Urazy wzroku oraz środki ochrony

Oko to bardzo delikatny narząd, który łatwo można uszkodzić. Urazy wzroku stanowią znaczny odsetek wypadków przy pracy. Urazy wzroku stanowią znaczny odsetek wypadków przy pracy. Stąd tak ważnym jest stosowanie środków ochrony oczu. Jednakże, aby odpowiednio dobrać te środki należy brać pod uwagę rodzaje urazów, jakim ulec mogą podczas wykonywania pracy oczy. Dobór odpowiednich ochron oczu zapewni pracownikowi ich ochronę. Urazy wzroku stanowią jeden z licznych wypadków, jakim podczas wykonywania pracy ulegają pracownicy i często prowadzą do wyeliminowania danej osoby z życia zawodowego. Wzrok jest bowiem, jednym ze zmysłów umożliwiających samodzielne funkcjonowanie człowieka.

Podział urazów wzroku mogących wystąpić w zakładzie pracy:

 • Urazy mechaniczne

Prace, które związane są z urazem oka ciałem stałym, to m.in. prace wykonywane podczas szlifowania. Tego typu urazy występują najczęściej podczas ręcznej lub mechanicznej obróbki ciał stałych. Podczas obróbki betonu dojść może do uderzenia odłamkiem z dużą siłą. Do uderzenia takiego dojść może także podczas obróbki mechanicznej metalu lub drewna.

 • Urazy podczas stosowania substancji chemicznych

W przemyśle stosowanych jest wiele różnego rodzaju środków chemicznych, które doprowadzić mogą do termicznego poparzenia oka. Do tego typu urazów doprowadzić może nieostrożne obchodzenie się  z odczynnikami podczas analiz wykonywanych w laboratoriach. Do wypadków  przyczynić się może także nieostrożne obchodzenie się ze środkami przeznaczonymi do utrzymania czystości, podczas prac związanych z rozpylaniem substancji chemicznych i utylizacji odpadów chemicznych, czy też w trakcie wykonywania prac budowlanych, gdzie niezwykle groźne są poparzenia wapnem palonym.

 • Termiczne poparzenie oczu

Do groźnych urazów doprowadzić może działanie gorących cieczy np. poparzenie wrzątkiem, czy ciekłym metalem bądź też w wyniku działania płomienia, gorącej pary czy iskry.

 • Obrażeń oka w wyniku działania promieni świetlnych

Osoby pracujące na otwartej przestrzeni narażone są na uszkodzenia narządu wzroku w wyniku działania promieni świetlnych. Już sam blask słońca na śniegu, jak również w wodzie może mieć negatywny wpływ na narząd wzroku. Także w trakcie wykonywania prac spawalniczych dojść może, w wyniku działania promieniowania do poważnych uszkodzeń narządu wzroku.

 • Prace uciążliwe dla narządu wzroku

Do prac uciążliwych dla narządu wzroku zaliczyć należy długotrwałą pracą przed monitorem ekranowym. W efekcie doprowadzić może ona do „zespołu suchego oka”. Dodatkowo spowodować może krótkowzroczność, zamglone widzenie i bóle głowy.

Środki ochrony wzroku

Rodzaj środków ochrony narządów wzroku uzależniony jest od rodzaju wykonywanej pracy i różnić się mogą wymaganiami jakie muszą spełnić.
Ogólne zasady pozwalające na ochronę pracowników przed urazami narządu wzroku:

 • odpowiednia organizacja przejść i odległości pomiędzy poszczególnymi maszynami,
 • dbałość o właściwy stan techniczny poszczególnych urządzeń,
 • odpowiednie zabezpieczenie maszyn,
 • odpowiednia wentylacja na stanowiskach pracy, chroniąca przed zapyleniem, czy też działaniem różnych środków chemicznych,
 • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia dziennego i sztucznego, które zabezpieczy przed nadmiernym zmęczeniem wzroku.

Prace, w których konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy, to m. in:

 • prace, przy których oczy narażone są na kontakt z substancjami o wyraźnym działaniu drażniącym wzrok, jak pył paku, pył węglowy oraz inne cząsteczki bądź opary substancji żrących,
 • prace z laserami,
 • spawanie i cięcie metali przy pomocy palnika bądź łuku elektrycznego,
 • monitorowanie intensywnych punktów świetlnych.

Do podstawowych środków ochrony oczu i twarzy należą:

 • okulary ochronne
 • gogle ochronne,
 • osłony twarzy,
 • przyłbice spawalnicze,
 • tarcze spawalnicze
 • przyłbice dla pracowników zatrudnionych przy innych pracach,
 • siatkowe ochrony oczu,
 • skafandry wykorzystywane przy pracach np. polegających na piaskowaniu.

Przy doborze środków ochrony oczu uwzględnić należy czynniki, od których zależeć będzie bezpieczeństwo pracownika i komfort jego pracy.


Polecamy -  Ochrona oczu i twarzy

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.