Kategorie rękawic ochronnych

KATEGORIA I

Obejmuje rękawice zapewniające podstawowy poziom ochrony.
Do stosowania w warunkach niskiego ryzyka. Rękawice należące do tej kategorii chronią przed powierzchniowym uszkodzeniem naskórka, stanowią barierę cieplną dla temperatury do 50°C oraz chronią przed działaniem środków chemicznych o łagodnym działaniu (np. środkami czyszczącymi). Do grupy tej należy większość rękawic ochronnych, rękawice do prac gospodarczych i domowych. Ich użytkowanie poprawia komfort pracy. Możliwość stosowania rękawic należących do tej grupy nie jest uzależnione od wyników badań jednostek badawczych (certyfikacyjnych). Rękawice należące do kategorii I muszą spełniać wymagania normy EN420 „Wymagania ogólne dla rękawic".

KATEGORIA II

Rękawice zapewniające poziom ochrony przy pracach o średnim ryzyku uszkodzenia.
Rękawice należące do tej kategorii używane są w sytuacjach, gdzie ryzyko nie jest klasyfikowane jako niskie, ani bardzo wysokie. Produkty należące do kategorii II najczęściej zapewniają ochronę przed chemikaliami oraz uszkodzeniami mechanicznymi - rodzajami ryzyka bardzo szeroko rozpowszechnionego w większości prac przemysłowych. Do grupy tej zaliczane są również rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem. Najczęściej spotykana norma określająca przyporządkowanie rękawicy do kategorii II, to norma EN388.

KATEGORIA III

Do tej kategorii zalicza się rękawice stosowane w sytuacjach występowania ryzyka poważnego uszkodzenia.
Rękawice należące do tej kategorii sprzętu ochrony osobistej używane są wówczas, gdy istnieje ryzyko wystąpienia poważnego i/lub trwałego uszkodzenia dłoni i ręki, np. w pracach przy wysokim napięciu, z substancjami chemicznymi wysoce agresywnymi, itp.