Ochrona BHP przed boreliozą

Jak bronić pracowników przed boreliozą?

Powinno się stosować repelenty, odstraszające kleszcze i zatruwające je przed wbiciem w skórę. Bardzo ważne jest, aby pracodawca posiadał wiedzę, jak chronić pracowników wykonujących pracę w miejscach szczególnie narażonych na występowanie kleszczy. Pracownik zaś wiedzieć powinien jak, jak się przed nimi ustrzec.

Na choroby powodowane przez kleszcze narażeni są w szczególności pracownicy zatrudnieni: przy pracach melioracyjnych, w rolnictwie, przy eksploatacji lasów, w zieleni miejskiej, czy też przy pracach na sieciach elektroenergetycznych przebiegających przy terenach zielonych.
Narażeni na styczność z kleszczami swą nie tylko pracujący, ale wszystkie osoby przebywające w parkach bądź lasach.
Podstawą podjęcia działań mających chronić pracowników przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze z całą pewnością będzie dokonanie oceny ryzyka zawodowego osób potencjalnie narażonych.

Ocena ryzyka zawodowego

Oceniając ryzyko zawodowe, uwzględnić należy:

  • miejsca wykonywania prac,
  • osoby narażone na ukąszenie kleszcza,  
  • czas przebywania w narażeniu.


Zarówno pracodawca, jak i pracownicy zachować muszą następujące zasady ochrony przed kleszczami:

  • stosowanie odzieży ochronnej dostępnej na bezpieczenstwo-bhp.pl, osłaniającej całe ciało,
  • wykonywanie pracy w odpowiednim obuwiu roboczym typu kalosze dostępnym na bezpieczenstwo-bhp.pl,
  • w celu łatwiejszego zauważenia kleszcza stosowanie odzieży o jasnych kolorach, wykonanej z gładkiego materiału o mniejszej przyczepności,
  • spryskiwanie ubrania preparatami biobójczymi lub odstraszającymi kleszcze,
  • stosowanie odpowiednich preparatów na odkryte miejsca ciała,
  • dokładne sprawdzenie ciała po zakończonej pracy,
  • dokładny przegląd poszczególny elementów odzieży, w której wykonywana była praca.

Wysyp kleszczy

Wbrew obiegowej opinii kleszcze, nie atakują jedynie w lecie, dlatego pracodawca zatrudniający pracowników w obszarach endemicznych o profilaktyce pamiętać musi przez cały rok. Kleszcze budzą się do życia już w okolicach marca. Swą aktywność sezonową rozpoczynają gdy powietrze staje się wilgotne, a temperatury powietrza w ciągu doby przekroczą 5-7°C. Począwszy od marca – po przebudzeniu ze snu zimowego zmuszone są do szukania żywiciela.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.