BHP w ogrodzie, czyli jak bezpiecznie wykonywać prace ogrodowe?

Przycinanie drzew i krzewów

Prace w ogrodzie często należą do trudnych. Wykonywane w nieodpowiedni sposób, doprowadzić mogą do zdarzeń przykrych w konsekwencjach, takich jak rozliczne urazy. Zagrożenie można jednak zmniejszyć przestrzegając podstawowych zasad BHP.

Do prac ogrodniczych szczególne niebezpiecznych zalicza się przycinanie drzew i krzewów. W trakcie takiej przycinki czekać mogą na nas pewne zagrożenia:

 • uszkodzenie oka przez gałęzie, wióry i zanieczyszczenia powstałe w trakcie cięcia
 • uszkodzenie skóry przez gałęzie
 • skaleczenia narzędziami

Aby uniknąć tych zagrożeń, przed przystąpieniem do pracy, należy odpowiednio się zabezpieczyć nakładając: okulary ochronne lub plastikowa maska, nakrycie głowy ze wskazaniem na kask, rękawice. Wykonując te prace, należy jednocześnie zadbać o sprawny, naoliwiony i naostrzony sprzęt w postaci sekatora lub piły.

Prace na wysokości w ogrodzie

Korzystanie z drabiny jest jednym z najczęstszych zagrożeń podczas wykonywania prac ogrodniczych. Podczas jej użytkowania nastąpić może:

 • upadek z drabiny
 • przewrócenie się drabiny
 • pęknięcie szczebla

Uszkodzona lub źle ustawiona drabina, może się przewrócić, narażając pracującą na niej osobę na bardzo poważne urazy. Korzystając z drabiny, sprawdzić należy jej stan techniczny (warto rozważyć zaopatrzenie się w artykuły antyupadkowe), następnie ustawić ją na równej i twardej powierzchni. Wskazane jest, aby przy tego rodzaju pracy obecna była druga osoba.

Ochrona roślin

Uprawiane w ogrodzie rośliny często bywają toksyczne oraz narażone są na atak szkodników i choroby, dlatego wymagają zabiegów ochronnych w postaci oprysku preparatami ochrony roślin.
Środki chemiczne skutecznie zabezpieczają rośliny przed chorobami i szkodnikami, nie są jednak obojętne dla ludzkiego zdrowia. Zawarte w nich substancje, spowodować mogą liczne kłopoty zdrowotne, takich jak:

 • reakcje alergiczne
 • zatrucia lub uszkodzenia skóry substancjami toksycznymi
 • poparzenia skóry
 • uszkodzenie wzroku

Przed przystąpieniem do oprysku roślin środkami chemicznymi bezwzględnie zabezpieczyć się  trzeba nakładając specjalne kombinezony ochronne, maskę przeciwpyłową, ochronne okulary, gumowe rękawice.

Inne prace ogrodnicze

Pracując w ogrodzie narażenie na urazy wystąpić może przy pozornie niegroźnych zajęciach, jak pielenie czy spulchnianie ziemi. W trakcie ich wykonywania można:

 • skaleczyć skórę, narażając w następstwie ranę na zakażenie
 • doznać poparzeń włoskami bądź sokiem roślin
 • podrażnić oczy

Ochronę przed podobnymi zagrożeniami stanowić będą założone na dłonie ogrodnicze rękawice.

Pamiętać należy, aby po zakończeniu prac w ogrodzie odstawić na miejsce wszystkie narzędzia, gdyż stanowić one mogą dodatkowe zagrożenie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.