Normy EN ochrony wzroku

EN 166 Ochrona indywidualna oczu

Norma wykorzystywana jest dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, które znajdują zastosowanie do ochrony przed zagrożeniami, mogącymi wystąpić między innymi w laboratoriach czy przemyśle. Norma nie ma zastosowania w przypadku, gdy istnieją specyficzne normy pod warunkiem, że odwołują się one do tej normy. Ochrony oczu zaopatrzone w szkła korekcyjne nie są wyłączone z zakresu użytkowania.
Norma formułuje szereg parametrów charakteryzujących możliwość zastosowania filtrów i oprawek.

EN 169 Ochrona indywidualna oczu

Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania odnoszą się do współczynnika przepuszczania i zalecanego stosowanie. Norma charakteryzuje oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania w przypadku filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów spawarek, lutospawarek, łuków elektrycznych oraz urządzeń do cięcia strumieniem plazmy.
W sytuacji stosowania osłon z filtrami automatycznymi zastosowanie znajduje norma EN 379.

EN 175 Ochrona indywidualna oczu

Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych.
Norma wytycza wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metod badań środków ochrony indywidualnej używanych do zabezpieczenia oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem optycznym oraz innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, mogących mieć miejsce podczas spawania, cięcia lub operacji pokrewnych.

EN 207 Ochrona indywidualna oczu

Filtry i środki ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym.
Dla jej prawidłowego zastosowania, niezbędne jest zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na urządzeniu laserowym.

EN 379 Ochrona indywidualna oczu

Filtry automatyczne stosowane podczas spawania.
Norma określa wymogi dotyczące filtrów spawalniczych, automatycznie przełączających współczynnik przepuszczania światła na mniejszą wartość, podczas gdy zapala się łuk spawalniczy (określanych filtrami spawalniczymi o przełączanym stopniu zaciemnienia).

Parametry odnoszące się do filtrów/soczewek

Znakowanie filtra obejmuje:

 • numer kodowy filtra i oznakowanie stopnia ochrony i zaciemnienia, dla soczewek o działaniu filtrującym,
 • wskazanie klasy optycznej,
 • symbol producenta,
 • symbole trwałości mechanicznej,
 • symbole zastosowań.

Klasy optyczne


Wyróżnia się trzy klasy optyczne, podawana obowiązkowo:

 • Klasa 1 - nadające się do ciągłych prac. Tolerancja załamania światła na poziomie +0.06 dioptrii,
 • Klasa 2 - nadające się do prac okresowych nieciągłych. Tolerancja refrakcji na poziomie +0.12 dioptrii,
 • Klasa 3 - do prac przygodnych, zakaz ciągłego noszenia. Tolerancja refrakcji +0.12/-0.25 dioptrii.


Symbole wytrzymałości mechanicznej:

 • S – podwyższona odporność na uderzenia – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 22g z prędkością 5,1m/s,
 • F – uderzenie o niskiej energii niska energia uderzenia – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86g, z prędkością 45m/s,
 • B – uderzenie o średniej energii – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86g, z prędkością 120m/s,
 • A – uderzenie o wysokiej energii – odporność na uderzenie stalową kulką, o masie 0,86g, z prędkością 190m/s,
 • Brak – minimalna odporność na uderzenia, brak oceny stopnia ochrony.


Symbole obszarów zastosowań:

 • 3 – ochrona przed cieczami (w postaci kropel lub rozbryzgów),
 • 4 – ochrona przed grubymi cząstkami pyłu (większymi niż 5 µm),
 • 5 – ochrona przed gazami i drobnymi cząstkami pyłu (parami, mgłami, dymami i pyłami o rozmiarze cząstek mniejszym niż 5 µm),
 • 8 – ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego,
 • 9 – ochrona przed stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych,
 • Brak ogólnego stosowania – nie wymienione zagrożenia mechaniczne oraz zagrożenia podyktowane promieniowaniem nadfioletowym, podczerwonym, słonecznym i widzialnym.


Symbole dodatkowych cech ochronnych:

 • K – odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu,
 • N – odporność na zaparowanie,
 • R – zwiększony wskaźnik odbicia światła,
 • 8 – ochrona przed łukiem powstającym podczas zwarcia elektrycznego,
 • 9 – ochrona przed stopionym metalem i przenikaniem gorących ciał stałych,
 • Brak – nie posiada dodatkowych w/w cech ochronnych.

Parametry odnoszące się do oprawek

Oznaczenia oprawek muszą zawierać:

 • Symbol CE,
 • Znak identyfikacyjny producenta,
 • Numer normy EN166 (obowiązkowo),
 • Symbole obszarów zastosowania i wyników badania wytrzymałości mechanicznej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.