NAJWAŻNIEJSZE ŚRODKI OCHRONY TWARZY I OCZU W PRACY

Dlaczego tak ważna jest ochrona oczu?

Oko jest bardzo delikatnym narządem, który łatwo ulec może uszkodzeniu. Urazy wzroku stanowią olbrzymi odsetek wypadków przy pracy, jakim podczas jej wykonywania ulegają pracownicy i często prowadzą do wyeliminowania danej osoby z życia zawodowego. Dlatego tak ważna jest ochrona oczu poprzez stosowanie środków ochrony indywidualnej. Aby odpowiednio dobrać środki ochrony oczu (jak również ochronę twarzy) brać trzeba pod uwagę rodzaje urazów, jakim ulec mogą podczas wykonywania pracy. Dobór odpowiednich ochron oczu zapewni osobie wykonującej w nich właściwą ochronę.

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Podział środków ochrony wzroku i twarzy ze względu na formę

Ochrony wzroku i twarzy, przez wzgląd na formę, jaką przyjmują dzieli się na następujące ochrony:

Okulary ochronne są najpopularniejszym rodzajem ochrony oczu. Produkowane są z bocznymi osłonami lub bez nich. Soczewki okularów ochronnych wykonane mogą być z nietłukącego się szkła, jak również z tworzywa sztucznego. W przypadku wyposażenia okularów w szkła przezroczyste – bez filtrów ochronnych, stanowią one głównie ochronę przed różnego rodzaju odpryskami ciał stałych bądź cieczy. Szkła, które posiadają filtry ochronne są natomiast specjalnie barwione i chronią przed promieniowaniem podczerwonym, ultrafioletowym i przed jaskrawym światłem.
WAŻNE! W sytuacji zagrożenia uderzeniem odprysków z dołu stosować należy gogle ochronne lub osłony twarzy.
Gogle ochronne sprawdzą się znacznie lepiej niż ochronne okulary w przypadku konieczności dokładniejszej ochrony twarzy w okolicach oczu. Często posiadają właściwości zabezpieczające przed zaparowaniem szkieł. Wykonywanie pracy z udziałem szkodliwych czynników chemicznych wymaga stosowania gogli z pośrednim systemem wentylacji. Budowa gogli ochronnych, a także ich ścisłe przyleganie do twarzy zapewnią doskonałą ochranę oczu przed działaniem substancji lotnych, pylących i przed chemikaliami w trakcie użytkowania podczas pracy.
Osłony twarzy wykonane są z tworzyw sztucznych lub z metalowej siatki. Wyposażone mogą być w filtry stanowiące ochronę przed szkodliwym promieniowaniem. W zależności od konstrukcji i tworzywa przystosowane są one do prac w różnych środowiskach, między innymi przy kontakcie z czynnikami chemicznymi lub zetknięciu się, jak również uderzeniu z cząstkami stałymi. Osłony mogą być montowane na nagłowiu, jak również na hełmie ochronnym. Do osłon twarzy zaliczane są także przyłbice, w tym przyłbice spawalnicze, tarcze spawalnicze i kaptury.

Przed czym chronią środki ochrony twarzy i oczu?

Ochrona oczu i twarzy przed urazami mechanicznymi


Do ochrony oczu i twarzy przed czynnikami mechanicznymi zastosowanie znajdą wszystkie wyżej wymienione ochrony:

Urazy oczu i twarzy najczęściej powstają, poprzez odpryski ciał stałych, które powstają najczęściej przy obróbce metalu, kamieni, drewna, tworzyw sztucznych. Mogą wystąpić także przez uderzenie o wystające przedmioty. Źródłem urazów oczu i twarzy mogą być także ruchome uszkodzone elementy maszyn i urządzeń. W związku z brakiem możliwości określenia parametrów charakteryzujących odpryski ciał stałych, takich jak energia uderzenia oraz prędkość, trudne jest do ustalenia najwyższe dopuszczalne natężenia przytoczonych parametrów. Zatem, ocena zagrożenia powinna być ustalona jakościowo, przy wzięciu pod uwagę rodzaju wykonywanej pracy, poddawanego obróbce materiału, intensywności i siły odprysków, obszaru narażenia (w omawianym przypadku oczu lub twarz i oczy).

Ochrona oczu i twarzy przed promieniowaniem optycznym

Przed promieniowaniem optycznym, które dzieli się na:

  • promieniowanie nadfioletowe
  • promieniowanie widzialne (światło)
  • promieniowanie podczerwone

chronią odpowiednie okulary, gogle i osłony twarzy wyposażone w różnego rodzaju filtry, w zależności od nasilenia promieniowania. Do ochrony oczu i twarzy w trakcie prac spawalniczych (promieniowanie optyczne, dymy spawalnicze, odpryski metalu) służą:

