Bezpieczeństwo i higiena pracy – środki ochrony słuchu

Ochronniki słuchu stanowią najprostszy i najszybszy sposób ochrony narządu słuchu. Ochronniki słuchu zabezpieczają przed skutkami oddziaływania hałasu. Ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mówią, że pracodawca ma obowiązek „zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas”. Obowiązkiem pracodawca w pierwszej kolejności jest zastosowanie odpowiednich środków:

  • technicznych poprzez wyciszenie hałaśliwych maszyn, zastosowanie ekranów, wykonanie odpowiednich adaptacji hali;
  • organizacyjnych poprzez skrócenie czasu pracy na hałaśliwych stanowiskach pracy.
  • Jeżeli powyższe środki zostaną wyczerpane i w dalszym ciągu występuje przekroczenie dopuszczalnych wielkości hałasu, pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć pracowników w indywidualne ochrony słuchu.

Muszą być one odpowiednio dobrane do czynników, takich jak:

  • wielkości charakteryzujących hałas,
  • cech indywidualnych pracownika,
  • zapewnienie ich stosowanie.

Podział ochronników słuchu:

  • nauszniki przeciwhałasowe
  • wkładki przeciwhałasowe

Nauszniki przeciwhałasowe składają się z dwóch czasz tłumiących. Obejmują one małżowiny uszne i przylegają do głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi, które wypełnione są zazwyczaj pianką ze sztucznego tworzywa lub cieczą. Czasze tłumiące wypełnia na ogół materiał pochłaniającym dźwięk. Czasze dociskane są za pomocą sprężyny dociskowej – pałąka. Ruchome połączenie czasz ze sprężyną dociskową umożliwia regulowanie i dopasowanie nausznika do kształtu głowy. Nauszniki przeciwhałasowe występują także w wersji nahełmowej. Każda czasza tłumiąca mocowana jest wówczas osobno do skorupy hełmu za pomocą adaptora.

Wkładki przeciwhałasowe to ochronniki słuchu, które są noszone w zewnętrznym kanale słuchowym lub w małżowinie usznej. Przeznaczone są do szczelnego zamknięcia kanału słuchowego. Wkładki przeciwhałasowe dzielą się na jednorazowego użytku i wielokrotnego użytku. Wkładki mogą być dostarczane z łączącym je sznureczkiem lub sprężyną dociskową. Wkładki przeciwhałasowe kształtowane mogą być przez producenta bądź przez użytkownika lub formowane indywidualnie dla każdego użytkownika. W tym ostatnim przypadku uwzględnić trzeba specyfikę budowy przewodu słuchowego użytkownika. Pamiętać należy, by rozmiar wkładek był starannie dobrany dla każdego użytkownika. Niedobrze dobrane wkładki powodować mogą uczucie niewygody, swędzenia oraz podrażnienie przewodu słuchowego.

Aktywne ochronniki słuchu

Coraz częstszym rozwiązaniem są aktywne ochronniki słuchu, czyli nauszniki przeciwhałasowe z wbudowanym układem elektronicznym wraz z mikrofonem i słuchawką. Nauszniki aktywne odbierają i analizują hałas, a następnie tłumią go poprzez układ elektroniczny, który przenosi dźwięki, ograniczając ich poziom do wartości bezpiecznej. Dźwięki w zakresie częstotliwości mowy ludzkiej są relatywnie wzmacniane, poprawia to komunikację w hałaśliwym otoczeniu. Nauszniki aktywne idealnie nadają się do ochrony przed hałasem impulsowym. Dlatego też są niezastąpionym elementem wyposażenia np. na strzelnicach, gdzie osoby łatwo mogą prowadzić rozmowy, słychać komendy, a huk strzału jest "obcinany" do wartości bezpiecznej dla ucha.

Kiedy należy stosować środki ochrony słuchu?

Obowiązek stosowania ochronników słuchu powstaje z chwilą, gdy pomiary natężenia hałasu wykażą, że jego wartość osiąga lub przekracza 85 dB, czyli najwyższą osiągalną wartość natężeń (NDN). W takiej sytuacji, obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko udostępnienie środków ochrony indywidualnej, ale również nadzorowanie prawidłowości ich stosowania.

W przypadku niższych wartości stwierdzonych przeprowadzonymi pomiarami, wynoszącymi co najmniej 80 dB, pracodawca zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, jakimi są ochronniki słuchu, nie ma jednak obowiązku wprowadzenia bezwzględnego nakazu ich stosowania.

Środki ochrony słuchu dostosowane muszą być do użytkownika oraz konkretnej sytuacji. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, efektywność i komfort muszą odpowiednio tłumić hałas.
Pełna oferta rozwiązań dostępna na naszej stronie w zakładce Ochrona słuchu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.