Apteczki według norm DIN

Apteczki zgodne z normami DIN - czyli jakie?

Apteczka spełnia wymagania normy DIN, gdy indywidualne elementy wyposażenia spełniają wymagane normy DIN. Przeto wiele elementów indywidualnych spełniać musi wymagania innych norm DIN.

DIN to niemiecka norma, wprowadzona dla wyposażenia apteczek. Posiada zgodność z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej. Normy DIN stosowane są dla potrzeb apteczek samochodowych, jak również dla potrzeb zakładowych apteczek pierwszej pomocy.

Normy DIN nader dokładnie definiują zarówno skład apteczek, jak i wymagania jakościowe wyposażenia.

Norma DIN 13164

Mając na uwadze brak rodzimych unormowań dotyczących składu apteczki pierwszej pomocy korzystamy z norm niemieckich. W myśl tej normy skład apteczek obejmuje wysokiej jakości produkty mające zastosowanie w sytuacji, w której konieczne jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Właściwe i pełne wyposażenie apteczki zgodnie z normą DIN 13164 daje możliwość bezpiecznego i sprawnego udzielenia pierwszej pomocy w samochodach i autobusach, czyli w szeroko pojętej branży motoryzacyjnej. Skład apteczki dostosowany został do opatrywania ran powstałych w trakcie wypadków drogowych, jak również w trakcie prac w terenie.

Normy DIN bardzo dokładnie precyzują skład apteczek, jak również wymagania jakościowe wyposażenia. Aby apteczka spełniała wymagania określonej normy DIN, jej indywidualne elementy tworzące wyposażenie spełniać muszą wymagania innych norm DIN. Pamiętać należy, że oznakowanie opakowania normą np. DIN 13164 nie jest jednoznaczne z tym, że apteczka spełnia wymagania stawiane przez normę. To opis umieszczony na opakowaniu środków opatrunkowych zawierający konkretną normę uprawnia do oznakowania gotowego wyrobu nazwą DIN.

Norma DIN 13157

To duża norma PLUS (przemysłowa), która określa ilość i rodzaj opatrunków i akcesoriów potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy na terenie budowy, zakładu pracy, urzędu, placówek oświatowych, itp. Jej skład jest znacznie bogatszy, niż apteczki z normą DIN 13164.

APTECZKA ZAKŁADOWA/PRZEMYSŁOWA/BIUROWA

Apteczki pierwszej pomocy stanowią podstawowy element wyposażenia szkół, biur, przedsiębiorstw, urzędów, warsztatów, galerii handlowych, sklepów. Konieczność wyposażenia w apteczkę dotyczy też branży motoryzacyjnej, motocykli i samochodów.
Apteczki pierwszej pomocy są niezbędne do skutecznego udzielenie pomocy w nagłych wypadkach. Posiadanie apteczki w firmie jest wymagane i konieczne, o czym stanowią przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rodzaje norm DIN stosowanych przy pierwszej pomocy

DIN 13167

Norma określa skład wyposażenia apteczki pierwszej pomocy dla motocykli. Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsca zawartość apteczki jest mniejsza niż apteczki samochodowej, jak również dostosowana do podstawowych urazów komunikacyjnych.

DIN 13164

Norma określa skład apteczki stosowanej w pojazdach samochodowych. Skład dostosowany został do opatrywania powstałych w trakcie wypadków drogowych ran, jak również w terenie bądź podczas pieszych wycieczek. Tłumaczy to opieranie się na tej normie, także w przypadku ustalania składu apteczek innych niż samochodowe.

DIN 13157

Norma duża (przemysłowa) określa ilość oraz rodzaj opatrunków i pozostałej części akcesoriów niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy w zakładzie pracy, szkole, itp.Większa ilość czynników ryzyka powoduje, iż skład apteczki jest znacznie bogatszy, w porównaniu z apteczką samochodową.

DIN 13169

Norma ta stanowi powiększenie składu wg DIN 13157 (oprócz nożyczek i instrukcji) i przeznaczona jest do zabezpieczenia analogicznych miejsc, w przypadku większej ilości osób.

DIN w przypadku każdej apteczki: 13164; 13167; 13157; 13169 to norma określająca skład poszczególnych apteczek , a nie ich rodzaj.

Wkłady w apteczkach według norm DIN

Element wyposażenia apteczki

Ilość wymagana przez normę DIN

DIN
13167

DIN
13164

DIN
13157

DIN
13169

Przylepiec DIN 13019 - A (5m x 2,5 cm)

1

1

1

2

Plaster DIN 13019 - E (10 x 6 cm)

4

4

8

16

Opatrunek na opuszki palców

2

2

4

8

Opatrunek na palec (12 x 2 cm)

2

2

4

8

Plaster z opatrunkiem (1,9 x 7,2 cm)

2

2

4

8

Plaster z opatrunkiem (2,5 x 7,2 cm)

4

4

8

16

Opatrunek indywidualny DIN 13151 - K (6 x 8 cm)

-

1

1

2

Opatrunek indywidualny DIN 13151 - M (8 x 10 cm)

1

2

3

6

Opatrunek indywidualny DIN 13151 - G (10 x 12 cm)

1

1

1

2

Chusta opatrunkowa DIN 13152 - BR (40 x 60cm)

-

1

-

-

Chusta opatrunkowa DIN 13152 - A (60 x 80cm)

1

1

1

2

Kompres (10 x 10cm)

-

6

6

12

Kompres na oko (min. 5 x 7 cm)

-

-

2

4

Kompres zimny (min. 200 cm2)

-

-

1

2

Koc ratunkowy 160 x 210 cm

-

1

1

2

Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 6 (4m x 6cm)

-

2

2

4

Opaska elastyczna DIN 61634 - FB 8 (4m x 8cm)

-

3

2

4

Chusta trójkątna DIN 13168 - D

-

2

2

4

Nożyczki DIN 58279 - A (14,5 cm)

1

1

-

-

Nożyczki DIN 58279 - B (19 cm)

-

-

1

1

Torebka foliowa (min. 30 x 40 cm)

-

-

2

4

Chusta z flizeliny (min. 20 x 30 cm)

-

-

5

10

Rękawice jednorazowe EN 455

4

4

4

8

Chusteczka wilgotna do czyszczenia skóry

2

2

-

-

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

1

1

1

1

Spis zawartości

1

1

1

1

Powyższa tabela idealnie i czytelnie ilustruje występujące różnice wymagane przez normę DIN.

Ilość apteczek i ich rozmieszczając dostosować należy do rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń, uwzględniając przy tym ilość zabezpieczanych osób.

Apteczki dostępne na naszej stronie zapewnią doskonałe wyposażenie szkół, biur, firm, domów, urzędów, warsztatów, galerii handlowych, sklepów i samochodów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.