Przemysłowy hełm ochronny wg normy EN 397

Hełm ochronny stanowi jeden z najważniejszych elementów odzieży ochronnej. Zastosowanie znajduje zarówno na placach budowy, w kopalniach, jak również przez osoby pracujące na wysokościach. Zadaniem przemysłowych hełmów ochronnych oznakowanych normą EN 397 jest spełnianie wymagań zgodnie, z którą przeznaczone są one do ochrony użytkownika przed spadającymi  przedmiotami. Asekuracja w obszarze pracy przed mechanicznym uderzeniem w głowę zabezpiecza osobę użytkującą hełm przed ewentualnymi konsekwencjami takiego zdarzenia, na przykład złamaniami czaszki czy urazami mózgu. Norma obejmuje również ochronę przed bocznym odkształceniem hełmu i zabezpieczeniem użytkownika przed niebezpiecznymi urazami głowy.

Do podstawowych wymagań normy EN 397 należy:

 • ochrona przed uderzeniami mechanicznymi
 • odporność na przebicia
 • ognioodporność
 • czteropunktowa więźba kasku
 • odpowiednie oznaczenia

Oznaczenie hełmu ochronnego

Każdy hełm ochronny spełniający wymagania normy EN 397 „Przemysłowy hełm ochronnego”, określa parametry techniczne, fizyczne, sposoby badań i dodatkowe oznaczenia. Zgodnie z normą EN 397 wymagane jest wytłoczenie, czy też trwałe naklejenia na skorupę hełmu informacji dotyczących właściwości hełmu ochronnego. Według dyrektyw normy, każdy hełm posiadać powinien znakowanie w postaci:

 • numer normy
 • rok i miesiąc produkcji
 • nazwa lub znak producenta
 • zakres rozmiarów
 • rodzaj tworzywa
 • numer identyfikacyjny

Dodatkowo według normy EN 397 na skorupie hełmu umieszczone mogą być nieobowiązkowe dane dotyczące innych jego właściwości. Oznaczenia precyzują czynniki, co do których hełm ochronny został przystosowany.

Dodatkowe oznaczenie:

 • 440Vac – hełm, który powinien ochronić użytkownika przed krótko trwającym, niezamierzonym kontaktem z przewodami pod napięciem do 440V prądu zmiennego,
 • 30 – hełm do stosowania w podanej niskiej temperaturze np. w chłodniach,
 • MM – hełm odporny na odpryski ciekłego metalu, np. w odlewnictwie,
 • LD – hełm odporny na deformację boczną.

Aby przemysłowy hełm ochronny spełniał zadanie, jakim jest zapewnienie niezawodnej ochronny musi on być prawidłowo dopasowany do głowy użytkownika. Co więcej, aby zachować właściwości ochronne hełmu, ważne jest dokonywanie regularnych przeglądów technicznych. Nie zapominajmy, że hełm wykonany został tak, aby absorbować energie uderzenia, ulegając częściowemu zniszczeniu skorupy lub więźby.

Dodatki do hełmów ochronnych


Niektóre z ochronnych hełmów stanowią bazę dla innych akcesoriów i ochraniaczy części głowy, jak również górnej części ciała użytkownika. Aby zwiększyć ochronę pracownika, muszą one być  ze sobą kompatybilne.

Cieszącymi się popularnością środkami ochronny głowy są: okulary ochronne, czapki pod kask, słuchawki, ochrony twarzy, ochrona karku i szyi.

Do każdego hełmu ochronnego dołączona powinna być instrukcja użytkownika, zawierająca informacje o: zastosowaniu hełmu, dane techniczne, znakowanie, zakres rozmiaru, prawidłowe użytkowanie i obsługa, czyszczenie, dezynfekcja, konserwacja, należyte przechowywanie.

Skutki pracy bez hełmu ochronnego

Skutki nie noszenia hełmu mogą być bolesne, a często nieodwracalne. Nieprawidłowe założenie hełmu podczas wypadku może skutkować: lekkim obrażeniem głowy, pęknięciem czaszki, uszkodzeniem kręgosłupa, wstrząśnięciem mózgu czy uszkodzeniem ośrodka układu nerwowego.

Podstawowym przepisem dotyczącym stosowania środków ochrony indywidualnej, w tym ochron głowy jest rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie zapisano, między innymi, że prace narażające pracowników na urazy głowy, wymagają stosowania środków ochrony głowy, a jako rodzaj środka ochrony indywidualnej wymienione zostały „przemysłowe hełmy ochronne”.

Polecamy zakładkę OCHRONA GŁOWY - KASKI OCHRONNE.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.