Odzież robocza, a odzież ochronna – co warto wiedzieć?

Odzież robocza, to znaczy jaka?

Między odzieżą ochronną, a odzieżą roboczą występują istotne różnice. Przy zatrudnianiu pracownika, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia mu odzieży i obuwia roboczego, które dostosowane będzie do pełnionych przez niego obowiązków. Uzależnione jest to oczywiście od specyfiki pracy, warunków w jakich będzie wykonywana oraz wymogów wynikających z przepisów BHP. Odzież ta powinna być wydana bezpośrednio przez pracodawcę. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których odzież własna pracownika podczas obsługi urządzeń i maszyn ulec może zabrudzeniu, skażeniu środkami chemicznymi, biologicznymi bądź zniszczeniu mechanicznemu. W takich sytuacjach pracownik nie może podjąć pracy we własnej odzieży, ale specjalnie zaprojektowanej i przeznaczonej do tego odzieży roboczej. Przepisy nie warunkują, czy odzież robocza ma być nowa czy używana. Przekazując pracownikowi odzież wcześniej już używaną, pamiętać jednak należy o jej odpowiednim przygotowaniu do ponownego użytkowania.
Do podstawowej odzieży roboczej zalicz się m.in.: bluzy, kamizelki, fartuchy, koszulki, koszule, spodnie, płaszcze, czapki, rękawiczki, obuwie oraz odzież jednorazową, czyli pojedyncze elementy garderoby dostępne na https://bezpieczenstwo-bhp.pl

Czym jest odzież ochronna?

Często ogólnikowo używa się zamienników odzież robocza/odzież ochronna. Nic bardziej błędnego i mylnego. Odzież robocza stanowić ma zabezpieczenie przed prawdopodobnym zniszczeniem czy zabrudzeniem odzieży własnej zatrudnionego. Odzież ochronna, jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie ochronę pracownika przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną przez niego pracą, w tym z zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi, termicznymi czy czynnikami atmosferycznymi. Odzież ochronna dostępna na stronie -> Odzież ochronna stanowić ma ochronę zdrowia pracownika i zapewnienie mu bezpieczeństwa przed potencjalnymi urazami ciała. Bez tego typu odzieży wykonywanie pracy byłoby po prostu niemożliwe, gdyż narażałoby pracownia na utratę zarówno jego zdrowia, jak i życia. W przypadku odzieży ochronnej w jej skład często wchodzą dodatkowe akcesoria ochronne, takie jak kaski, ochraniacze, gogle, maski, okulary czy rękawice ochronne, które są środkami ochrony indywidualnej i mają za zadanie chronić pracownika przez zagrożeniami w miejscu pracy.

Obuwie robocze a ochronne

Tu różnice są podobne jak w przypadku odzieży i wynikają z tych samych zasad i przeznaczenia. Do obuwia roboczego zalicza się przede wszystkim obuwie nie posiadające cech ochronnych i przeznaczone jest tylko i wyłącznie do stosowania w miejscu wykonywania pracy. Wykorzystywane jest ono przede wszystkim po to, by chronić obuwie własne pracownika przed zniszczeniem czy zabrudzeniem. W przypadku obuwia ochronnego wykazywać musi się ono cechami szczególnymi. Przeznaczone jest ono do ochrona stóp oraz nóg przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi narażającymi zdrowie i życie pracownika. Odnosi się to zarówno do zagrożeń mechanicznych, jak i chemicznych czy termicznych (oparzenia czy odmrożenia) oraz ochrony przed wilgocią. Istotną rolą pełni materiał, z którego wykonane jest obuwie. Na ogół chroni on przed kilkoma zagrożeniami jednocześnie. Obuwie ochronne powinno być  oznaczone symbolem kategorii ochronnej, a dobierając je szczególną uwagę zwrócić trzeba na rodzaj wykonywanej w nich pracy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.