Środki ochrony oczu i twarzy - zadania i cechy

Ich zadaniem jest ochrona części twarzowej i oczu pracownika przed czynnikami chemicznymi, mechanicznymi, biologicznymi, termicznymi, jak również przed promieniowaniem optycznym (zarówno w paśmie widzialnym jak i niewidzialnym). Środki ochrony oczu i twarzy można podzielić na:

  • środki ochronne przeznaczenia zawodowego, do których zalicza się okulary ochronne, gogle ochronne, osłony twarzy i osłony spawalnicze (przyłbice, tarcze, gogle i kaptury);
  • środki ochronne pozazawodowego skupiają np. okulary przeciwsłoneczne, okulary pływackie, gogle narciarskie.

Wspólnym elementem dla większości ochron oczu jest szybka ochronna. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona przed uderzeniami, dlatego nazywana jest szybką przeciwodpryskową, a ochrony, w których jest montowana przeciwodpryskowymi okularami, goglami lub osłonami twarzy. Szybkę ochronną różnić może kształt, grubość i wielkość. Może ona posiadać także własności filtrujące, takie jak osłabienie natężenia promieniowania nadfioletowego. Najczęściej stosowanym do produkcji szybek ochronnych jest poliwęglan, a to ze względu na dużą odporność mechaniczną.

Zagrożenia

Środki ochrony oczu i twarzy przeznaczenia zawodowego, zastosowanie znaleźć powinny wszędzie tam, gdzie występują następujące zagrożenia:

  • uderzenie, takie jak odpryski ciał stałych,
  • pyły i gazy, przykładowo: pył węglowy lub aerozole szkodliwych substancji chemicznych,
  • promieniowanie optyczne, na przykład promieniowanie tworzące się w procesach spawalniczych, promieniowanie laserowe, olśnienie słoneczne,
  • krople i rozbryzgi cieczy, na przykład powstające podczas przelewania substancji ciekłych,
  • łuk elektryczny, także taki powstający podczas prowadzenia prac pod napięciem,
  • stopione metale i gorące ciała stałe, w tym odpryski stopionych metali powstające w procesach hutniczych.

Ze względu na formę podział środków ochrony twarzy i oczu wygląda następująco:

Okulary ochronne będące najpopularniejszym rodzajem środków ochrony oczu. Wersja z szybkami bez filtrów stanowi zabezpieczenie oczu przed kontaktem z ciałami stałymi. Okulary z filtrami, najczęściej z zabarwioną szybką chronią dodatkowo przed promieniowaniem nadfioletowym, podczerwonym oraz jaskrawym światłem. Dla skutecznego zabezpieczenia okulary ochronne wyposażone powinny być w boczne osłony. Wskazanym jest także, by wyposażone zostały w osłony od strony czoła. W sytuacji zagrożenia uderzeniem odprysków z dołu stosować należy gogle ochronne lub osłony twarzy.

Gogle ochronne precyzyjniej, niż okulary ochronne obejmują twarz użytkownika w okolicy oczu.
Z uwagi na szczelne przyleganie ich do twarzy mają właściwości zabezpieczające przed zaparowaniem szkieł. Do zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi najskuteczniejsze będą gogle z pośrednim systemem wentylacji.

Osłony twarzy by chronić przed szkodliwym promieniowaniem wykonywane są z tworzyw sztucznych lub siatki metalowej. Przystosowane są do zużywania w różnych środowiskach, w zależności od zastosowanego tworzywa bądź kształtu konstrukcji. Często ochraniają też szyję i podbródek. Osłony te montowane mogą być na nagłowiu albo na hełmie ochronnym. Do osłon twarzy zalicza się także przyłbice, w tym przyłbice spawalnicze, kaptury i tarcze spawalnicze.

Przyłbice spawalnicze mogą być mocowane do głowy spawacza, a także do jego hełmu ochronnego. Składają się z korpusu, ramki i nasady filtrów i ochraniają całą twarz.

Korzystając z tarczy spawalniczej spawacz sam trzyma jej rękojeść, chroniąc oczy, twarz i szyję. Tarcze spawalnicze składają się z korpusu, w którym umieszczona jest ramka na filtry.

Sprzęt chroniący oczy i twarz może osłaniać przed czynnikami biologicznymi, mechanicznymi, termicznymi, promieniowaniem optycznym.

Na naszej stronie w zakładce Ochrona oczu i twarzy polecamy szeroką ofertę ochron oczu i twarzy – gogle, okulary i osłony twarzy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.