Taśmy ostrzegawcze – zastosowanie w praktyce

Niesłychanie szerokie zastosowanie w codziennym życiu i bezpiecznym funkcjonowaniu mają taśmy ostrzegawcze. Taśmy ostrzegawcze stosowane są w miejscach, gdzie potrzebne jest wyodrębnienie określonego  obszaru. Ale również tam gdzie spełniają funkcję ostrzegawczą  przy różnego rodzaju zagrożeniach i wykonywanych pracach.
Ostrzegawcze taśmy BHP stosowane mogą być jako oznaczenia podłogowe, jak również na ścianach, elementach konstrukcyjnych maszyn oraz wystających elementach urządzeń. Taśmy BHP do znakowania poziomego i pionowego stosowane są również do wyznaczania ciągów i szlaków komunikacyjnych w magazynach, warsztatach, korytarzach oraz obiektach użyteczności publicznej.

Oznakowania

Taśmy ostrzegawcze, ostrzegawczo-lokalizacyjne, słupki oznaczeniowo-pomiarowe, markery oraz lokalizator tworzą pełny system oznakowania i lokalizacji infrastruktury podziemnej. Dla bezawaryjnej pracy niezbędna jest dokładna znajomość rodzaju taśm oraz prawidłowego ich rozmieszczenia. I tak:
- wodociągi i kanalizacja - taśma w kolorze niebieskim, zielonym i brązowym;
- gaz - taśma w kolorze żółtym;
- telekomunikacja - taśma w kolorze pomarańczowym;
- energetyka – taśma w kolorze niebieskim do kabli o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, czerwonym do kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

Zastosowanie taśm ostrzegawczych

Najbardziej widocznymi i stosowanymi w przestrzeganiu zasad BHP na co dzień są jednak taśmy ostrzegawcze w kolorze biało-czerwonym i żółto-czarnym.
Taśma w kolorze biało-czerwonym znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie tymczasowo trzeba oznaczyć dany teren przed wchodzeniem osób niepowołanych. W większości wypadków są to miejsca robót drogowych ziemnych wykopaliskowych, czy miejsc publicznych. Używane są również w przypadku zabezpieczenia mniejszych obszarów, np. studzienek kanalizacyjnych, głębokich wykopów. Taśma ostrzegawcza zadrukowana w białe i czerwone ukośne pasy może zawierać dodatkowo dowolne teksty ostrzegawcze np. „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”.
Taśma w kolorze żółto-czarnym zastosowanie swe znajduje najczęściej na niskich stopniach, wejściach do windy progach łączących pomieszczenia. Jej zastosowanie jest jednak dużo większe. Żółto-czarną taśmą oznacza się schody, rampy oraz inne miejsca, z których istnieje możliwość upadku.

Obowiązkiem pracodawcy jest więc umieszczanie stosownych znaków m.in. ostrzegawczych taśm BHP dostępnych na bezpieczenstwo-bhp.pl lub sygnałów bezpieczeństwa tam, gdzie nie istnieje możliwość zlikwidowania zagrożenia. Miejsca, w których istnieje ryzyko upadku bądź jakiejkolwiek kolizji, powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa lub znakami bezpieczeństwa. Ponadto miejsca, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a istnieje tam ryzyko kolizji , upadku lub spadania przedmiotów, oznakowane powinny być skośnymi pasami - na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi. Ich wymiary powinny być odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub niebezpiecznego miejsca. Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny być narysowane pod kątem około 45 stopni i powinny mieć zbliżone wymiary.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.