BEZPIECZNA PRACA NA ZWYŻCE KOSZOWEJ

Praca na wysokości wymaga ścisłego przestrzegania zasad BHP

Praca na wysokości, to praca szczególnie niebezpieczna. Do takich prac zalicza się wszystkie prace wykonywane na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Praca wykonywana na wysokości stanowi duże zagrożenie i ryzyko wypadków. Wypadek taki skutkować może ciężkim uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią pokrzywdzonego. Planując prace na wysokości, szczególną uwagę zwrócić należy na zabezpieczenia pracowników przed upadkiem oraz na ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo na wysokości – podnośnik koszowy

Podnośnik koszowy, zwany też zwyżką koszową jest znacznie bezpieczniejszą metodą wykorzystywaną podczas wykonywania niektórych prac na wysokości, niż rusztowanie. Jest także bardziej mobilny i umożliwia działania na otwartej przestrzeni. Zwyżki, zgodnie z przepisami BHP, wyposażone są w barierki o wysokości 1,1 m, co czyni je urządzeniami o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Wykorzystanie zwyżek

Podnośniki wykorzystywane są do wykonywania różnego typu prac, takich jak:

  • prace budowlane
  • prace magazynowe
  • prace renowacyjne
  • prace elektryczne – montaż oświetlenia, okablowanie
  • prace porządkowe – mycie okien, czy usuwanie sopli lodu w okresie zimowym.

Wyposażenie w indywidualne środki ochrony

Trzeba pamiętać, iż praca na wysokości wiąże się z wieloma zagrożeniami, jakie mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy. By wykonywana praca była bezpieczna i zgodna z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, muszą zostać spełnione określone warunki. Bezpieczna praca na zwyżce wymaga od pracowników odpowiedniego przeszkolenia, jak też wyposażenia w środki ochrony osobistej. Każda osoba pracująca na wysokości musi być wyposażona w indywidualne środki ochrony osobistej, przede wszystkim: kask, buty BHP, kamizela odblaskowa, szelki bezpieczeństwa.
Kask do pracy na wysokości składa się z części zewnętrznej – skorupy, więźby i pasa głównego.
Skorupa to zewnętrzna część nadająca kształt i w razie niebezpieczeństwa neutralizująca uderzenie. Jej nadmiar przekazuje do więźby, która bezpośrednio przylega do skorupy i jej zadaniem jest amortyzacja otrzymanego uderzenia. Ostatnia składowa, czyli pasek służy do regulacji i pozwala dopasować kask do wymiarów głowy, a tym samym zmaksymalizować bezpieczeństwo.
Warto zauważyć, że kask ochronny spełnia swą rolę nie tylko w pracy. Jest także nieodzownym elementem ochronnym dla turystów oraz osób zwiedzających, chociażby kopalnie, jaskinie, groty, czy wodospady.
Buty BHP do pracy na zwyżce muszą mieć spody wykonane z tworzywa, które zapobiega poślizgnięciu i upadkowi nawet wtedy, gdy metalowe podłoże w koszu podnośnika jest mokre.
Buty bezpieczne mogą być wykonane zarówno ze skóry, jak i z gumy i powinny mieć wzmocnione metalem noski. Zwyżki często wykorzystywane są do prowadzenia prac elektrycznych, dlatego dobrym wyborem będą buty elektroizolacyjne, które w połączeniu z osłonami i rękawicami chronią przed porażeniem prądem elektrycznym.
Kamizelki odblaskowe – ostrzegawcze sprawdzają się zarówno w trakcie prowadzenia prac zewnętrznych na podnośniku, jak i wewnątrz hal podczas pracy na zwyżce. Kamizelka znacznie zwiększa widoczność pracowników, a co za tym idzie bezpieczeństwo.
Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości mają za zadanie podtrzymać pracownika i zapobiec jego spadnięciu bądź utrzymać go w pozycji zbliżonej do pionowej, chroniąc przed upadkiem z wysokości i uderzeniem o podłoże. Szelki asekuracyjne wyposażone są w klamry zaczepowe, które pozwalają na ich połączenie z atestowanym punktem kotwienia w koszu zwyżki.
Szelki bezpieczeństwa mogą być wyposażone w linkę bezpieczeństwa mocowaną do stałych elementów konstrukcyjnych lub w pas biodrowy, który używany jest w przypadku prac w podparciu, na masztach czy słupach.

Sprzęt asekuracyjny do pracy na wysokości spełni swoje zadanie, tylko wtedy kiedy będzie dobrej jakości i w idealnym stanie technicznym.
Na www.bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKAMI znaleźć można bogatą ofertę produktów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.