Praca zdalna

Jak wygląda praca zdalna? Perspektywa pracownika i pracodawcy

Praca zdalna jest wykonywana z miejsca zamieszkania pracownika, co zarówno dla niego, jak i pracodawcy oznacza szereg korzyści i oszczędność. Home office nie jest jednak dostępny dla każdego. Jakie przepisy obowiązują w trakcie pracy zdalnej i o czym muszą pamiętać obie strony?

Praca zdalna z perspektywy pracownika

Praca zdalna odbywa się w miejscu zamieszkania zatrudnionej osoby albo z każdego innego miejsca na świecie. Wymaga dostępu do Internetu, laptopa i smartfona. Jest wygodna i wpisuje się we współczesne trendy zatrudnienia, która cieszy się szczególną popularnością wśród freelancerów, czyli wolnych strzelców. 

Korzyści pracy zdalnej:

  • nienormowany czas pracy – po otrzymaniu zlecenia, wyznaczany jest termin realizacji, którego trzeba bezwzględnie przestrzegać. Pracownik albo samozatrudniony lub zleceniodawca nie musi stawiać się w wyznaczonym miejscu pracy w narzuconych mu godzinach. On sam decyduje, kiedy zacznie pracować i kiedy skończy, chociaż taki sposób zarabiania wymaga też sporo samodyscypliny, 
  • efekty adekwatne do wykonanej pracy – w pracy zdalnej kluczowe znacznie odgrywa efekt, jaki został osiągnięty, a czas, jaki posłużył do wykonania zadania, nie odgrywa większego znaczenia. To freelancer albo inna osoba decyduje, jak przygotuje swój harmonogram. Pracując zdalnie, każdy jest własnym szefem, to przywilej, ale i spora odpowiedzialność i trzeba mieć tego świadomość. Kolejność wykonywania zadań nie zostaje przez nikogo narzucona, tak samo, jak i miejsce wykonywania pracy. Praca zdalna może być bez większych problemów łączona z wykonywaniem obowiązków domowych. Home office pozwala także na ograniczenie stresu i presji, jaka często towarzyszy pracy w zespole, potężnych korporacjach i mniejszych zakładach pracy. Pracownicy biurowi wielokrotnie zwracają uwagę na wytykanie błędów, co wywołuje wiele niekorzystnych zjawisk i emocji, co z kolei przekłada się na gorsze samopoczucie i inne skutki uboczne, 
  • zarobki – pracując zdalnie, zarobki są uwarunkowane wykonanymi zleceniami. Pieniądze nie zostają przekazane za nic, a zarobek jest uwarunkowany efektem, zadowoleniem klientów i innymi czynnikami. To ciężka praca, jednak może być bardzo satysfakcjonująca. 

Wady pracy zdalnej

Praca zdalna ma zarówno mocne, jak i słabe strony. Największą z nich jest problem z samodyscypliną. W domu jest wiele rozpraszaczy i czynności do wykonania. Trzeba bardzo umiejętnie planować zadania, aby wszystko pogodzić. Problematyczna jest realizacja zleceń, kiedy trzeba przygotować posiłek, odebrać dzieci z przedszkola albo rodzina złoży niezapowiedzianą wizytę. To wybija z rytmu, a powrót do pracy często jest trudny, a może nawet niemożliwy. W takim przypadku bardzo istotna jest bezustanna praca nad mobilizacją. 

Czasem problemem może być brak koordynacji pracy albo korzystania ze wsparcia doświadczonych współpracowników – dotyczy to przede wszystkim młodych osób. Doświadczone osoby zapewniają przede wszystkim cenne uwagi, pozwalają nauczyć się więcej niż w trakcie studiowania czy odbywanych szkoleń. Najlepiej zacząć od pracy w biurze czy innym miejscu, nabyć jak najwięcej doświadczenia, a następnie działać na własny rachunek, zdalnie i osiągnąć na tej płaszczyźnie pożądany efekt. 

Praca zdalna z perspektywy pracodawcy

Pracodawcy zauważają zarówno wady, jak i zalety pracy zdalnej. Większość przedsiębiorców nie ma z nią problemów, jeżeli pracownicy uzyskują pożądane efekty, a weryfikacja wykonanych zadań jest możliwa. Praca zdalna może być bardzo efektywna, a pracownik nie musi wcale spędzać 8 godzin przy komputerze, co ma miejsce w firmie. 

Na szczególną uwagę zasługują niższe koszty utrzymania pracowników. Zatrudnione osoby pracujące w trybie zdalnym nie korzystają tak często z urlopów chorobowych czy okazjonalnych, co jest korzystne dla pracodawcy. Nie musi również pokrywać kosztów związanych z utrzymaniem biura czy częściowym finansowaniem opłaty za dojazdy do miejsca pracy. 

Praca zdalna a przepisy prawa

Pierwsze szczegółowe informacje dotyczące pracy zdalnej zostały zawarte w ustawie COVID-owej z 2020 roku. Przepisy wskazywały, że odbywa się ona w charakterze incydentalnym i przez czas, który został odgórnie wyznaczony przez pracodawcę. Jednak 1 marca 2023 roku nastąpiła zmiana. W Kodeksie pracy widnieją zapisy regulujące sytuację prawną pracy zdalnej. Mowa przede wszystkim o przygotowaniu przez ustawodawcę definicji prawnej. W praktyce oznacza to, że praca zdalna występuje teraz w przepisach, zamiast określenia telepraca (art. 675 § 1 Kodeksu pracy). Zmiana przepisów sprawiła, że praca zdalna nie musi być wykonywana przez czas oznaczony. Nie ma przeciwwskazań, aby zatrudnienie odbywało się na stałe w takiej formie. 

Praca zdalna – kilka słów podsumowania

Praca zdalna niewątpliwie wiąże się z korzyściami zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Nie w każdym zakładzie pracy jest to możliwe i nie w każdej profesji da się pracować z telefonem czy laptopem. Dlatego przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów BHP i wyposażeniu zatrudnionych osób w środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Warto zajrzeć do sklepu internetowego bezpieczenstwo-bhp.pl, w którym oprócz dobrej jakości ubrań ochronnych i roboczych, wszelkich dodatków i potrzebnych akcesoriów można znaleźć także przydatne informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Na stronie dostępne są podpowiedzi, jakie ubrania sprawdzą się najlepiej w panujących warunkach, a jeśli zajdzie taka konieczność — sklep zajmie się organizacją potrzebnych rzeczy.