STANDARDY BHP W GABINECIE KOSMETYCZNYM

Zasad higieny

Zachowanie zalecanych zasad higieny jest nieodzownym elementem w gabinetach świadczących usługi związane z każdą pielęgnacją ciała. Potrzeba higieny jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania salonu kosmetycznego. Jedynie odpowiednio dobrane produkty ochrony jednorazowej oraz konsekwentne przestrzeganie zasad są gwarancją bezpiecznego wykonania usługi i wyeliminowania ryzyka zakażenia. Dotyczy to zarówno klientów poddających się zabiegom, jak kosmetyczek wykonujących zabieg.
Salon kosmetyczny jest typowym gabinetem zabiegowym, w którym wykonywane są zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek i narażeniem klienta na zakażenie.
Konieczność bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sterylność jest niezbędnym elementem funkcjonowania wszelkich gabinetów świadczących zabiegi stomatologiczne, kosmetyczne, itp. Gwarancją bezpiecznie wykonanej usługi i eliminacją ryzyka zakażenia, zarówno u klienta, jak
i personelu są odpowiednio dobrane artykuły jednorazowe oraz przestrzeganie higieny.

Czym kierować się przy wyborze gabinetu kosmetycznego

Czystość i higiena to jedne z najważniejszych kryteriów, którymi należy się kierować przy wyborze gabinetu zabiegowego, w którym często wykonuje się zabiegi połączone z naruszeniem ciągłości tkanek, a potencjalny klient, czy pacjent narażony może być na zakażenie. Bezpośredni kontakt zakażonej krwi z niewielkim nawet obszarem uszkodzonej skóry bądź błony śluzowej osoby zdrowej, spowodować może wniknięcie do organizmu oraz rozwój w nim żywego biologicznego czynnika chorobotwórczego.
Do zakażenia może dojść podczas używania niezdezynfekowanych lub nieprawidłowo zdezynfekowanych i niesterylnych narzędzi np. nożyczek, cążek, igieł oraz wszystkich przyrządów kosmetycznych, mogących spowodować uszkodzenie skóry.

Bezwzględne przestrzeganie zasad

Bezpieczeństwo i higienę podczas wykonywania zabiegu zapewnić może zabezpieczenie pracowników i klientów w środki ochrony osobistej oraz przestrzeganie podstawowych zasad, takich jak:

  • Przed i po wszystkich zabiegach pracownik umyć musi ręce mydłem, potem środkiem dezynfekcyjnym, a następnie spłukać je pod bieżącą ciepłą wodą,
  • W zasięgu ręki od umywalki znajdować powinien się dozownik zawierający mydło w płynie oraz dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk i ręczniki jednorazowego użycia. Zaleca się także, aby uruchamianie wody odbywało się bez konieczności dotknięcia dłonią, co ograniczy przenoszenie drobnoustrojów,
  • Część zabiegów wykonywać należy w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, sterylnym fartuchu, maseczce i okularach ochronnych,
  • Stosować należy sterylne i jednorazowe rękawice, tampony, waciki, gaziki, ligninę, serwety
  • z gazy, wałeczki, zagłówki na fotele stomatologiczne,
  • Po użyciu narzędzia poddać trzeba właściwym zabiegom dezynfekcyjnym.
  • Do dezynfekcji stosować należy preparaty pozytywnie zaopiniowane przez Państwowy Zakład Higieny do stosowania w zakładach służby zdrowia,
  • Po dezynfekcji narzędzia należy umyć w wodzie z detergentem, dokładnie spłukać pod bieżącą wodą, osuszyć, a następnie poddać sterylizacji w autoklawach parowych, których zastosowanie pozytywnie zaopiniował Państwowy Zakład Higieny,
  • Aparaty służące do różnych zabiegów kosmetycznych należy konserwować i dezynfekować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do danego urządzenia,
  • Wszystkie stosowane kosmetyki i środki muszą posiadać atest.

Najwyższe standardy funkcjonowania gabinetów zabiegowych to sterylne pakiety narzędzi, odpowiednie wyposażenie, materiały jednorazowego użytku oraz przestrzeganie zasad higienicznych i sanitarnych.

W ofercie hurtowni dostępne na  www.bezpieczenstwo-bhp.pl znajduje się szereg produktów medycznych stosowanych w gabinetach kosmetycznych, jak również w stomatologii, takich jak wkłady do spluwaczek, ochraniacze na zagłówki, serwety stomatologiczne oraz ochrona innego zastosowania.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.