Standard zarządzania jakością dzięki Certyfikatowi ISO

Każda jednostka organizacyjna ma swój nadrzędny cel istnienia. I niekoniecznie jest to zarabianie pieniędzy, ale pieniądze są niezbędne by ów cel realizować. Aby robić to skutecznie zastosować należy konkretne narzędzia. Istnieje wiele strategii zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów. Jedną z takich strategii jest stosowanie norm ISO.

Certyfikacja ISO

Certyfikacja ISO stanowi nadanie firmie certyfikatu, że ustalony produkt bądź usługa jest zgodny z odpowiednimi normami prawnymi. ISO jest unormowanym systemem zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem BHP, informacji lub żywności.
Rynek i rozwijać się konkurencja stawia dziś przed każdym przedsiębiorstwem coraz to wyższe wymagania. W konkurencyjnym świecie jakość oznacza konieczność zagwarantowania oczekiwanych potrzeb. Aktualnie certyfikat systemu zarządzania jakością jest praktyką, zaś samo jego wdrożenie wynika zarówno z regulacji prawnych, jak również stanowi element kultury zarządzania.
Jednym z najpopularniejszych systemów jakości na świecie jest ISO 9001. Głównym celem normy jest rękojmia stabilności i powtarzalności procesów w organizacji oraz zapewnienie powtarzalnej jakości wyrobów lub usług postulowanych przez klientów.

Norma ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 to standard zarządzania jakością. To przepustka stanowiąca podstawę do wdrożenia innych norm. Certyfikat wdrażany może być przez różnego rodzaju organizacje, niezależnie od zakresu ich działalności i wielkość. Pozwala instytucji spełniać oczekiwania klientów, przy jednoczesnej realizacji konkretnych standardów i kryteriów.
Wdrożenie normy ISO 9001 pozwala na uzyskanie gwarancji:
- podniesienia konkurencyjności organizacji na rynku,
- poprawienia jakość usług, a co za tym idzie zwiększenia wyników finansowych,
- zwiększenia satysfakcji klientów,
- zmotywowania pracowników,
- podniesienia prestiżu organizacji.

Obecnie błyskawicznie rozwija się branża usługowa, coraz to szybciej ewoluuje działalność związana z technologiami mobilnymi. Oczekiwania dotyczące jakości cały czas ulegają przeobrażeniom. Zjawisko to spotęgowane jest ogromną konkurencją na rynku, jak również zwiększającymi się wymaganiami klientów. Klienta nie stać dziś na zakup produktów czy usług, nie spełniających oczekiwań w jakiejkolwiek dziedzinie. Sytuacja taka powoduje, że na rynku pozostają jedynie ci, którzy wykazują dbałość o zadowolenie odbiorcy. Może w tym pomóc norma ISO 9001, będąca  jednocześnie przewodnikiem i miernikiem.

Wszystkie produkty dostępne są na stronie bezpieczenstwo-bhp.pl posiadają potrzebne certyfikaty CE, normy, oznakowania bądź atesty.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.