PRACUJ Z GŁOWĄ – OCHRONA GŁOWY PODCZAS PRACY

Jakie prace sprzyjają narażeniu głowy na urazy?

Wykonywanie niektórych prac sprzyja narażeniu głowy na urazy, dlatego też przepisy budowlane i BHP nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikowi ochrony tej części ciała. Za szczególnie niebezpieczne miejsca pracy podlegające ochronie głowy uważane są branże, takie jak:

 • branża budowlana,
 • sektor górniczy,
 • hutnictwo,
 • energetyka,
 • leśnictwo,
 • składy magazynowe.

Głowa to część ciała niezwykle wrażliwa, gdzie nawet lekkie urazy nieść mogą za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Jak chronić głowę?

W wielu miejscach pracy podstawowym środkiem ochrony głowy jest kask ochronny BHP który stanowi główne zabezpieczenie głowy pracownika.
Ich konstrukcja oraz przeznaczenie dobierane powinny być w zależności od warunków wykonywanej pracy. W zależności od modelu ochronnego kasku może on chronić zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również przed porażeniem prądem czy odpryskami w czasie spawania. Analizując ofertę środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej dla pracownika odzież robocza warto zadbać o dobrej jakości kaski i hełmy BHP.
WAŻNE! Mieć to nie wszystko, trzeba jeszcze stosować. Pracodawca wyposażając pracownika w środki ochrony indywidualnej dopilnować musi, by były one stosowane na wymagających tego stanowiskach pracy.

KASK OCHRONNY BHP

kask ochronny BHP jest jednym z elementów stanowiących ochronę zdrowia i życia pracownika, dlatego tak jak zostało to już zasygnalizowane używanie kasku ochronnego jest konieczne w wielu sektorach. Zgodnie z przepisami prawa w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy hełmy obowiązują na niektórych stanowiskach. Wśród nich wymieniane są:

 • prace budowlane i drogowe, ze szczególnym wskazaniem na prace na rusztowaniach, mostach, wiaduktach, konstrukcjach stalowych,
 • podziemne, czyli kopalnie,
 • ziemne, do których należą prace w wykopach, rowach i szybach,
 • prace przy wielkich piecach,
 • prace w halach produkcyjnych,
 • na stanowiskach, gdzie korzysta się z materiałów wybuchowych,
 • w stoczniach i na kolei - podczas prac manewrowych, a także przy dźwigach i urządzeniach służących do przenoszenia ładunków i podnoszenia ładunków.

WAŻNE! Kask ochronny obowiązuje nie tylko pracowników wykonujących konkretne obowiązki, ale osoby znajdujące się na terenie prowadzonych prac.

Co oprócz kasków?

Oprócz kasków stosuje się także środki ochrony indywidualnej do zabezpieczania:

WAŻNE! Do pracodawcy należy określenie zagrożeń towarzyszących w danych warunkach pracy. To na nim spoczywa zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej bezpiecznych okoliczności pracy.
Dlaczego konieczna jest ochrona głowy na miejscu pracy?
Zasady przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy omawiane są zawsze podczas wstępnego szkolenia BHP, instruktażu stanowiskowego i przypominane w trakcie szkoleń okresowych. Część instruktażu zawsze przeznaczona powinna być na szczegółowe omówienie środków ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania na danym stanowisku pracy, których zadaniem jest bezpośrednia ochrona życia. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, także osoby odwiedzające np. geodeci, architekci, inspektorzy i inni goście mają obowiązek noszenia wymaganej w danych okolicznościach odzieży ochronnej.
Tak, jak już na wstępie pisaliśmy głowa to niezwykle wrażliwa część ciała, jej urazy mogą być bardzo niebezpieczne. Ochrona głowy na miejscu pracy to priorytet - uszkodzenia czaszki to nie żarty, gdyż w naszym mózgu nie ma zbędnych elementów i choć tego nie zauważamy wszystko w nim pracuje przez cały czas. Zdolność uczenia się zawdzięczamy faktowi, że mózg może zmieniać swoje właściwości. Mózg jest niezwykle wrażliwym elementem naszego ciała, który bezwzględnie trzeba chronić.

Czemu warto nosić kask ochronny BHP?

Oto kilka powodów:

 • ochrona zdrowia i życia,
 • asekuracja głowy przed skaleczeniami i otwartymi ranami,
 • ochrona głowy przed elementami konstrukcji, budowy, rusztowań czy maszyn,
 • ochrona przed uderzeniami, których prawdopodobieństwo jest znaczne,
 • dbałość o zdrowie współpracownika, gdyż podczas pracy grupowej, wzajemnie przyczynić można się do zagrożenia,
 • zabezpieczenie przed płomieniami, odpryskami stopionego metalu, iskrami,
 • ochrona górnego odcinka kręgosłupa.
 • wsparcie w przypadku dodatkowych akcesoriów ochronnych.

