Hełmy ochronne, a przeglądy i nadzór nad stanem technicznym

Jednym z obowiązków pracownika jest dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej. Dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oznacza to, iż powinny być dokonywane systematycznie oględziny hełmów przed każdym użyciem. Konserwacja i obsługa techniczna odbywać powinna się zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną przez producenta wraz z hełmem.

Okres użytkowania hełmów

Okres użytkowania hełmów ochronnych podany musi być w instrukcji użytkowania i liczony od daty produkcji wybitej na skorupie hełmu.
Duroplastyczne skorupy hełmów nie ulegają zmianom pod wpływem światła słonecznego i odznaczają się znakomitą odpornością na starzenie. Ich czas użytkowania ograniczony jest przede wszystkim przez oddziaływania mechaniczne. Zaleca się, by nie stosować:

 • hełmów z żywicy fenolowej z włóknem tekstylnym (PF-SF) dłużej niż 8 lat,
 • hełmów z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym (UP-GF) dłużej niż 10 lat.

Termoplastyczne materiały hełmów są zdecydowanie wrażliwsze na promieniowanie UV. Z tego też względu należy je regularnie kontrolować. Gdy przy ściskaniu skorupy hełmu bądź wyginaniu daszka słyszalne są odgłosy trzaskania, wskazuje to na skruszenie skorupy hełmu. Taki hełm nie może być zatem używany i należy go wycofać. Dla hełmów z materiałów termoplastycznych przewiduje się czas użytkowania nie dłuższy niż 4 lata.

Niezbędne dla użytkownika informacje

Do każdego hełmu ochronnego dołączone powinny być podane w języku kraju, w którym jest on sprzedawany następujące rzetelne i precyzyjne informacje:

 • nazwa i adres producenta,
 • instrukcje dotyczące: regulacji, użytkowania, dopasowywania, konserwacji, czyszczenia, dezynfekcji, obsługi technicznej, przechowywania,
 • wyszczególnienie odpowiedniego wyposażenia dodatkowego oraz części zamiennych,
 • znaczenie dodatkowych wymagań, które ma obowiązek spełniać hełm,
 • informacje o ograniczeniach dotyczących użytkowania hełmu, związane z poszczególnymi zagrożeniami,
 • informacje dotyczące nieprzekraczalnego terminu lub okresu przydatności do użytkowania hełmu, jak również jego części składowych,
 • informacje obejmujące sposób pakowania, właściwego dla transportowania hełmu.

Hełmy ochronne przekazywane powinny być pracownikom celem ochrony przed zagrożeniami mogącymi wystąpić w ściśle określonych warunkach.

Przygotowanie i dopasowanie hełmu

Przed użyciem należy dopasować hełm do głowy użytkownika poprzez wyregulowanie obwodu pasa głównego, wysokości noszenia, a także długości paska podbródkowego. Przechowywanie hełmu musi być ściśle przestrzegane z warunkami podanymi przez producenta, niezagrażającymi utracie parametrów ochronnych. Pod żadnym pozorem, nie wolno modyfikować hełmu we własnym zakresie. Konserwację hełmu przeprowadzać należy według metod zalecanych przez producenta.

Kiedy wycofać hełm z użytkowania?

Hełm bezwzględnie wycofać należy  z użytkowania, jeżeli:

 • poddany został silnemu uderzeniu bądź też wykazuje oznaki uszkodzenia (głębokie zarysowania, pęknięcia, wypukliny, itp),
 • upłynął okres jego użytkowania, podany w załączonej przez producenta  instrukcji.
 • Hełmy przemysłowe powinny być  z regularną częstotliwością kontrolowane przez użytkowników. Przegląd mający na celu zbadanie stanu technicznego hełmów ochronnych obejmować powinien:
 • sprawdzenie terminu zachowania właściwości ochronnych hełmu, zgodne z informacją trwale naniesioną na skorupę hełmu oraz instrukcją użytkowania dołączoną przez producenta,
 • wykonanie prostych badań poszczególnych elementów składowych hełmu podanych w instrukcji,
 • wizualną ocenę ewentualnych uszkodzeń.

Nadzór nad stanem technicznym kasków

Obowiązek nadzoru nad stanem technicznym hełmów, podczas całego okresu ich użytkowania spoczywa na pracodawcach. Aby nadzór ten należycie realizował swoje zadania polegać  musi na prowadzeniu kontroli na dwóch poziomach:

 • bezpośrednio przed przystąpieniem do każdego użycia kasku,
 • wykonane okresowo przez osobę do tego celu przeszkoloną.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort pracy pracownika, najważniejszym z wymienionych poziomów kontroli jest poziom pierwszy. Pozwala on bowiem na wychwycenie uszkodzeń, które powodują utratę właściwości ochronnych hełmu, a co za tym idzie wykluczają go z możliwości użytkowania. Drugi poziom, jest również bardzo ważny, gdyż pozwala na sprawdzenie hełmu przez profesjonalistę z użyciem narzędzi niedostępnych dla użytkownika.

Pełna oferta kasków dostępna z zakładce: kaski ochronne

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.