Bezpieczna praca dla osób w wieku 50+

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zadbania o bezpieczne i komfortowe warunki pracy dla zatrudnionych osób. Ta zasada odnosi się przede wszystkim do pracowników po pięćdziesiątym roku życia, gdyż są bardziej podatni na wybrane czynniki ryzyka i zagrożenia. O czym musi pamiętać pracodawca?

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia?

Pracownicy, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia, stanowią spore grono zatrudnionych osób, dlatego przedsiębiorcy muszą pamiętać, iż są oni bardziej podatni na wypadki i czynniki zagrożenia, niż inne osoby. Aby ograniczyć ryzyko wypadku i pogorszenia stanu zdrowia, należy przede wszystkim zapewnić im bezpieczne i komfortowe warunki pracy, a także uwzględnić potrzeby uwarunkowane wiekiem. 

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy dla osób po pięćdziesiątym roku życia

Pracodawca zatrudniający osoby, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, musi przestrzegać następujących zasad:

 • ocena ryzyka zawodowego i przygotowanie oraz dopasowanie stanowisk pracy do umiejętności, możliwości i stanu zdrowia zatrudnionych osób - od przedsiębiorcy wymaga się dokonania oceny ryzyka zawodowego, co pozwala w pierwszej kolejności zidentyfikować zagrożenia uwarunkowane wykonywanymi obowiązkami, a następnie je ograniczyć albo całkowicie wyeliminować. Zajmowane stanowisko pracy musi zostać dopasowane do wieku pracownika. Jeżeli praca odbywa się w pozycji siedzącej, bardzo ważne jest nabycie ergonomicznych krzeseł i skompletowanie stanowiska pracy, które pozwoli uniknąć dyskomfortu i różnorodnych schorzeń. Zatrudnione osoby powinny mieć także możliwość odpoczynku w trakcie dnia, co przyczyni się to bardziej efektywnej pracy, 
 • szkolenia BHP — przed rozpoczęciem pracy, zatrudniona osoba musi wziąć udział w szkoleniu wstępnym, w którym uzyskane są szczegółowe informacje na temat zajmowanego stanowiska oraz ogólnych przepisów bezpieczeństwa. Jednak przepisy zobowiązują pracodawców również do organizowania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w których trzeba uwzględnić wiek zatrudnionych osób. Szkolenia zwiększają poziom bezpieczeństwa i pozwalają uniknąć wypadków oraz kontuzji, dbać o zdrowie oraz zagwarantować ochronę nie tylko starszych pracowników, ale i wszystkich osób znajdujących się w zakładzie pracy, 
 • zakaz dyskryminacji i przemocy w pracy — dobrym rozwiązaniem stosowanym przez wielu przedsiębiorców jest wprowadzenie polityki zakazującej dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy. Bardzo istotną rolę odkrywa stworzenie atmosfery szacunku i wsparcia, dzięki czemu każda zatrudniona osoba czuje się bezpiecznie i komfortowo, a wiek nie odkrywa większego znaczenia, 
 • ergonomia i dopasowanie stanowisk pracy — stanowiska zajmowane przez osoby po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia powinny być do nich dopasowane. Jeśli to możliwe, pracodawca powinien zadbać o odpowiednie umeblowanie, pamiętać o oświetleniu stosowanym do potrzeb wzrokowych starszych osób i umożliwić korzystanie z narzędzi ułatwiających wykonywanie powierzonych obowiązków, 
 • regularne badania lekarskie i profilaktyka zdrowotna — pracodawca powinien skłaniać zatrudnione osoby do regularnych badań lekarskich i monitorowanie stanu zdrowia. Dobrym pomysłem jest organizacja kampanii profilaktycznych, do których zalicza się, chociażby szczepienie przeciwko grypie, 
 • zróżnicowane obowiązki i umiejętności — opracowanie zróżnicowanych obowiązków pracy i możliwości awansu umożliwia zatrudnionym osobom większe zaangażowanie, działanie na korzyść firmy i docenienie starań pracowników przez pracodawcę, co jest bardzo istotne dla osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, 
 • praca zespołowa i mentorstwo — dla osób w podeszłym wieku szczególnie istotna jest praca w zespole, gdyż po tylu latach pracy zatrudnione osoby mają szeroki zakres wiedzy i mogą ją przekazywać młodszym pracownikom. Z kolei nowi pracownicy wnoszą do zespołu indywidualne podejście do pracy, wiele ciekawych pomysłów i możliwość korzystania z najnowszej technologii. Pracodawca powinien promować i doceniać dzielenie się wiedzą przez zatrudnione osoby, wzajemne wsparcie i chęć pomocy, 
 • wsparcie w rozwoju zawodowym — każdy pracownik bez względu na wiek i umiejętności powinien mieć możliwość rozwijania się poprzez branie udziału w szkoleniach i kursach. To skuteczny sposób, aby osoby 50 roku życia dopasowywały posiadaną wiedzę do używanych technologii, a także zmieniających się potrzeb firmy. Jeżeli starsze osoby biorą udział w kursach i szkoleniach, wykazują większe zaangażowanie w pracę, co przyczynia się do osiągania lepszych rezultatów przez firmę, 
 • wspieranie zdrowego trybu życia — pracodawca powinien rekomendować zdrowy tryb życia — w tym celu przygotowywane są programy aktywności fizycznej i promowania zdrowego odżywiania, co pozwoli zadbać o lepsze samopoczucie i ograniczyć schorzenia oraz wizyty u lekarza, przez co zatrudniona osoba staje się bardziej dyspozycyjna i może wykonywać powierzone obowiązki w wyznaczonym czasie i miejscu, 
 • monitorowanie i dostosowywanie stanowiska pracy do stanu zdrowia i potrzeb zatrudnionych osób, 
 • odpowiedni strój roboczy – pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni ubiór, akcesoria i narzędzie umożliwiające bezpieczne wykonywanie pracy i ograniczenie ryzyka zmagania się z kontuzjami czy dyskomfortem. W tym celu warto odwiedzić sprawdzony sklep bezpieczenstwo-bhp.pl.

Pracownicy po pięćdziesiątym roku życia — kilka słów podsumowania

Osoby, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, mają jeszcze sporo czasu do przejścia na emeryturę, dlatego pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby pełnili oni swoje obowiązki w bezpiecznych i komfortowych warunkach. To skuteczny sposób, aby zapewnić im zarówno dobre zdrowie, jak i maksymalnie ograniczyć ryzyko wypadków i kontuzji. Jeżeli pracownicy są dobrze zadbani, przyczynia się to poprawy efektywności zawodowej. Kadra pracownicza jest doświadczona i zaangażowana w wykonywanie obowiązków, co z kolei ma korzyści dla pracodawcy. Jeżeli w zakładzie zatrudniono zarówno osoby młode, jak i pracowników w podeszłym wieku wymieniają się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami.