Kategorie
Symbole literowe i kody koloru stosowane do oznaczania filtrów i pochłaniaczy w zależności od ich przeznaczenia

Symbole literowe i kody koloru stosowane do oznaczania filtrów i pochłaniaczy w zależności od ich przeznaczenia

Utworzono: 2018-01-30

Pracodawca ma bezwzględny obowiązek stosowania środków ochrony układu oddechowego podczas pracy. Wynika to z sytuacji gdy:

 • zawartość tlenu w wydychanym powietrzu wkracza na poziom niższy niż 17% jego składu,
 • stężenie groźnych substancji w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) dla tych substancji,
 • temperatura wdychanego powietrza wychodzić poza dopuszczalną normę przewidzianą na wykonywanie pracy.

Środki ochronny dróg oddechowych należą do III kategorii środków ochrony indywidualnej, co oznacza, iż stanowią ochronę przed największymi zagrożeniami życia.

Środki z grupy ochrony dróg oddechowych dzielą się na trzy podstawowe grupy:

▪ środki BHP izolujące, stanowiące specjalistyczny sprzęt, który spełnia obowiązek odizolowanie od powietrza, zawierającego szkodliwe czynniki bądź odizolowanie od pozbawionego dostatecznej ilości tlenu powietrza , umożliwiając tym samym dopływ powietrza ze źródła niezależnego,

▪ środki BHP oczyszczające,

▪ środki BHP ucieczkowe.

Rodzaje środków ochrony dróg oddechowych:

 • jednozmianowe półmaski filtrujące – zasłaniające nos oraz usta. Występują one zarówno z zaworem wydechowym, jak i bez
 • półmaski – zasłaniające oprócz nosa i ust, również podbródek użytkownika, a wdychane powietrze przechodzi przez jeden lub więcej filtrów
 • maski pełne, czyli cało-twarzowe – zakrywające całą twarz, tj. nos, usta, oczy, podbródek
 • system z wymuszonym przepływem powietrza – gdzie wdychane powietrze przechodzi przez specjalny wentylator z jednego lub kilku filtrów do półmaski, maski pełnej cało-twarzowej, kaptura lub do kasku osłony na twarz
 • aparaty wężowe powietrza sprężonego – podłączane do odpowiednich półmasek, masek cało-twarzowych, kasków oraz sprzętów, które nadają się do zamontowanie sprężonego powietrza.
 • FFP1 (klasa 1) – najniższy poziom ochrony – skuteczność filtracji wynosi 80%
 • FFP2 (klasa 2) – średni poziom ochrony efektywność filtracji FFP2 wynosi 94%
 • FFP3 (klasa 3) – wysoki poziom ochronyskuteczność filtracji wynosi już 97%

Klasy półmasek filtrujących:

Półmaski filtrujące posiadać mogą dodatkowe oznaczenia:

 • S – półmaska przeznaczona do filtracji jedynie stałych cząstek, takich jak dym lub pył,
 • SL – półmaska przeznaczona do filtracji cząstek stałych (dym, pył) oraz ciekłych np. mgła,
 • D – półmaska posiadająca dodatkowe wymaganie odpowiedniej pyłochłonności (sprawdzana pyłem dolomitowym),
 • C – półmaska posiadająca dodatkowe wymaganie odpowiedniej pyłochłonności (sprawdzana pyłem węglowym).


Półmaski filtrujące nie posiadają znormalizowanego kodu koloru. Niezależnie od własności filtrujących, niektóre maski pochłaniają szkodliwe substancje chemiczne, ale jedynie w stężeniach poniżej NDS i stosowane zwykle do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Klasyfikacja filtrów i pochłaniaczy wg symboli literowych i kolorów zależnie od przeznaczenia.

Symbol

Kolor

Przeznaczenie

A

brązowy

gazy oraz opary organiczne o temperaturze wrzenia pow. 65oC

AX

brązowy

gazy oraz opary organiczne o temperaturze wrzenia poniżej 65oC

B

szary

gazy oraz opary nieorganiczne, z wyłączeniem tlenku węgla, w tym m.in. chlor czy siarkowodór

E

żółty

gazy oraz opary kwaśne, w tym m.in. dwutlenek siarki

Hg

czerwony

opary rtęci

K

zielony

amoniak oraz organiczne pochodne amoniaku

NO

niebieski

tlenki azotu

P

biały

pyły oraz aerozole ciekłe

SX

fioletowy

substancje wskazane przez producenta, tzw. pochłaniacze specjalne

Podział pochłaniaczy gazowych:

Klasa 1 – to pochłaniacze o niskiej pojemności sorpcyjnej, które przeznaczone są do ochrony przed parami lub gazami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1% (1.000 ppm),

Klasa 2 – to pochłaniacze o średniej pojemności sorpcyjnej, które znajdują zastosowanie do ochrony przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,5% (5.00 ppm),

Klasa 3 – to pochłaniacze o wysokiej pojemności sorpcyjnej, które przeznaczone są do ochrony przed parami lub gazami o stężeniu objętościowym w powietrzu do 1% (10.000 ppm).

Podział filtrów

Elementy filtrujące dzieli się na trzy klasy ochronne:

kolor żółty – klasa P1 – oznacza 80% skuteczność filtracji, czyli ochronę stosowaną przed stałymi cząstkami o niskiej toksyczności, dla których NDS ≥2mg/m3,

kolor zielony – klasa P2 – informuje o 94% skuteczności filtracji, stosowanej do ochrony układu oddechowego przed stałymi i ciekłymi cząstkami o niskiej oraz średniej toksyczności, gdzie NDS ≥0,05mg/m3,

kolor czerwony – klasa P3 – sygnalizuje o 99,95% skuteczności filtracji, przy ochronie przed zarówno stałymi jak i ciekłymi cząstkami o wysokiej toksyczności, dla których NDS <0,05mg/m3.

Menu

Szukaj

Cart

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0.00 zł Podatek
0.00 zł Suma

Zobacz koszyk

Zawartość schowka

Brak produktów

» Zobacz schowki