Staż pracy w służbie BHP

Jak nabyć doświadczenie po studiach BHP?

Osoba pragnąca zająć się służbą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie musi uzyskać wyższe wykształcenie o kierunku albo specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także odbyć minimum 1 rok stażu pracy w służbie BHP. W jaki sposób nabywa się doświadczenie w wykonywaniu zawodu, które jest tak potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na odpowiednim poziomie? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdują się w dalszej części. 

Staż pracy w BHP – co to takiego?

Staż pracy służy do określenia formy aktywizacji zawodowej, którą można uzyskać w Urzędzie Pracy. Dodatkowo sformułowanie staż pracy służy do określenia okresu, który upłynął od czasu podjęcia pracy w wybranych miejscu albo w momencie rozpoczęcia działalności w konkretnej dziedzinie. 

W przypadku osób, który ukończyły studia BHP, chodzi o drugą z wymienionych definicji. Rok stażu pracy w służbie BHP wymaganego przez pracodawców polega na podjęciu pracy etatowej, czyli podpisanie umowy o pracę na cały etat albo na część etatu i jej kontynuację przez minimum 12 miesięcy. 

Korzyści roku stażu pracy w służbie BHP

Odbycie rocznego stażu na etacie w służbie BHP ma wiele korzyści, szczególnie kiedy łączy się z wyższym wykształceniem. Przede wszystkim uzyskuje się dodatkowe kwalifikacje, dzięki czemu można osiągnąć pełnię zawodowych możliwości. Mowa o: 

 • kwalifikacjach specjalisty ds. BHP – trzeba pracować minimum rok w służbie BHP, żeby uzyskać kwalifikacje do pracy na stanowisku Specjalisty ds. BHP. Taki okres pracy to absolutne minimum, które trzeba przepracować, ale wraz z wydłużeniem przepracowanego czasu zwiększa się doświadczenie i zaufanie do pracownika. Pracodawca nie musi zgodzić się na nazwę zmiany stanowiska, jeśli uzna, że czas przepracowany w zakładzie nie jest wystarczający albo zatrudniona osoba nie uzyskała jeszcze wszystkich potrzebnych wiadomości/umiejętności. Warto zaznaczyć, że odmowa w żadnym stopniu nie narusza praw pracownika, oczywiście pod warunkiem, że w danej sytuacji istnieje stosowne wytłumaczenie. Jest to uwarunkowane informacjami podanymi w rozporządzeniu, czyli jeden rok to staż minimalny, a najlepiej, żeby był on dłuższy. W praktyce osoby, które pracują już w służbie BHP, ale po roku kontynuowania pracy pragną przejść na stanowisko specjalisty ds. BHP, muszą złożyć dokumenty aplikacyjne i czekać na odpowiedź, 
 • stanowisku kierownika działu BHP – po roku przepracowanym w służbie BHP na podstawie umowy o pracę można uzyskać tytuł specjalisty ds. BHP, który daje możliwość kierowania wieloosobową komórką organizacyjną. Zatrudnione osoby mogą z powodzeniem aplikować na stanowisko kierownika działu BHP, 
 • obsłudze firm jako specjalista z zewnątrz – kwalifikacje specjalisty ds. BHP umożliwiają obsługę firmy jako specjalista z zewnątrz, czyli doświadczenie w połączeniu ze zdobytą wiedzą pozwalają na założenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby, które nie zdecydowały się na założenie własnej firmy, mogą wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenie. 

Jakie kwalifikacje umożliwiają odbycie stażu pracy w służbie BHP?

Aby podjąć staż w służbie BHP, trzeba posiadać jeden z wymienionych tytułów: 

 • zawód technika BHP, 
 • wyższe wykształcenie o kierunku BHP, 
 • wyższe wykształcenie o specjalności BHP, 
 • studia podyplomowe w zakresie BHP. 

Szkoła musi zostać ukończona, a kwalifikacje potwierdzone stosownym dokumentem. Oznacza to, że stażu pracy nie zaczyna się w trakcie nauki, ale dopiero po jej zakończeniu. 

Aby pochwalić się rocznym stażem pracy w służbie BHP, trzeba podpisać umowę o pracę, powołanie, umowę wyboru, mianowania albo spółdzielczą umowę o pracę. Pracodawca może zaoferować pracę w pełnym wymiarze pracy albo na cześć etatu – wymiar godzin nie ma znaczenia. 

