Ochrona pracownika przed zimą – środki ochrony indywidualnej

Praca wykonywana w sezonie zimowym, a szczególnie na otwartej przestrzeni niesie za sobą dodatkowe obowiązki pracodawców wobec pracowników wykonujących taką pracę. Praca zimą wymaga wyposażenia pracownika w adekwatne do warunków atmosferycznych środki ochrony indywidualnej. Dla pracowników zatrudnionych zimą na dworze, warto przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w mikroklimacie zimnym.

Bardzo ważnym zadaniem, jakie stoi przed pracodawcami zatrudniającymi pracowników na zewnątrz jest usytuowanie i zorganizowanie stanowisk pracy znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń, w sposób taki, by pracownicy chronieni byli przed zagrożeniami. W szczególności związanymi z warunkami atmosferycznymi, takimi jak opady, silny wiatr, niska czy wysoka temperatura i spadające przedmioty.
Podczas prac wykonywanych zimą na dworze najczęstsze zagrożenia fizyczne stanowią:

  • poślizgnięcia i upadki – mechaniczne,
  • zimno – termiczne.

Doskonałą ochronę przed konsekwencjami tego typu wypadków, jakimi są urazy kończyn górnych i dolnych, czy też głowy stanowią środki ochrony indywidualnej:

  • kurtka lub kombinezon ocieplany,
  • koszula flanelowa,
  • nakrycie głowy ocieplane,
  • rękawice z warstwą nieprzemakalną,
  • obuwie robocze zimowe.

Pamiętać jednak należy, że to pracodawca ustala rodzaje odzieży roboczej, jaka stosowana powinna być przez pracowników wykonujących pracę na dworze zimą, jak również przewidywane okresy użytkowania tej odzieży.

Zimowe rozporządzenia

Zgodnie z różnymi rozporządzeniami, obowiązkiem pracodawcy w okresie od 1 listopada do 31 marca jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników, także przez wzgląd na niskie temperatury. Czas zimy powoduje, że praca na powietrzu nie należy do przyjemnych. Są jednak zawody i prace, które wykonywać trzeba niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. W takie  właśnie zimne dni oprócz środków ochrony indywidualnej, niezbędne są schronienia dla pracowników, w których można się zagrzać oraz skorzystać z posiłku profilaktycznego i gorącego napoju.

Wracając do tematu, najistotniejszym jest jednak zapewnienie pracownikom właściwej odzieży roboczej, której zadaniem jest zabezpieczenie przed mrozem, opadami śniegu, deszczu, czy wilgocią. Niezbędną na zimową aurę odzież należy dobrać do rodzaju wykonywanej pracy.
Odzież ochronna zimą, ma przede wszystkim chronić pracownika przed odmrożeniem i wychłodzeniem. Z tego też  powodu najważniejsze jest, żeby była ona opatrzone certyfikatem zgodności z normą EN 342 zapewniającą najlepszą ochronę przed zimnem i określającą poziomy izolacyjności cieplnej ubrań.

Specjalne oznaczenia produktu pozwalają określić, ile czasu pracownik może spędzić w ujemnych temperaturach. Jednocześnie, odzież musi być tak dobrana, by nie krępować ruchów.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom odzieży roboczej, pozwalającej mu na bezpieczne wykonywanie obowiązków. Odzież do pracy na zewnątrz, gdzie warunki dyktuje pogoda musi być dobrana w profesjonalny sposób. Produkty, zgodne muszą być z obowiązującymi wymogami technologicznymi oraz normami BHP, powinny poza tym posiadać oznaczenie „CE” gwarantujące spełnienie przez nie wymaganych norm minimum bezpieczeństwa. W celu odpowiedniego przydziału niezbędna jest korelacja środków z opracowanym ryzykiem zawodowym oraz przygotowanie „tabel przydziału środków”. Tabela dotyczy zarówno odzieży roboczej, jak i środków ochrony indywidualnej. Zasada ta obejmuje zakres wyposażenia w środki dla danego stanowiska pracy, jak również reguluje okresy ich użytkowania. Zakres wyposażenia, pracodawca powinien konsultować z przedstawicielami pracowników.

Odzież robocza i ochronna o szczególnym zimowym przeznaczeniu dostępna na bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.