Uprawnienia, kursy, szkolenia elektryczne SEP

Jak zyskać umiejętności z zakresu elektryki? Co oznacza skrót SEP?

Elektryk to wymagają praca, która wiąże się z dobrym wynagrodzeniem. Aby wykonywanie obowiązków zawodowych przebiegało bez większych komplikacji, warto zdecydować się na jeden z kursów czy szkoleń zorganizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich określanych jako SEP. Szkolenia i kursy są dostępne dla każdego, wystarczy spełnić kilka warunków. Warto przekonać się, dlaczego nauka i nabywanie umiejętności razem z systemem SEP jest tak ważna i jakie są korzyści ze wpisania dodatkowych kursów w CV. 

SEP – co to za uprawnienia?

SEP to określenie znane przede wszystkim osobom zatrudnionym w branży elektrycznej. Uprawnienia SEP bardzo często stanowią jeden z warunków zatrudnienia. Osoby, które nie odbyły szkolenia czy kursu z zakresu SEP, są automatycznie odrzucani, a ich kandydatura nie jest brana pod uwagę. Dokumenty wydane przez SEP to najlepsze potwierdzenie zdobycia wymaganych umiejętności związanych z pracą z elektrycznością. Uzyskane wiadomości i wiedza przydaje się nie tylko w pracy zawodowej, ale można ją wykorzystać także do drobnych czynności wykonywanych w domowym zaciszu czy w domach rodziny i przyjaciół. Fachowcy i osoby doświadczone zawsze są na wagę złota. Zdobycie umiejętności z zakresu elektroniki ułatwia znalezienie pracy i zapewnia dobre pieniądze, a co najważniejsze — duży wybór. Osoby, które uzyskały umiejętności SEP, mogą uzyskać zatrudnienie między innymi w firmach motoryzacyjnych czy podzespołach elektronicznych. 

Uprawnienia SEP są przyznawane w trzech różnych grupach:

 • G1, 
 • G2, 
 • G3. 

Kursanci są szkoleni z zakresu eksploatacji albo dozoru instalacji czy urządzeń elektronicznych. Takie szkolenia i nabyta wiedza umożliwiają podjęcie zatrudnienia jako elektrycy. Przed rozpoczęciem pracy, nie wystarczy odbyć szkolenia, gdyż potrzebna jest także wnikliwa wiedza z zakresu elektryki i znajomość stanowiska. 

W jaki sposób uzyskać uprawnienia SEP?

Uzyskanie uprawnień SEP nie jest pracochłonne. Jedyne co trzeba zrobić to zapisać się na krótki kurs umożliwiający zdobycie podstawowej wiedzy. Kończy się on egzaminem. Jeśli uczestnik kursu uzyska pozytywną wynik, otrzymuje odpowiedni dokument umożliwiający podjęcie pracy z zakresu elektryki. 

Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest dopasowana do aktualnych wymagań oraz zmian, które zaszły w ostatnich latach w dziedzinie elektryki. Kursy można odbywać na terenie całej Polski, są dostępne w większych oraz mniejszych miastach, stąd każdy, kto pragnie zostać elektrykiem, nie musi obawiać się braku miejsc czy innych problemów związanych z logistyką i miejscem kursu. Aby sprawdzić, gdzie odbywa się najbliższe szkolenie, wystarczy skontrolować stronę internetową Stowarzyszenia, na której znajdują się wszystkie potrzebne informacje oraz miejscowości. Co ciekawe na szkolenie nie trzeba udawać się osobiście. Wystarczy odbycie kursu online. Aby zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie nie trzeba wychodzić z domu, ale egzamin musi zostać zdany w placówce Stowarzyszenia, pod ścisłym nadzorem pracowników SEP. 

Szkolenia z zakresu SEP to doskonałe rozwiązanie dla osób, które pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, zmienić branżę czy zatrudnienie, a może zacząć dodatkową pracę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że umiejętności z zakresu elektryki pozwalają na uzyskanie awansu czy organizowanie szkoleń dla zatrudnianych pracowników. Kluczowe jest otrzymani certyfikatu stanowiącego podstawę do rozpoczęcia pracy z zakresu elektryki. 

Czy warto mieć uprawnienia SEP?

Nie ma dobrego elektryka bez kursu SEP. Trzeba mieć na uwadze, że szkolenia są na bieżąco aktualizowane, dlatego szczególnie ważne jest regularne odnawianie wiedzy i zapoznawanie się z nowymi wytycznymi. Dostępne są trzy rodzaje kursów, a mianowicie elektryczne, energetyczne oraz gazowe. SEP umożliwia nabycie uprawnień z zakresu 2 rodzajów wykonywanych prac, a dokładnie eksploatacji bądź nadzoru i przysługują im oznaczenia:

 • E – eksploatacja instalacji, siedzi i urządzeń elektroenergetycznych i gazowych, 
 • D – dozór instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych. 

Uprawnienia SEP określane są także w kursach: 

 • G1 oznacza kursy elektryczne, które powstały z myślą o pracownikach, którzy na co dzień zajmują się eksploatacją albo dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 
 • G2 to kursy energetyczne, które powstały dla osób odpowiadających za eksploatację bądź dozór urządzeń, instalacji albo sieci cieplnych, 
 • G3 to określenie kursów gazowych dla osób wykonujących eksploatację bądź dozór urządzeń, instalacji, a także sieci gazowych. 

Wymienia się także podpunkty, w których bierze się pod uwagę szereg konkretnych czynności i charakterystykę pracy z występującymi w miejscu pracy urządzeniami. 

W kursach G1 wyróżnia się następujące opcje:

 1. urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne o napięciu maksymalnie 1 kV;
 2. urządzenia, instalacje oraz sieci o napięciu znamionowym większym niż 1kV;
 3. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej o dowolnej wysokości napięcia znamionowego;
 4. urządzenia do elektrolizy;
 5. elektryczna sieć trakcyjna;
 6. sieci elektrycznego oświetlania ulicznego;
 7. urządzenia elektrotermiczne;
 8. urządzenia ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic;
 9. urządzenia techniki wojskowej czy uzbrojenia;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia oraz instalacje automatycznej regulacji (sterowania, zabezpieczeń urządzeń i instalacji);
 11. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 12. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

W kursach typu G2 wymienia się:

 1. turbiny parowe i wodne o mocy większej niż 50 kW razem z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci oraz instalacje cieplne obejmujące urządzenia pomocnicze o przesyle ciepła większej niż 50 kW;
 3. urządzenia wentylacji, klimatyzacji, a także chłodnicze o mocy większej niż 50 kW;
 4. urządzenia przemysłowe odbiorcze pary oraz gorącej wody o mocy większej od 50 kW;
 5. pompy, wentylatory, ssawy, dmuchawo o mocy większej niż 50 kW;
 6. sprężarki o mocy większej niż 20 kW i instalacje sprężonego powietrza oraz gazów technicznych;
 7. urządzenia ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic;
 8. urządzenia techniki wojskowej oraz uzbrojenia;
 9. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia do automatycznej regulacji maszyn i instalacji;
 10. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 11. urządzenia do składowania, rozładunku i magazynowania paliw, których pojemność składowa odpowiada masie powyżej 100 Mg;
 12. kotły parowe, wodne, płynne, gazowe o mocy powyżej 50 kW razem ze wszelkimi urządzeniami pomocniczymi.

W ramach kursów typu G3 ofertę rozszerza się o:

 1. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa, czyli punkty redukcyjne, stacje gazowe i gazociągi;
 2. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa, czyli gazociągi, tłocznie gazu i stacje gazowe;
 3. turbiny gazowe;
 4. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia sterowania do sieci, instalacji i urządzeń;
 5. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy większej niż 50 kW;
 6. urządzenia oraz instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5kPa;
 7. urządzenia oraz instalacje gazowe o ciśnieniu nieprzekraczającym 5 kPa;
 8. urządzenia służące do magazynowania paliw gazowych;
 9. urządzenia do przetwarzania oraz uzdatniania paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego czy rozkładnie paliw gazowych, a także rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, mieszalnie, odazotowanie, oczyszczalnie gazu;
 10. urządzenia służące do produkcji paliw azowych i generatory gazu.

Jak uzyskać uprawnienia SEP – wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci

Uprawnienia SEP są bardzo przydatne, dlatego coraz więcej osób pragnie pochwalić się przed pracodawcą takimi kwalifikacjami. Zapisanie się na kurs, jego skończenie i zdobycie pracy – w takiej kolejności odbywa się zdobywanie nowych umiejętności. W trakcie specjalistycznego kursu przekazywanych jest wiele cennych informacji oraz danych, a po ukończeniu wszystkich lekcji odbywa się egzamin. Wiedza jest sprawdzana przez specjalnie powołaną do tego zadania komisję SEP. Jak już wiadomo, w trakcie kursów uzyskuje się różnorodne kwalifikacje. Po wykonaniu kursu G1 można rozpocząć pracę na stanowisku eksploatacji oraz dozoru przy prądzie, który nie przekracza 1 KV. W praktyce umiejętności na poziomie G1 umożliwiają wykonywanie:

 • konserwacji, 
 • montażu, 
 • obsługi urządzeń elektrycznych. 