Służba BHP jest obowiązkowa dla pracodawców, którzy zatrudniają minimum 100 osób. Jednak można zdecydować się na służbę również w mniejszych zakładach pracy, gdzie liczba pracowników nie przekracza 100. Właściciele czynią to głównie w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Warto jednak podkreślić, że jest to prawo, a nie obowiązek, jak w potężnych firmach, gdzie pracuje przeszło 100 osób. 

Staż pracy w służbie BHP rozpoczyna się bez względu na zatrudnioną liczbę osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że staż liczy się tylko w przypadku wykonywania służby BHP, a nie jedynie podjęcia się służby BHP w formie dodatkowego zadania. 

Służba BHP a brak stażu pracy

Pierwszą i najczęściej spotykaną sytuacją, kiedy wykonywanie pracy nie liczy się do stażu pracy, ma miejsce w przypadku, kiedy pracownik jest zatrudniony przy innej pracy. Dotyczy to przede wszystkim zakładów, w których zatrudnia się mniej niż 100 pracowników i osoby z wykształceniem BHP mają powierzone czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale ich główna praca (wyszczególniona na umowie o pracę) ma inny charakter/inną formę. Pracodawcy wymaga wykształcenia oraz aktualnych szkoleń okresowych dla służby BHP. 

Warto podkreślić, że w Kodeksie pracy pracownicy służby BHP a pracownicy zatrudnieni przy innej pracy, którzy jednocześnie podejmują się zadań w tej służbie, nie mogą być traktowani w taki sam sposób i nie zajmują takich samych stanowisk. Każda z wymienionych form pracy jest inna. Pierwsza opcja polega na wykonywaniu zawodu behapowca, a druga oznacza pomoc dla pracodawcy w zakresie BHP w przypadku, kiedy przepisy prawa nie wymagają zatrudnienia specjalisty z zakresu BHP. 

Inna forma zatrudnienia, czyli:

 • umowa o dzieło, 
 • umowa zlecenie

nie wliczają się do stażu pracy w służbie BHP. Po podpisaniu wymienionych umów pracownicy są traktowani tak samo, jak specjaliści z zewnątrz zajmujący się wykonywaniem zadań z zakresu BHP, dlatego przed podjęciem zatrudnienia muszą odbyć minimum rok stażu pracy w służbie BHP. 

Praca w firmie outsourcingowej również nie zalicza się do stażu pracy. Ta praca jest określana jako wykonywanie obowiązków przez osobę, która ma kwalifikacje do służby BHP odnośnie do obsługi zakładu z zakresu BHP. Oddelegowanie może mieć następujące formy:

 • zadaniową, czyli wykonywanie konkretnych zadań. W praktyce oznacza to badanie przyczyn i ustalanie szczegółów wypadku, do którego doszło w zakładzie pracy, 
 • czasową, czyli kilka godzin w ciągu dnia albo tygodnia. Zakres zostaje wyznaczony przez zakład pracy, który zdecydował się na skorzystanie z usług firmy outsourcingowej, 
 • stałą, czyli każdego dnia na pełen wymiar czasu. 

Nie ma znaczenia, na jakich warunkach wykonywana jest praca i ile trwa, współpraca z firmą outsourcingową nie może być wliczana do stażu pracy w służbie BHP. 

Jak znaleźć pracę w BHP?

W służbie BHP wymagane jest doświadczenie zawodowe, dlatego osoby, które są dopiero po studiach, mają spory problem ze znalezieniem pracy. Jednak dla chcącego nic trudnego, a sporo energii i determinacja pozwalają znaleźć dobre zatrudnienie nawet w bardzo młodym wielu. 

W pierwszej kolejności warto sprawdzić portale z ogłoszeniami o pracę. Poszukiwania mogą odbywać się w domu, czyli nie wiążą się z dużym wysiłkiem. Wystarczy sprawdzić jedną z popularnych stron internetowych, uzupełnić podstawowe informacje, wysłać zgłoszenia i czekać na odpowiedzi pracodawców. Większość zakładów będzie wymagać stażu pracy w Służbie BHP, co nie oznacza jednak, że nie można znaleźć ofert pracy dla osób po studiach, które dopiero starają się zdobyć doświadczenie. W wielu przypadkach zaangażowanie, pragnienie znalezienia pracy, energia i dobre maniery wygrywają. Młodzi behapowcy, którzy wykazują ogromne zainteresowania, zapadł i wiedzę są bardziej cenieni iż pracownicy z doświadczeniem, którym brakuje kilka lat do emerytury. 

