Kategorie rękawic ochronnych

Wśród rękawic ochronnych można wskazać wyroby należące do trzech kategorii środków ochrony indywidualnej – w zależności od stopnia zagrożenia, przed którym rękawice mają chronić użytkownika, i w zależności od złożoności ich konstrukcji.

Mając w pracy kontakt ze szkodliwymi substancjami (np. chemicznymi), powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiednią odzież oraz obuwie, które gwarantują bezpieczeństwo. Jednym ze środków ostrożności są rękawice ochronne, zapobiegające różnego rodzaju uszkodzeniom rąk. Na rynku istnieje kilka kategorii, w zależności od stopnia zagrożenia.


Ważne! Dłoń jest najważniejszym narzędziem wykorzystywanym podczas niemal wszystkich rutynowych czynności, pozwala na poznawanie otaczającego nas świata za pomocą zmysłu dotyku. Zimno, gorąco, nacisk, ból, kształt i tarcie to tylko część sygnałów przesyłanych przez dłoń do narządu ośrodkowego układu nerwowego, jakim jest mózg za każdym razem, gdy dotykamy czegoś dłonią bądź wykonujemy nią czynności. Mózg przetwarza te sygnały, po czym przesyła je do mięśni kontrolujących różne funkcje dłoni – instynktownie i bez naszej świadomości.

SKUTECZNA OCHRONA RĄK PRACOWNIKA

Każdy środek ochrony indywidualnej zaklasyfikowany musi być do jednej z trzech kategorii zagrożeń od I do III. Dyrektywa Unijna 89/686/EWG dzieli wszelkie zagrożenia na trzy kategorie. Rękawice ochronne i robocze stanowią bardzo szeroki asortyment w każdej z tych kategorii. Dzięki temu bez problemu dobrać można odpowiednie zabezpieczenie rąk niezbędne w różnych sytuacjach, na wielu stanowiskach pracy i dobrane do rodzaju zagrożenia.

Kategoria I

Są to rękawice, które zapewniają podstawowy poziom ochrony w warunkach niskiego ryzyka. Ich zadaniem jest:

 • ochrona przed powierzchniowym uszkodzeniem naskórka
 • ochrona przed działaniem wysokich temperatur (do 50°C)
 • ochrona przed środkami chemicznymi o łagodnym działaniu (można tu wymienić np. detergenty o niskiej szkodliwości działania)
 • ochrona przed  dłuższy kontakt z wodą.

Są to głównie rękawice używane w warunkach gospodarczych oraz domowych. Taki produkt spełnia wymagania normy EN420., z więc te podstawowe dotyczące rękawic ochronnych.

Kategoria II

Rękawice stosowane przy pracach o średnim ryzyku uszkodzenia. Chronią przed chemikaliami i uszkodzeniami mechanicznymi przy wykonywaniu większości prac przemysłowych. Dodatkowo mogą przeciwdziałać ciepłu oraz zimnu. Produkt spełnia normę EN388.

Kategoria III

W tej kategorii znajdują się rękawice stosowane w sytuacjach wysokiego ryzyka uszkodzenia. Zwykle stosuje się je w pracach przy wysokim napięciu lub wymagających kontaktu z agresywnymi substancjami chemicznymi. Jest to niezbędny element wyposażenia pracownika, jeśli występuje duże prawdopodobieństwo trwałego uszkodzenia rąk związanego z:

 • niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami
 • promieniowaniem jonizującym
 • szkodliwymi czynnikami biologicznymi
 • upadkiem z wysokości
 • środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej - 50 °C lub niższej
 • środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C
 • porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem
 • strumieniem pod wysokim ciśnieniem
 • przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową
 • ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem

Podstawę europejskiego systemu prawnego, mówiącego o bezpieczeństwie w miejscu pracy w całej Europie przez lata była wydana w 1989 r. Dyrektywa 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Dokument zapewniał swobodny przepływ środków ochrony indywidualnej i określał główne wymagania, jakie ŚOI spełniać muszą w podczas ich produkcji i przed wprowadzeniem ich na rynek.
W roku 2016 dyrektywa zastąpiona została Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym z dnia 31 marca 2016 r., które w całości zaczęło obowiązywać od 21 kwietnia 2018 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Wprowadzenie nowego rozporządzenia Unii Europejskiej miało na celu dostosowanie do nowych przepisów unijnych, jak również zapewnienie lepszej ochrony użytkownikom ŚOI.

PODZIAŁ RĘKAWIC OCHRONNYCH

Rękawice ochronne ze względu na rodzaj zagrożenia podzielić można na:

Ponadto ze względu na specyficzne zastosowania wyodrębnić można:


Aby rękawice dawały stosowną ochronę przed różnymi obrażeniami, dostosować należy ich konstrukcję i materiały do potrzeb i komfortu użytkownika. Oczywiście rękawice muszą być odpowiednio dobrane do różnych warunków pracy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.