Gogle spawalnicze występują w wersji z uchylnymi ramkami, wyposażonymi w filtry lub też bez ramki, gdzie filtry znajdują się bezpośrednio w oprawie. Wykorzystywane są zazwyczaj w spawaniu gazowym i lutospawaniu, nie stosuje się ich podczas spawania łukiem elektrycznym, mikroplazmowego i cięcia strumieniem plazmy. Wówczas należy osłaniać całą twarz przed intensywnym promieniowaniem.
Okulary spawalnicze muszą być wyposażone w boczne osłonki, i podobnie jak gogle mogą mieć ramki uchylne. Okulary spawalnicze zazwyczaj znajdują zastosowanie w trakcie lutowania twardego. Przyłbice spawalnicze chronią oczy oraz całą twarz spawacza. Stosowane są wtedy, gdy spawanie jest procesem długotrwałym i intensywnym. W trakcie spawania łukiem elektrycznym, podczas cięcia tlenem bądź strumieniem plazmy stosuje się przyłbice i tarcze spawalnicze. Mogą być one zaopatrzone w filtr pojedynczy, filtr o dwóch stopniach ochrony lub w automatyczne filtry spawalnicze, samoczynnie przyciemniające widoczność w momencie pojawienia się łuku plazmowego bądź elektrycznego. Przyłbice spawalnicze posiadać mogą systemy wentylacyjne oraz instalacje, które umożliwiają zamontowanie sprzętu filtrującego z wymuszonym obiegiem powietrza.
Ważne! Wszystkie tarcze i przyłbice spawalnicze posiadać muszą szklane lub poliwęglanowe szybki ochronne, stanowiące ochronę oczu i filtry zabezpieczające przed odpryskami.

Ochrona oczu przed słońcem

Intensywne promieniowanie słoneczne stanowi jedno z największych zagrożeń dla osób pracujących na zewnątrz i kierujących pojazdami. Ochronę przed promieniami słonecznymi stanowią okulary z odpowiednimi filtrami UV. Dobór zależy od intensywności blasku oraz indywidualnej wrażliwości na światło.

Ochrona oczu przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi

Ochronę oczu i twarzy przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi stanowią odpowiednie gogle oraz osłony twarzy, które mają za zadanie uniemożliwienie bezpośredniego kontaktu szkodliwych substancji z oczami i skórą człowieka. Substancje chemiczne podrażniać mogą błony śluzowe oczu, jak również doprowadzić do poparzenia gałki ocznej i skóry. Gogle ochronne zabezpieczające przed kroplami cieczy, gazami i pyłami składają się z:

  • szybki lub szybek – najczęściej z poliwęglanu,
  • elastycznej oprawy,
  • taśmy, umożliwiającej szczelne dopasowane do twarzy.

Niektóre modele wyposażone są w wentylację,która zapobiega wnikaniu drobinek pyłów i kropel cieczy. Z reguły można je nosić jednocześnie z okularami korekcyjnymi.
Osłony twarzy składają się z:

  • szybki – najczęściej z poliwęglanu,
  • oprawy,
  • nagłowia.

Osłona ma za zadnie ochronę twarzy i oczu z przodu i boków. Tworzywo, z którego wykonane są ochrony, odporne jest na większość chemikaliów. Osłony twarzy służą do ochrony twarzy i oczu przed rozbryzgami cieczy. Inne formy występowania związków chemicznych, takich jak krople cieczy, gazy i pyły, narzucają dobór odpowiednich gogli ochronnych.

KRÓTKA PREZENTACJA

okulary ochronne to najczęściej stosowana ochrona oczu. Wyposażone mogą być w osłony, zabezpieczające przed dostaniem się niebezpiecznych rozbryzgów cieczy, jak również odprysków ciał stałych od strony czoła i od strony bocznej.

Gogle ochronne ściślej niż okulary ochronne przylegają do twarzy. Model może być z wentylacją lub bez wentylacji. Często posiadają właściwości zabezpieczające przed zaparowaniem szkieł. Soczewki wykonane są z poliwęglanu lub octanu.

osłony twarzy wykonane z tworzyw sztucznych lub metalowej siatki. Jest osobnym sprzętem ochrony indywidualnej twarzy. Może być stosowana sama, a także z okularami ochronnymi oraz montowana do hełmów ochronnych. Osłania całą twarz, co skutecznie chroni przed rozbryzgami, wiórami czy opiłkami. Może być stosowana jako sprzęt uzupełniający do półmasek.

przyłbice spawalnicze zabezpieczają twarz użytkownika przed cząstkami stałymi, niebezpiecznym promieniowaniem w trakcie spawania, odpryskami cieczy. Dostępne także w wersji przyłbicy montowanej na hełmie, w połączeniu z maską przeciwpyłową bądź jako hełm spawalniczy.

Jakie są skutki niestosowania ochronników oczu?

Oczy są jednym z najdelikatniejszych narządów. Skutki niestosowania ochronników oczu kolokwialnie mówiąc „mogą być opłakane”. Pył wysusza śluzówkę oka i naraża je na infekcje. Uderzenie twardym przedmiotem spowodować może trwałe uszkodzenie oka. Także ekspozycja na zbyt silne światło uszkadza narząd wzroku w sposób, który często jest nieodwracalny.
PAMIĘTAJMY! Wzrok jest jednym ze zmysłów, który umożliwia samodzielne funkcjonowanie. człowieka.

Na www.bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce Ochrona oczu i twarzy znajdą Państwo szeroką ofertą ochron oczu i twarzy – gogle, okulary i osłony twarzy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.