Jak prawidłowo przeprowadzić szkolenie BHP?

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to dla odpowiedzialnego pracodawcy nie lada wyzwanie. Pracownicy  na ogół niechętnie poddają się szkoleniu, twierdząc iż to strata czasu i nuda. Jednak wcale tak być nie musi. Powodzenie szkolenia w tym zakresie, zależne jest od wielu różnych czynników. Jednym z nich jest podejście do tematu samego prowadzącego bądź też prowadzących. Jest to decydująca kwestia, mogąca w znacznym stopniu zaważyć na powodzeniu szkolenia. Udane szkolenie to sukces, który z pewnością przełoży się na  wykształcenie u pracownika wyższej kultury bezpieczeństwa oraz wykształci wzmocnienie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników wobec przestrzegania zasad bhp w codziennych zadaniach, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Jak przeprowadzić szkolenie BHP, aby było ciekawe i pouczające?


Oto cechy szkolenia, które z pewnością w znacznym stopniu przybliżą kwestię jego sukcesu:
Więcej niż jeden prowadzący. Jeden instruktor, spowodować może u szkolonych monotonię i znudzenie. Poza tym jeden szkoleniowiec nie może posiadać dostatecznej wiedzy na wszystkie zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia. Kluczowe tematy warto podzielić między fachowców z danej dziedziny. O ochronie przeciwpożarowej powinna mówić osoba posiadająca co najmniej uprawnienia inspektora ochrony PPOŻ. Instruktaż pierwszej pomocy przeprowadzać powinien chociażby ratownik medyczny. Z pewnością większym zaufaniem obdarzony zostanie przez pracowników specjalista  w danej dziedzinie.

  • Osobowość i charyzma prowadzącego. Prowadzenie szkolenia w sposób mechaniczny zniechęci słuchaczy, a niezwykle ważna i cenna wiedza nie zostanie przyswojona. Konieczne jest zatem podawanie konkretnych , życiowych przykładów. Co za tym idzie, przekonanie pracowników, że wykład ma realne znaczenie dla ich bezpieczeństwa.
  • Indywidualne podejście do pracowników. Szkoleniowiec BHP musi pokazać słuchaczom, że specyfika ich branży jest mu znana. W innym przypadku nie potraktują go poważnie. Sztywne, książkowe formułki z pewnością nie zaskarbią sobie sympatii słuchaczy. Konkretne przykłady są odpowiednią formą. Dobre byłoby, podzielenie się np. jednego ze słuchaczy swoim doświadczeniem z niebezpiecznej sytuacji. Pozwoli to prowadzącemu wyjaśnić, jak w przyszłości uniknąć takiego zdarzenia.
  • Wiedza i umiejętności prowadzącego. Prowadzący musi udowodnić słuchaczom, że wie o czym mówi. Tu pomocną będzie wiedza praktyczna. Przykładem, niech będzie panel poświęcony pierwszej pomocy przedmedycznej. Rolą instruktora jest uświadomienie pracownikom, że przeszło 60% społeczeństwa odmawia udzielenia poszkodowanemu pomocy, bo boi się że zrobi poszkodowanemu jeszcze większą krzywdę. Przedstawienie tej statystyki od razu przykuje uwagę szkolonych, a co za tym idzie łatwiej będzie im przyswoić bezcenną wiedzę z tej dziedziny.
  • Odpowiednio dobrana tematyka. Zdarza się, iż w jednej grupie szkoleniowej biorą udział osoby wykonujące zupełnie różne zadania. Bezrefleksyjne przekazywanie tej samej wiedzy pracownikom z różnych branż wprowadzi nie tylko chaos, ale również znudzenie.
  • Szczegółowy program szkolenia BHP. Dobrze prowadzone szkolenie nie może bazować na suchej wiedzy, uzupełnionej nudnymi slajdami, która dla większości słuchaczy będzie niezrozumiała. Rutyna z pewnością nie będzie sprzyjać szkoleniu, prowadzący musi się do niego przygotować. Zaciekawienie szkolonych wykładem spowoduje, że chętnie będą w nim uczestniczyć.
  • Skupienie na istocie BHP. Większość ludzi uważa, że szkolenia BHP niczemu nie służą i że jest to strata czasu. Zadaniem szkolącego jest zatem udowodnienie słuchaczom, że znając i rozumiejąc przepisy, ich szanse na uniknięcie wypadku zdecydowanie się zwiększają.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.