Agencje HR także pomagają w znalezieniu pracy behapowca. Do agencji zgłaszają się firmy, które operują sporym kapitałem i pragną zatrudnić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nie mają czasu ani umiejętności w przeprowadzaniu rekrutacji. Po sprawdzeniu strony internetowej agencji należy wysłać dokumenty aplikacyjne. Dobre efekty przynosi także osobista rozmowa z osobą zajmującą się rekrutacją. Trzeba się wyraźnie przedstawić, żeby nazwisko kandydata utkwiło w pamięci rekrutera. 

Portale lokalne ułatwiają znalezienie pracy z zakresu BHP. W trakcie poszukiwań można skupić się na konkretnym mieście, gminie albo województwie. 

Programy stażowe także pozwalają znaleźć dobrą pracę, nawet mimo braku doświadczenia. Wspomniane programy to inicjatywa firm zatrudniających specjalistów z zakresu BHP oraz pragnących wyszkolić kolejnych behapowców, którym prawdopodobnie w przyszłości zaoferują pracę. Programy dla pracowników BHP występują już w każdym większym mieście w naszym kraju. Taki układ jest bardzo korzystny dla obu stron biorących udział w programie, stąd cieszy się coraz większą popularnością i pozwala na rozpoczęcie stażu pracy w służbach BHP. 

Sporo osób decyduje się na bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą. Wystarczy rozmowa z działem HR, aby dowiedzieć się, czy firma aktualnie poszukuje pracowników BHP albo jakie warunki musi spełnić kandydat, żeby otrzymać szansę na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli aktualnie trwa rekrutacja, telefon do osoby zajmującej się zatrudnieniem wywoła bardzo dobre wrażenie i zwiększy szansę na końcowy sukces. Trzeba zaznaczyć, że warto kierować swoje kroki do dużych firm, gdyż mają spory budżet oraz miejsca do pracy przeznaczone dla pracowników bezpieczeństwa i higieny pracy. W dziale BHP pracuje sporo osób, dlatego pracownik tuż po studiach może wiele się nauczyć od starszych i bardziej doświadczonych kolegów. 

W szukaniu pracy bardzo przydatne są także znajomości. Wystarczy, że dobry przyjaciel albo członek rodziny pracuje w firmie zatrudniającej behapowców, a szepnięte dobre słowo czy CV na biurku szefa mogą skłonić do zatrudnienia osoby, której nie udało się jeszcze zdobyć doświadczenia. Jeśli zatrudnienie jest niemożliwe, można zdecydować się na praktykę (nawet tę bezpłatną) w celu zdobycia doświadczenia. Dni przepracowane w zakładzie pracy na pewno przyniosą bardzo dobre efekty, a zaangażowanie i nienaganne maniery sprawią, że szansa na uzyskanie stałej pracy jest bardzo duża. 

Urząd pracy również oferuje pracę z zakresu BHP. Oprócz ofert pracy w urzędzie można znaleźć zapisy na staże absolwenckie w działach BHP. Instytucje zapewniają także możliwość skorzystania z funduszy albo programów do aktywizacji zawodowej. Urząd pracy to doskonały sposób na znalezienie zatrudnienia. 

Staż pracy w służbie BHP – kilka słów podsumowania

Po zdobyciu wyższego wykształcenia przychodzi czas na odbycie minimum rocznego stażu pracy w służbie BHP. Kluczowe jest podjęcie pracy na etacie i podpisanie umowy o pracę na cały etat albo jego część. Właśnie w taki sposób drzwi do ścieżki zawodowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy otwierają się. Nie zawsze łatwo jest uzyskać staż pracy, szczególny problem mają studenci, którzy dopiero skończyli studia. Jednak zaangażowane i ambitne osoby zawsze znajdą sposób na znalezienie zatrudnienia. Szczególnie trudne jest podjęcie pierwszego zatrudnienia, z kolei każdy kolejny zakład pracy nie będzie już stanowił tak dużego wyzwania ze względu na wykonaną wcześniej praktykę zawodową. 

Po zdobyciu wykształcenia, a następnie odbyciu stażu z zakresu BHP można zająć stanowisko specjalisty ds. BHP, wybrać pozycję kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy albo zdecydować się na własną działalność i obsługiwać firmy z zakresu BHP. Każdy wybór wiąże się z wyższymi zarobkami, satysfakcją z wykonywania pracy i zadowoleniem. Bez względu na zajmowane stanowisko behapowiec nie może spocząć na laurach, gdyż jego praca wymaga bezustannego kształcenia się, zdobywania nowych umiejętności, a także ćwiczenia umiejętności w komunikacji i kierowaniu ludźmi. Osoby zatrudnione na stanowiskach BHP przekazują odpowiedzialność prawną za swoje działania i los współpracowników na pracodawcę.