Dodatkowe obowiązki pracodawcy latem

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Obowiązki pracodawcy latem

Gdy panują wysokie temperatury pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy – dostęp do napojów chłodzących i dobrze przygotowane pomieszczenia. Organizowanie pracy w okresie upalnego lata, to dodatkowe zadania dla pracodawcy i służb bezpośrednio odpowiedzialnych. Praca w upalne dni zorganizowana musi być w sposób jak najbardziej wydajny jak również zgodny z przepisami bhp.
Najważniejsze  wymogi jakie spełnione muszą być w sezonie letnim na wszystkich rodzajach stanowisk pracy dotyczą zapewnienia pracownikom:

  • odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza,
  • właściwej wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń pracy,
  • wody zdatnej do picia bądź zimnych napojów,
  • ochrony przed intensywnym nasłonecznieniem wewnątrz oraz w trakcie wykonywania pracy na zewnątrz pomieszczeń.

Temperatura w pomieszczeniach pracy

Przepisy bhp nie precyzują wysokości temperatury, jaka powinna być zapewniona przez pracodawcę w pomieszczeniach biurowych oraz tych, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna. Jednak nie może być ona niższa niż 18°C. Optymalna temperatura dla ludzkiego organizmu tzw. komfort cieplny na stanowiskach pracy wynosić powinien od 22°C do 24°C.
Jeśli wymaga tego bezpieczeństwo i zdrowie, a temperatura w pomieszczeniach pracy wynosi powyżej 30°C, pracodawca ma obowiązek zapewnienia pomieszczenia przeznaczonego do wypoczynku pracowników.

Wentylacja i klimatyzacja

Zadaniem wentylacji i klimatyzacji jest utrzymanie powietrza w pomieszczeniu w odpowiedniej czystości, temperaturze, wilgotności i ruchu. Celem wentylacji i klimatyzacji jest dostosowanie składu i stanu powietrza, jak również jego wymiany po potrzeb procesu pracy oraz organizmu człowieka.

Woda i napoje chłodzące

Ilość, rodzaj i procedura wydawania napojów zależy od decyzji pracodawcy. Stanowiska pracy, na których pracownikom należą się napoje określone powinny być w regulaminie pracy podobnie jak zasady ich wydawania. Powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.
Pracodawca zapewnić musi napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, gdzie:

  • praca wykonywana jest na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C,
  • temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza  28°C,
  • praca związana jest z wysiłkiem fizycznym, wywołującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny.

Ochrony przed nasłonecznieniem

Intensywne nasłonecznienie powoduje wzrost temperatury wewnątrz pomieszczeń w budynku. Bezpośrednie promieniowanie zredukować można poprzez zamontowanie rolet, żaluzji, lameli zacieniających, czy też naklejenie bezpośrednio na szybę folii redukującej promieniowanie UV.
W przypadkach wykonywania pracy w miejscach bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych pracownik wyposażony powinien być w nakrycie głowy i odzież roboczą dostosowaną do wysokich temperatur dostępną na bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.