Co to jest służba BHP w zakładzie pracy?

Służba BHP jaką pełni funkcję i jakie ma uprawnienia?

Służba BHP – kompetencje, obowiązki, prawa

Służba BHP powstała w celu sprawowania kontroli w zakładach pracy. Wyspecjalizowane osoby upewniają się, czy pracownicy postępuję zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, co pozwala uniknąć wypadków i innych niekorzystnych zjawisk. Dzięki wsparciu służby BHP firma funkcjonuje bez wypadków albo zostają one maksymalnie ograniczone, a do tego można uniknąć konsekwencji postępowania sprzecznego z przepisami. 

Służba BHP — co to jest?

Służba BHP to grupa osób albo pojedyncza osoba, których podstawowym zadaniem jest sprawowanie kontroli oraz wprowadzanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonej działalności gospodarczej. Specjalista zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń, uzupełnianiem i przygotowaniem wymaganej dokumentacji oraz zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Sprawnie działająca służba BHP pozwala uniknąć wypadków i zagrożeń występujących w firmie. Informacje i szkolenia dedykowane dla zatrudnionych osób to gwarancja większej świadomości, a przez to zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa. Służba jest zobowiązana reagować w sytuacjach awaryjnych, w momencie zagrożenia dla zdrowia albo życia. Jeżeli pracownicy postępują niewłaściwie, łamią przepisy — od służby BHP wymaga się odpowiedniej reakcji.

Dzięki służbie BHP zatrudnione osoby mają zdecydowanie większą świadomość występujących zagrożeń, a także wiedzą, w jaki sposób im zapobiegać. Wyspecjalizowane osoby identyfikują możliwe zagrożenia, regularnie sprawdzają miejsce pracy, a także przygotowują i wymagają stosowania procedur umożliwiających uniknięcie wypadków. Służba BHP wykonuje konieczne działania w razie awaryjnych sytuacji i wypadków. 

Podmioty sprawujące nadzór nad służbą BHP muszą mieć potrzebną wiedzę dobrze oraz kompetencje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dzięki służbie BHP można bez większych problemów stworzyć korzystne środowisko pracy, mające wpływ na wiele czynników, a wśród nich na efektywność, zaangażowanie zatrudnionych osób i ogólną sytuację panującą w firmie. 

Jakie zadania są powierzane służbie BHP w zakładzie pracy?

Służba BHP wykonuje różnorodne zadania i czynności z szerokiego zakresu, których podstawowym celem jest zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy każdej zatrudnionej osobie:

  • inspekcje oraz ocena ryzyka — wykonana inspekcja w miejscu pracy umożliwia zweryfikowanie potencjalnych zagrożeń, ocenę ryzyka związanego z produkcją albo obsługą urządzeń, 
  • przygotowanie procedur bezpieczeństwa — przygotowanie i zastosowanie procedur umożliwiających zapobieganie wypadkom oraz zasady postępowania w sytuacji awaryjnej — to skuteczny sposób, aby zatrudnione osoby wiedziały, w jaki sposób postępować, 
  • wykonanie szkoleń z zakresu bhp — organizacja i prowadzenie szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy dla zatrudnionych osób — mowa o szkoleniach wstępnych, okresowych oraz tematycznych, które są zgodne z zajmowanym stanowiskiem pracy, 
  • weryfikacja stanu technicznego oraz środowiska pracy – sprawdzany jest stan techniczny używanych maszyn oraz urządzeń, specjaliści odpowiadają również za wykonanie czynności korygujących, mających wpływ na jakość wykonywanej pracy oraz inne czynniki, monitorowana jest jakość środowiska pracy, co w praktyce oznacza:

- poziom hałasu, 

- poziom substancji chemicznych,

- podejmowanie odpowiednich działań w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz wypadków w miejscu pracy – w praktyce oznacza to prowadzenie śledztw, które stanowią skutek uboczny niemożliwych do zaplanowania wydarzeń. Specjaliści badają także przyczyny wypadków, a następnie dokonują wszelkich starań, aby im zapobiegać w przyszłości. Mowa o tak zwanych procedurach zapobiegawczych, zapewniających wyższy poziom bezpieczeństwa w całej firmie, 

- prowadzenie dokumentacji i raportowanie – przygotowanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem  i higieną pracy – obowiązkowe jest przygotowanie dokładnych raportów opartych na wykonanych pomiarach i badaniach z inspekcji, przygotowane raporty dotyczą także wypadków, szkoleń i pozostałych działań wykonywanych przez służbę BHP, 

- działania profilaktyczne – w praktyce oznacza to promowanie świadomości zatrudnionych osób o występujących zagrożeniach i stosowaniu niezbędnych działań profilaktycznych, których podstawowym zadaniem jest maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków i innych niekorzystnych zjawisk, 

- wprowadzenie odpowiedniego sprzętu, akcesoriów i stroju dla pracowników – odzież robocza i ochronna oraz obuwie robocze i ochronne są dobierane zgodnie z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy, a także charakterem wykonywanej pracy. Za dopasowanie odpowiedniego stroju odpowiada służba BHP. Istotna jest także ochrona dróg oddechowych, nakolanniki i inne, jednak ich stosowanie jest często wynikiem badań i wymogów wyznaczonych przez specjalistów. Dobrej jakości ubrania można nabyć w sklepie bezpieczenstwo-bhp.pl, gdzie bogaty asortyment jest połączony z doskonałą jakością oraz szerokim wyborem. 

Komu powierzone zostają zadania służby BHP?

Służba BHP musi obowiązkowo posiadać wymagane umiejętności i kwalifikacje – tylko wtedy praca jest świadczona na wysokim poziomie. W praktyce oznacza to magistrów bądź licencjatów kierunków z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, a także osoby, które uzyskały certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje. 

Bardzo istotne, aby osoby pełniące funkcję służby bezpieczeństwa aktualizowały swoją wiedzę, gdyż przepisy są bezustannie zmieniane. Modyfikacjom podlegają także stosowane technologie i występujące w miejscu pracy zagrożenia. 

Służba BHP w miejscu pracy odpowiada przed pracodawcą i organami nadzoru państwowego, do których zalicza się Inspekcję Pracy i inne organizacje. Pracodawca pilnuje, aby w miejscu pracy przestrzegane były przepisy związane z BHP. Dla porównania Inspekcja Pracy odpowiada za nadzór i kontrolę, a do tego ma prawo nakładania kar, jeżeli przepisy nie są respektowane.