Budowa, budowlaniec, bezpieczeństwo na budowie

Przepisy BHP w budownictwie

W czasach rozwoju i postępu technicznego, prowadzone są duże ilości budów, remontów i przebudów. Prowadzenie prac budowlanych w bezpieczny sposób wymaga znajomości zasad i środków BHP. Pamiętać należy, że plac budów to teren na którym występuje bardzo duża ilość zagrożeń.

Plac budowy powinien być oznakowany tablicą informacyjną, na której znajdą się najważniejsze informacje dotyczące budowy między innymi: rodzaj budowy, nr pozwolenia, adres, inwestora, tel. właściwego inspektora nadzoru, telefony do osób zajmujących się budową, oraz tel. alarmowe umieszczoną w widocznym miejscu od strony wjazdu na budowę, oraz znakami, tablicami ostrzegawczymi.

Każdorazowo należy powiadomić inspektorat nadzoru budowlanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Często teren budowy jest otwartą przestrzenią, po której poruszają się pojazdy mechaniczne, stoją urządzenia zasilane prądem elektrycznym, narażone na działanie czynników atmosferycznych takich jak deszcz. Teren budowy powinien być ogrodzony, wyznaczone powinny być strefy niebezpieczne. Działania powinny być prowadzone w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo uczestników prac. Za bezpieczeństwo na terenie odpowiedzialni są wszyscy, pracodawca, kierownictwo, inspektorzy, pracownicy, a także dostawcy.

Bezpieczeństwo podczas pracy - obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien przekazać pracownikom wszystkie informacje o istniejącym niebezpieczeństwie i zagrożeniach związanych z wykonywaniem prac na wysokościach, wykopach i innych. Wyznaczyć koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ze względu na dużą ilość pracujących osób wykonujących różny charakter prac budowlanych. Powinna być sprawowana kontrola nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Firmy podwykonawcze, wszyscy dostawcy oraz odbiorcy także podlegają pod osobę pełniącą funkcje koordynatora BHP. Firmy z zewnątrz, podwykonawcy, osoby trzecie mają obowiązek informować się na bieżąco o działaniach, zagrożeniach oraz zauważonych nieprawidłowościach. Kierownictwo winno dbać o pracę pod względem technicznym jak i jakością prac. Do nich należy także koordynacja czasu i miejsca robót, co sprawia, iż terminy są dotrzymywane, a pracownicy różnych branż nie wykonują prac jednocześnie w tym samym miejscu i czasie. Prace budowlane są specyficzne, dlatego wykonawcy powinni mieć zapewnione bezwzględne bezpieczeństwo. W trakcie dnia pracy pracownicy powinni mieć zapewniona przerwę na posiłek, wyznaczone miejsce do spędzenia przerwy i spożywania posiłków, a po zakończeniu działań odpowiednie miejsce do wykonania czynności higieny osobistej. Od inwestora, kierownictwa, koordynatorów oraz pracowników zależy czy obiekt zostanie wybudowany, wyremontowany, czy przebudowany zgodnie z terminem i należytą jakością.  

W ofercie naszego sklepu znajduje się profesjonalna odzież ochronna, zapewniająca bezpieczeństwo podczas prac na budowie

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.