Metoda analizy przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich - TOL

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Precyzyjne zdefiniowanie przyczyn wypadku przy pracy jest najważniejszym elementem dochodzenia powypadkowego

Zastosowanie metody TOL wymaga przeanalizowania przyczyn danego wypadku przy pracy wg podziału na:

  • przyczyny techniczne
  • przyczyny organizacyjnej
  • przyczyny ludzkie

oraz znalezienie w każdej z tych funkcji nieprawidłowości, które miały wpływ na zaistnienie zdarzenia.
Ważnym elementem metody TOL może być analiza odchyleń ułatwiająca zrozumienie całej procedury postępowania.

Zgłaszanie wypadku metodą TOL - na czym polega?

Sposób postępowania przy analizie odchyleń w metodzie TOL jest następujący:

  • zebranie i uporządkowanie faktów,
  • ustalenie możliwej kolejności zdarzeń i bezpośredniej przyczyny wypadku,
  • ustalenie przyczyn związanych z niesprawnością urządzeń technicznych,
  • ustalenie przyczyn związanych z niesprawnością urządzeń technicznych,
  • ustalenie przyczyn związanych z błędami w organizacji pracy,
  • ustalenie przyczyn związanych z błędami człowieka,
  • określenie powiązań między poszczególnymi grupami przyczyn wypadku.

Po uporządkowaniu wszystkich zgromadzonych informacji ustalić można powiązania między poszczególnymi grupami przyczynowymi. Oznacza to ustalenie wszystkich przyczyn po stronie technicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Tak działający zespół powypadkowy, określić może wnioski powypadkowe. W przyszłości pomoże to w wyeliminowaniu błędów technicznych, organizacyjnych i ludzkich.


W zależności od wykorzystanej metody proces badania wypadku przebiegać będzie inaczej. Jednak w każdej z metod zakres tego badania okaże się bardzo rozległy.
Prostym modelem powstawania wypadku jest model energetyczny. Zakłada on, że pracownik, który uległ zdarzeniu, podlegać musiał oddziaływaniu energii mogącej wystąpić pod różnymi postaciami. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, warunków oraz stosowanych materiałów i narzędzi, energia ta wystąpiła nagle lub występowała w sposób ciągły. Bariery: fizyczna, proceduralna i zachowawcza oraz ich skuteczność są tymi elementami modelu, które eliminują lub ograniczają oddziaływanie energii na człowieka. Wykorzystując energetyczny model wypadku jako podstawę badania jego przyczyny określić należy, co w rzeczywistości kryje się pod poszczególnymi elementami modelu.

Możliwe przyczyny wypadków

W zależności od okoliczności zdarzenia elementy modelu energetycznego mogą być następujące:

Szkodliwa energia: energia potencjalna materiały naprężone sprężarki substancje pod ciśnieniem energia kinetyczna elektryczność akumulatory substancje palne wybuchowe reagujące chemicznie   promieniowanie i hałas   substancje szkodliwe, zakaźne i trujące zimne i gorące substancje lub powierzchnie ruchy człowieka ostre niebezpieczne krawędzie ograniczone przestrzenie

Bariera: techniczna proceduralna zachowawcza

Obiekt: pracownik wykonujący pracę pomocnik osoba postronna maszyny narzędzia materiały.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.