WAŻNE! Ażeby kask ochronny spełniał przypisane mu funkcje ochronne, powinien być prawidłowo dobrany. Kask ochronny nie może być ani za mały ani zbyt duży. Okoliczności w poszczególnych dziedzinach pracy wymagają różnych rozwiązań. Dlatego zdarza się, że kask zaopatrzony jest w dodatkowe elementy, takie jak ochronniki słuchu, czy osłonę oczu.
Pamiętajmy, że kask BHP spełnia prawidłową swą funkcję ochronną, kiedy jest prawidłowo założony. Nie może spadać, zsuwać się, zachodzić na oczy.

BUDOWA TRADYCYJNEGO KASKU OCHRONNEGO

Kaski ochronne różnią się w zależności od typu i przeznaczenia. W zależności od konstrukcji i tworzywa, mogą chronić przed innymi zagrożeniami. Wszystkie one stanowią jednak główne zabezpieczenie głowy przed uderzeniem. Każdy kask ochronny składa się ze skorupy, więźby, paska głównego oraz paska podbródkowego.

 • Skorupa to zewnętrzna częścią hełmu, która nadaje mu określony kształt. W chwili uderzenia częściowo pochłania energię, zaś resztę przekazuje na więźbę. Może posiadać daszek, obrzeże lub rynienki. Wyposażona może być w gniazda zaczepowe do zaczepiania lampy lub osłony twarzy, nauszników nahełmowych, tworząc tym samym konstrukcję bazową do mocowania dodatkowych ochron osobistych.
 • Więźba to wewnętrzna część hełmu, która bezpośrednio styka się z głową pracownika. Jej zadaniem jest utrzymanie hełmu na głowie i odpowiednia amortyzacja uderzenia przyjętego przez skorupę. Zazwyczaj wykonana jest z taśm tkanych z włókien syntetycznych lub pasków polietylenowych.
 • Pas główny stanowi element opasujący głowę na wysokości czoła i podstawy czaszki. Umożliwia stabilne umieszczenie hełmu na głowie. Zazwyczaj połączony jest z potnikiem, który wchłania pot wydzielany przez skórę. Dzięki regulacji obwodu pozwala na stabilne osadzenie kasku na głowie.
 • Pas podbródkowy jest elementem pomocniczym, który zapobiega spadaniu hełmu z głowy podczas pochylenia. Jednak, nie ma potrzeby jego stosowania kiedy więźba wraz z pasem głównym jest skonstruowana tak, że obejmuje część potyliczną głowy pracownika.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kasku ochronnego?

Przy wyborze kasku ochronnego zwróćmy uwagę na:
WYTRZYMAŁOŚĆ – zastosowania wysokiej klasy tworzywa o odpowiedniej strukturze spowoduje skuteczne zaabsorbowanie energii w chwili uderzenia. Dodatkowo, zwrócić należy uwagę na profile, rowki, żłobienia, które pełnią ważną rolę wytrzymałościową konstrukcji.
WYGODĘ – noszenie kasku, nie powinno być powodem dyskomfortu podczas wykonywania pracy. Każdy użytkownik powinien dopasować kask do indywidualnych potrzeb, zwracając uwagę na to by głowa była odpowiednio osłonięta.
DODATKOWE FUNKCJE - np. specjalna konstrukcja kasku z daszkiem, podobnie jak i z okularami znacząco podnosi komfort użytkowania przy wykonywaniu niektórych prac.
NORMY - w szczególności EN-397, a także inne certyfikaty bezpieczeństwa, poświadczające wartość kasku ochronnego BHP jako środka ochrony osobistej.

KOLORY KASKÓW BUDOWLANYCH

W odniesieniu do pracowników i przebywających na budowie osób stosowany jest kolorystyczny podział kasków ochronnych. Dzięki kolorystyce kasków, łatwiej zlokalizować dane osoby. Przestrzeganie kolorystryki kasków na budowie jest symbolem dobrej organizacji pracy:

 • kask ochronny żółty  – pracownik fizyczny,
 • kask ochronny biały – kierownika budowy, kierownika robót, inżynier ochrony środowiska i inni inżynierowie,
 • kask ochronny pomarańczowy – geodeta,
 • kask ochronny czarny  – architekt, inspektor nadzoru autorskiego,
 • kask ochronny czerwony – gość, praktykant, stażysta,
 • kask ochronny niebieski – osoby pracujące na wysokościach, operatorzy maszyn, elektryk, energetyk,
 • kask ochronny zielony  – pracownik BHP.

Korzystając z oferty OCHRONA GŁOWY-KASKI OCHRONNE dostępnej na www.bezpieczenstwo-bhp.pl nasi Klienci mają pewność, że nabędą sprzęt wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów, zgodnie z obowiązującymi normami.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.