Elektroizolacyjne

Elektroizolacyjne

Aktywne filtry

Do ochrony życia człowieka przed porażeniem prądem elektrycznym konieczne jest stosowanie rękawic ochronnych, elektroizolacyjnych.

Rękawice elektroizolacyjne do pracy pod napięciem

Posiadamy również w naszej ofercie odzież ochronną, ubrania antyelektrostatyczne do pracy w zagrożeniu przed ogniem, łukiem elektrycznym czy wybuchem. Przepisy bhp oraz odpowiednie normy precyzyjnie określają nam jakie stosować rękawice robocze odpowiednio do wykonywanej pracy. Specjalnie dobrane materiały do produkcji tego typu rękawic ochronnych zwanych elektroizolacyjnymi, zapewniają nam dobrą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Rękawice te są podstawowym sprzętem ochronnym przy wykonywaniu prac do 1kV .Przy pracach o wyższym napięciu niż 1kV stosowane są jako dodatkowy sprzęt ochrony osobistej. Nasza firma oferuje na tej stronie szereg rękawic wysokiej jakości spełniających normy EN.