ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS NAWAŁNICY

WAŻNE! Nigdy nie należy lekceważyć gwałtownych zjawisk atmosferycznych, gdyż towarzyszące im wyładowania atmosferyczne mogą być bardzo niebezpieczne. Zdarza się, że wypadki związane
z anomaliami pogodowymi, w tym z burzą kończą się porażeniem, kalectwem, trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią.

Gdzie najczęściej dochodzi do śmiertelnych rażeń piorunem?
Do śmiertelnych rażeń piorunem najczęściej dochodzi w górach, w pobliżu akwenów wodnych, jak również na otwartych przestrzeniach z pojedynczymi, wysokimi drzewami i budynkami. Dlatego w sytuacji, w której zaskoczy nas burza, należy się odpowiednio zachować.

Co zrobić, żeby bezpiecznie przeczekać burzę?

Kilka podstawowych zasad/zachowań, które mogą zapewnić bezpieczeństwo w czasie burzy:

 • jeśli to możliwe zostańmy w domu,
 • zamknijmy drzwi i okna,
 • zabezpieczmy przedmioty znajdujące się na tarasie lub balkonie,
 • odłączymy od prądu sprzęt domowy,
 • jeśli podczas burzy jesteśmy na zewnątrz, unikajmy otwartych przestrzeni,
 • pod żadnym pozorem nie stójmy pod odosobnionym drzewem lub masztem,
 • unikajmy przedmiotów metalowych,
 • jeśli jesteśmy w aucie, należy zjechać na parking oddalony od drzew,
 • będąc w wodzie, natychmiast z niej wychodzimy, oddalając się od brzegu,
 • w sytuacji, w której jesteśmy w górach, bezzwłocznie należy zejść ze szczytu,
 • będąc w niebezpieczeństwie, widząc niepokojące zjawisko lub osobę potrzebującą pomocy dzwońmy pod numer alarmowy 112.

Zawsze pamiętajmy o ostrzeżeniach meteorologicznych!

Prognozy zjawisk burzowych i alerty pogodowe, które można przeczytać między innymi na stronach www oraz w komunikatach SMS powiadamiających o gwałtownej burzy czy nawałnicy należy przeczytać bardzo uważnie. Czytając całą treść ostrzeżenia meteorologicznego, dowiemy się, czy obok wyładowań w czasie burz mogą pojawić się inne zagrożenia, takie jak:

 • nawalny deszcz,
 • duży grad,
 • bardzo silny wiatr,
 • trąby powietrzne.

Czego dowiemy się z ostrzeżenia meteorologicznego?
Ostrzeżenie meteorologiczne informuje z reguły o ryzyku wystąpienia powyższych zjawisk. Zawiera informację na temat występowania niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego, które może zagrażać zdrowiu lub życiu. Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego wiąże się z poinformowaniem wszystkich niezbędnych służb i przygotowaniem ich do zwiększonej gotowości. Przyspiesza to podjęcie działań w sytuacjach niebezpiecznych i kryzysowych.
Podczas burzowej pory, warto monitorować na bieżąco dane z sieci wykrywania wyładowań atmosferycznych i z meteorologicznych radarów. Ostrzeżenie meteorologiczne to szczególny rodzaj prognozy pogody skupiony na intensywności zjawiska i sytuacjach powodujących zagrożenie. Synoptyk podejmujący decyzję o opracowaniu ostrzeżenia oceniając możliwość wystąpienia zjawiska. Bierze przy tym pod uwagę natężenie niebezpieczeństwa, zagrożenie życia oraz utratę mienia. Każde ostrzeżenie meteorologiczne należy potraktować poważnie, ze świadomością zagrożenia.


CO OZNACZAJĄ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia, o najniższym zagrożeniu zawsze oznaczane są kolorem żółtym. W trakcie występowania niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego pierwszego stopnia, dość może do szkód materialnych, jak również do zagrożenia życia. Każda praca oraz działania w stanie ostrzeżenia i zwiększonych zjawisk meteorologicznych są bardzo utrudnione i niebezpieczne. Ostrzeżenie to zaleca dużą ostrożność i śledzenie sytuacji pogodowej i komunikatów.

