OCHRONA INDYWIDUALNA I JEJ ELEMENTY PODCZAS PRACY NA WYSOKOŚCI

Prace na wysokości są pracami szczególnie niebezpiecznymi. Pracodawca określić musi, gdzie w przedsiębiorstwie prace takie występują. Rozważyć musi także, jakie zabezpieczenia zastosować, żeby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo na maksymalnym poziomie. Prace na wysokości poprzedzać musi instruktaż i przebiegać muszą one pod bezpośrednim nadzorem osoby upoważnionej przez pracodawcę.

Ochrona indywidualna przed upadkiem z wysokości

Zadaniem indywidualnego zabezpieczenia jest przede wszystkim ochrona pracownika przed doprowadzeniem do możliwości spadnięcia, przy wykorzystaniu urządzeń ograniczających zasięg przemieszczania się poza obszar stabilnego oparcia. W sytuacji, gdy warunki uniemożliwiają stworzenie takiej ochrony, z powodu na umiejscowienie i rodzaj wykonywanych robót, niezbędne jest wyposażenie pracowników wykonujących pracę na wysokości w sprzęt ograniczający wysokość spadania i amortyzujący szarpnięcie spowodowane zahamowaniem upadku.

Stosując taką formę ochrony bardzo ważne jest oprócz doboru odpowiednich elementów zabezpieczających, dostosowanie długości i amortyzacji zabezpieczenia, ażeby osiągnięty poziom po upadku nie sięgał podłoża lub innych przeszkód.

Elementy ochrony przed upadkiem z wysokości

Punkty kotwiczenia doraźne i stałe

Muszą mieć dostateczną wytrzymałość, gdyż to one decydują o stabilności zamocowania lin asekuracyjnych w przypadku dynamicznego obciążenia. W zależności od rodzaju wykonywanych prac i możliwości kotwiczenia, wykorzystuje się zamocowania

▪ przyczepione do elementów konstrukcyjnych budynku
▪ przestawne z odpowiednim obciążeniem i oparciem.


W trakcie prowadzenia robót, które wymagają przemieszczania się na dużej powierzchni kotwiczenie wykonuje się dwupunktowo i łączy liną, zaczepiając do niej indywidualną asekurację pracownika. Punkt zamocowania zawsze powinien znajdować się powyżej stanowiska bądź obszaru poruszania się pracownika, ogranicza to wysokość swobodnego spadku.

Kotwiczenia stałe instaluje się, jako zamocowanie do sprzętu ochronnego wykorzystywanego przy prowadzeniu prac remontowych i konserwacyjnych.

Linki i zatrzaśniki


Stanowią elementy łączące szelki lub pasy z kotwieniem zabezpieczenia. Zatrzaśniki dają możliwość szybkiego i wygodnego połączenie linki z zamocowaniem, zaś dodatkowe zabezpieczenie chroni przed przypadkowym rozłączeniem.
W zależności od charakteru prowadzonych prac i systemu zabezpieczeń, elementy te są składową zespołu łącząco-amortyzującego, pochłaniającego energię kinetyczną podczas upadku i pozwalają na odpowiednie skracanie długości zabezpieczenia związane z postępem prac.


Amortyzatory


Aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo i komfort pracy na wysokościach, niezbędne są amortyzatory upadku. To wygodne i proste w użyciu przesuwne urządzenia, dzięki elastyczności taśmy poliamidowej pozwalają na łagodne wyhamowanie spadającego pracownika ograniczając skutki przeciążenia.

Dużą swobodę przemieszczania się pracownika, szczególnie w pozycji pionowej, zapewnia wyposażenie zespołu łączącego w amortyzator samohamowny, którego działanie porównać można do działania pasów bezpieczeństwa w samochodzie.
Szelki i pasy bezpieczeństwa umożliwiają połączenie ze sprzętem zabezpieczającym oraz bezpieczne dla zdrowia przeniesienie obciążeń w razie upadku.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji, użytkownik ma pełną swobodę ruchów, będąc jednocześnie odpowiednio chronionym przed upadkiem z dużej wysokości. W zależności od charakteru prowadzonych robót szelki pełnią jedynie funkcję zabezpieczenia w sytuacji upadku lub dają możliwość ustalenie pozycji podczas wykonywania pracy, gdy zaopatrzone są w pas biodrowy.

Pasy z taśmą opasującą wykorzystywane są dodatkowo przy prowadzeniu robót na słupach chroniąc przed spadnięciem z drabiny.

Wszystkie elementy wyposażenia, mające za zadanie zabezpieczenie pracownika przed upadkiem muszą posiadać stosowne certyfikaty.

Podlegają one także okresowej kontroli ich stanu oraz przestrzeganiu okres wykorzystania. Ogólnie przyjętą zasadą jest wycofanie z użytkowania sprzętu ochrony indywidualnej, który brał udział w zdarzeniu i został awaryjnie obciążony.

Na naszej stronie znaleźć można bogatą ofertę SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKAMI SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM. .

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.