu  spowodować mogą istotne zmniejszenie skuteczności ochrony.


Nauszniki przeciwhałasowe

Składają się z dwóch czasz tłumiących, obejmujących małżowiny uszne i przylegających do głowy delikatnymi poduszkami uszczelniającymi wypełnionymi zazwyczaj pianką ze sztucznego tworzywa bądź cieczą. Czasze tłumiące wypełnia zaś materiał pochłaniający dźwięk.  
Nauszniki przeciwhałasowe dzielą się na  niezależne lub mocowane do hełmów ochronnych.


Wkładki przeciwhałasowe

To ochronniki słuchu przeznaczone do noszenia w zewnętrznym kanale słuchowym albo w małżowinie usznej i przeznaczone są do szczelnego zamknięcia kanału słuchowego. Wkładki dzielą się na jednorazowego bądź wielokrotnego użytku. Biorąc pod uwagę specyfikę budowy przewodu słuchu wkładki przeciwhałasowe formowane mogą być pod indywidualne zamówienie każdego użytkownika.

Pracownik ma prawo odmówić wykonania pracy zleconej przez pracodawcę w przypadku braku odpowiedniej ochrony indywidualnej słuchu. Pamiętać należy również, iż czułość ogólna słuchu pogarsza się wraz z wiekiem. Uszkodzenia słuchu wynika więc z przebywania w hałaśliwym miejscu. A przecież słuch jest niezbędnym zmysłem do lepszego kontaktu z otoczeniem.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.