Ochrona słuchu - problem hałasu

Kiedy należy zadbać o ochronę słuchu?

Ochrona zdrowia pracowników oraz warunek zapewnienia im odpowiednich warunków akustycznych wymaga eliminacji lub zmniejszenia hałasu w miejscach pracy. Na stanowiskach pracy, gdzie mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu nadal przekracza dopuszczalne normy, obowiązkiem pracodawcy jest:

  • ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, a co za tyn idzie opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, mające na celu najskuteczniejsze jego osłabienie;
  • ograniczenie czasu zagrożenia na hałas;
  • oznakowanie stref zagrożenia hałasem, a także w uzasadnionych przypadkach ograniczenie dostępu do tych stref przez ich ogrodzenie.

W zależności od dróg ich rozprzestrzeniania hałasy przenikające do środowiska pracy dzielą się, na powietrzne i materiałowe.

Dźwięki powietrzne pobudzić mogą konstrukcję do drgań, i odwrotnie – drgania materiałowe mogą powodować hałasy powietrzne.

Metody walki z hałasem

W firmie stosować należy kompleksową metodę ochrony przed hałasem poprzez:

- wymóg „cichobieżności” w stosunku do urządzeń, maszyn, instalacji i środków transportu,

- odmowę lokalizacji głośnego obiektu w rejonie wymagającym ciszy,

- ograniczenie czasu pracy źródła powodującego hałas,

- ustanowienie strefy ciszy,

- zlecenie zastosowania dźwiękoszczelnych osłon na działające źródła hałasu itp.

W przypadku gdy w/w grupa środków nie zmniejsza hałasu, warto zastosować środki techniczne, które:

- zmniejszą moc akustyczną źródła hałasu,

- zwiększą skuteczną chłonność akustyczną pomieszczeń przemysłowych,

- osłonią stanowisko pracy.

Przemysłowe źródło hałasu jest zazwyczaj zbiorem podstawowych źródeł hałasu.

Obniżenie mocy akustycznej źródeł hałasu pochodzenia mechanicznego uzyskać można przez: zmniejszenie lub wyeliminowanie drgań elementów urządzenia lub maszyny oraz przesunięcie kluczowych energetycznie częstotliwości drgań elementów do rejonu częstotliwości słabiej słyszalnych przez człowieka.

W przypadku mocy akustycznej źródeł hałasu pochodzenia aerodynamicznego zmniejszenie uzyskać można poprzez:

- redukcję prędkości przepływu powietrza,

- redukcję prędkości poruszającego się w powietrzu ciała,

- zredukowanie zaburzeń przepływu powietrza przez wyeliminowanie sytuacji sprzyjających ich powstawaniu.

Rozwiązania takie najłatwiej wprowadza się na etapie konstrukcyjnym danego urządzenia czy maszyny. Znaczni trudniejsze do wprowadzenia są działania korekcyjne, choć przynoszą one znaczną poprawę warunków akustycznych. Korekcja opierać się na stosowaniu osłon, częściowej lub całkowitej obudowie oraz obudowie kabinowej. Dobrym rozwiązaniem są również tłumiki akustyczne.

Aby uchronić się przed szkodliwym wpływem hałasu w miejscu pracy, dobrym rozwiązaniem jest inwestycja w profesjonalne ochronniki słuchu, obecne także w ofercie naszego sklepu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.