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Kolejny stopień zagrożenia dla lepszej wizualizacji ostrzeżenia oznaczony jest kolorem pomarańczowym. Ostrzeżenia drugiego stopnia informuje o wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie życia. Zjawiska te mogą w dużej mierze ograniczać prowadzenie działań. Po otrzymaniu ostrzeżenia drugiego stopni zaleca się dalsze śledzenie komunikatów i obserwację pogody.

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Komunikat o najwyższym stopniu ostrzeżenia oznaczony jest kolorem czerwonym. Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia ma na celu informuję o występowaniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, mogące spowodować: nieobliczalne straty materialne, szkody o rozmiarach katastrofy oraz zagrożenie życie. Wszystkie niebezpieczne zjawiska najwyższego stopnia uniemożliwiają prowadzenie działalności. Ostrzeżenie to zalec najwyższą ostrożność oraz konieczność częstego śledzenia kolejnych komunikatów pogodowych.

Kiedy robi się groźnie?

Groźnie robi się, kiedy między błyskawicą, a następującym po niej grzmotem upływa mniej niż 10 sekund. To sygnał, że piorun uderzył w odległości nie większej niż 3,5 kilometra. Sytuacja nadal pozostaje niebezpieczna, nawet wtedy gdy huk gromu wtóruje rozbłyskowi po 10-20 sekundach. Uderzenia piorunów mogą wyprzedzać burzowe fronty, nawet o 5 kilometrów.

Czy osobie rażonej piorunem można natychmiastowej udzielić pomocy?

Tak! Gdyż mało prawdopodobnym jest, by piorun po raz drugi uderzył w to samo miejsce.
Nie wszyscy wiedzą, że podczas rażenia piorunem, prąd przechodzi przez tkanki mające najmniejszą oporność: nerwy, naczynia krwionośne i tkankę łączną. W sytuacji, w której jesteśmy świadkiem zdarzenia, niezwłocznie wezwać trzeba pomoc i ocenić przytomność, oddech i bicie serca poszkodowanego. W przypadku braku tętna wykonać należy masaż serca. Kiedy ofiara nie oddycha należy zastosować sztuczne oddychanie. Pokrzywdzony, u którego widoczne są oparzenia i krwawienia wymaga opatrzenia, środkami znajdującymi się w apteczce pierwszej pomocy
WAŻNE! Nie zostawiajmy poszkodowanego do przyjazdu pomocy. Dodajmy ofierze otuchy.

POMOC W PRZYPADKU INNYCH ZDARZEŃ


Równie groźne dla życia, jak porażenie piorunem może być uderzenie pioruna obok człowieka lub przygniecenie np. drzewem. Wtedy także należy udzielić pierwszej pomocy. Zanim się do niej przystąpi, należy jednak upewnić się, że osobie pomagającej nie grozi niebezpieczeństwo. Gdy się już upewnimy, że sami jesteśmy bezpieczni sprawdźmy, czy ofiara jest przytomna i czy oddycha oraz czy akcja serca jest wyczuwalna. Jeśli zajdzie potrzeba, wykonać należy sztuczne oddychanie i masaż serca. Gdy funkcje życiowe zostaną przywrócone układamy poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i opatrujemy rany, które są wynikiem zdarzenia.


WAŻNE! Sztuczne oddychanie i masaż serca wykonujemy do chwili przyjazdu karetki.

Po burzy

Kiedy już pokonamy czynności, które ratują życie i zdrowie, udzielając pierwszej pomocy osobom poszkodowanym lub rannym i wzywając pomoc, pora zabezpieczyć mienie, oszacować straty i zabrać się za porządki.
We wszystkich czynnościach, liczy się każda chwila. Jednak, gdy już przyjdzie czas sprzątania po nawałnicy warto pamiętać o korzystaniu ze środków ochrony indywidualnej dostępnych na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

WAŻNE! Środki ochrony indywidualnej spełniać muszą wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. Należy je stosować, gdy nie można uniknąć zagrożeń bądź nie można ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej oraz odpowiedniej organizacji pracy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.