Skuteczna ochrona dróg oddechowych

Pracodawca ma obowiązek zadbać o wyposażenie pracowników w środki ochrony górnych dróg oddechowych. Powietrze zanieczyszczone przez opary, pyły, gazy oraz inne substancje chemiczne lub niedomiar tlenu w powietrzu wymaga korzystania przez pracowników ze środków ochrony dróg oddechowych zapewniających bezpieczeństwo oraz komfort pracy.

Ochrona dróg oddechowych

Ze względu na charakter pracy niezbędne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Szeroki asortyment produktów znajdujących się dziś na rynku zapewnia optymalny wybór  środków ochrony dróg oddechowych w zależności od środowiska i rodzaju wykonywanej pracy.
W wielu gałęziach przemysłu – hutniczy, chemiczny, budowlany występuje ryzyko zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z ochroną dróg oddechowych. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określają w jakich zawodach i przy wykonywaniu jakich prac zapewnić należy pracownikowi odpowiednią ochronę.
Stosowanie środków ochrony dróg oddechowych jest niezbędne, w przypadku gdy potencjalne zagrożenia nie mogą być wyeliminowane bądź zastosowane rozwiązania nie zapewniają odpowiedniego poziomu zabezpieczenia pracowników. Nie wystarczy tu jednak odzież ochronna, niezbędne są maski lub półmaski ochronne dostępne na bezpieczenstwo-bhp.pl dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy.

Dobór ochrony dróg oddechowych

Dobierając maskę czy półmaskę należy zwrócić uwagę na:
• rodzaj zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływ na stan zdrowia,
• wielkość stężenia środka szkodliwego,
• czas przewidywany na pracę w warunkach szkodliwych,
• czynniki klimatyczne wpływające na sprzęt ochrony  oraz na jego użytkownika.
• wilgotność powietrza,
• ergonomię maski / półmaski,
• stan zdrowia pracownika.

Półmaski jednorazowe

Półmaski przeciwpyłowe jednorazowe to kolejna z form ochrony dróg oddechowych. Ich stosowanie zalecane jest tam, gdzie potrzeba ochrony jest endemiczna, a konieczność przebywania w oddechowej maseczce jest chwilowa. Półmaski takie skutecznie chronią przed wdychaniem pyłów i oparów. Jednocześnie są lekkie i bardzo proste w użytkowaniu.
Oddechowa maska z filtrem węglowym ochroni przed zagrożeniami biologicznymi. Ma również zastosowanie w przypadku występowania nieprzyjemnych zapachów. Pozostałe półmaski przeciwpyłowe sprawdzają się w pomieszczeniach gdzie występują substancje drażniące, pyły, gazy, jak również w zapylonych pomieszczeniach.

Stosowane środki ochrony przeciwpyłowej zbiorowej i ochrony przeciwpyłowej indywidualnej wzajemnie się uzupełniają. Stosowanie środków zbiorowej ochrony przeciwpyłowej nie wyklucza i nie zwalnia pracodawcy od stosowania środków indywidualnej ochrony przeciwpyłowej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.