Wzięcie udziału w kursie jest możliwe dla wszystkich pełnoletnich osób, które uzyskały minimum podstawowe wykształcenie. Niewielkie wymagania spełnia większość kandydatów, dlatego rozpoczęcie szkolenia nie powinno być dla nikogo problemem. Co warto wiedzieć o kursie SEP? Szkolenie może trwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Długość jest uwarunkowana ilością zapisanych osób oraz sposobem uczenia wykładowcy. Doświadczenie pokazuje, że niektórzy są bardziej szczegółowi, a inni omawiają zagadnienia bardziej ogólnie. 

Kursy SEP wykonują osoby w każdym wieku. Dla młodych chłopaków to możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji jeszcze w trakcie chodzenia do szkoły średniej. Zdobyta wiedza i certyfikat pozwalają na podjęcie dorywczej pracy i poprawę sytuacji finansowej. Pracodawcy bardzo cenią młodych, chętnych do nauki i bardzo zaangażowanych pracowników, nawet jeśli brakuje im potrzebnego doświadczenia, nadrabiają zapałem. Ze względu na popularność kursów, na miejsce trzeba czasem poczekać.

Kurs odpowiada przede wszystkim za przygotowanie uczestników do eksploatacji oraz dozoru urządzeń, sprawdzania instalacji i kontroli sieci elektrycznych. Na kursy zapisują się indywidualne osoby, ale zgłoszenia pochodzą także z zakładów pracy i mogą liczyć całą grupę pracowników. Ogromnym ułatwieniem jest prowadzenie szkoleń na obszarze całego kraju, stąd nietrudno jest znaleźć najbliższy, dogodny punkt. Przydatną opcją jest tak zwane szkolenie zamknięte, które jest zorganizowane specjalnie dla wybranego przedsiębiorstwa. Pracownicy po odbyciu kursu, muszą zdać egzamin. 

Jeśli istnieją ku temu przesłanki, kurs można odbyć także w wersji elektronicznej. Nie trzeba nawet udawać się na wykłady do siedziby zakładu pracy. Nauka zdalna cieszy się sporą popularnością wśród osób, które pracują na pełen etat, uczą się czy mają rodziny. Osoby te czas kursu dopasowują do własnych preferencji i nie muszą trzymać się odgórnie ustalonych terminów. Z kolei w budynku SEP zdaje się egzamin końcowymi, który nadzoruje, a następnie sprawdza komisja. 

Uprawnienia SEP zaliczane do kategorii E oraz D są ważne przez 5 lat. Czas jest liczony od daty uzyskania pozytywnej oceny w trakcie egzaminu. Świadectwa kwalifikacyjne są przekazywane uczestnikom kursu w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty ogłoszenia wyników. 

Jak długo trwa kurs SEP?

Aż trudno uwierzyć, że kursy G1, G2 oraz G3 trwają jedynie kilka godzin. Szybkie szkolenie jest jednak intensywne i wymaga skupienia, gdyż przekazywanych jest bardzo wiele przydatnych informacji, które zapewniają bezpieczeństwo w trakcie wykonywania pracy i ułatwiają znalezienie dobrej pracy. Kursy są szczególnie przydatne dla osób, które pragną zyskać dodatkowe kwalifikacje. 

Aby uzyskać dokument potwierdzający odbycie i zdanie kursu, trzeba złożyć specjalny wniosek umożliwiający wykonanie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, a potem uiścić opłatę za kurs. We wniosku muszą znaleźć się przede wszystkim podstawowe dane odnośnie do uczestnika. 

Za wytypowanie komisji egzaminacyjnej odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Zdanie testu jest wymagane do rozpoczęcia pracy na stanowisku elektryka. 

Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej, a osoba biorąca udział w kursie może otrzymać wynik pozytywny albo negatywny. Egzaminatorzy nie przydzielają ocen, otrzymuje się tylko jedną odpowiedź – uczestnik zdał albo nie zdał. 

Pozytywne wyniki obligują SEP do wydawania w ciągu 14 dni świadectwa kwalifikacyjnego. Z kolei po uzyskaniu negatywnego rezultatu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do kursu podejść jeszcze raz. W tym celu trzeba złożyć wniosek i wpłacić wymaganą opłatę. 

Jeden egzamin mający na celu uzyskanie uprawnień elektrycznych do 1 KV to koszt 260 zł brutto (wliczając w to koszt certyfikatu). Cena kursu waha się, gdyż jest uwarunkowana ilością uczestników – im więcej osób, tym więcej można zaoszczędzić. Szkolenie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu pracowników nie stanowi dla firmy dużego obciążenia.