Dlaczego warto studiować BHP?

Droga zawodowa pozwala pracownikowi zdobyć i rozwinąć różnego rodzaju umiejętności. Kształcimy się i rozwijamy, każdy w swoim kierunku. Jednak podejmując pracę, niezależnie od tego gdzie, obowiązkowym jest szkolenie BHP. Wiele osób już w szkole lub na studiach zapoznać musi się w ramach szkolenia z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozpoczynając każdą nową pracę ponownie objęci jesteśmy obowiązkiem szkolenia BHP. Podczas długotrwałego zatrudnienia odnawiamy tę wiedzę cyklicznie, co kilka lat w ramach szkoleń okresowych.
Aby szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy było owocne potrzebna jest wiedza i umiejętności prowadzącego oraz odpowiednie jego przeprowadzenie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy zapewniają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje dla osób, chcących wykonywać później ten zawód. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w zawodzie i zacząć piąć się po szczeblach kariery. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. stanowi, że pracownikami służb BHP mogą być osoby, które zdobędą kwalifikacje adekwatne do zajmowanego stanowiska. Aby zostać inspektorem BHP wystarczy ukończyć szkołę policealną. Po trzech latach pracy w służbie BHP awansować można na starszego inspektora. Tytuł ten uzyskać można również kończąc studia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź studia podyplomowe na tym samym wydziale. Po rocznym zatrudnieniu w służbie BHP absolwent studiów wyższych awansować może na specjalistę do spraw BHP. Trzy lata to awans na starszego specjalistę, pięć na głównego specjalistę. Tak w dużym uproszczeniu  wygląda kariera w zawodzie behapowca.

Studia z przyszłością

Studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowić mogą początek bardzo ciekawej i rozwojowej drogi zawodowej. Coraz częściej w związku ze zmieniającymi się z przepisami, w tym dotyczącymi przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy specjalista BHP jest pracownikiem, którego stała obecność w firmie jest niezbędna. Behapowiec najczęściej kojarzony jest z przeprowadzaniem szkoleń z zakresu BHP wewnątrz przedsiębiorstwa. Ale to tylko część jego obowiązków, cała reszta to: zapewnianie nadzoru w kwestii przestrzegania bezpieczeństwa pracy, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pracy i nadzór nad wdrażaniem opracowanych przepisów, opracowywanie możliwego ryzyka zawodowego, korygowanie naruszeń, prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP oraz zapobieganie licznym zagrożeniom.

BHP nie zna nudy

Specjalista ds. BHP posiadać powinien stosowne predyspozycje psychiczne i fizyczne. Powinien znać obowiązujące prawo, systematycznie się dokształcać i podnosić kwalifikacje. Specjalizacja ta wymaga dużych umiejętności interpersonalnych, dobrej organizacji pracy, charyzmy oraz indywidualnego podejścia do osób i zdarzeń.

Powoduje ona ciągły kontakt z pracodawcą i pracownikami. Odpowiedzialny specjalista ds. BHP kontroluje i nadzoruje wszelkie prace związane z bezpieczeństwem, będącym istotnym elementem świadomości wśród pracowników i pracodawców.

Prawdę mówiąc, znaczenia nie ma to czy studia BPH będą początkiem kariery zawodowej, czy uzupełnienie trwającego już zatrudnienia. Jeśli są początkiem to jeszcze długa droga, aby osiągnąć najwyższy szczebel i cele, gdyż to praktyka weryfikuje wiedzę.

Rozpoczynając studia BHP w trakcie zatrudnienia niebagatelnym wsparciem będzie posiadana już wiedza, praktyka i doświadczenie.

Najważniejsze w jednym i drugim przypadku jest to, by nie popaść w rutynę. Tak więc, kolejnym etapem mogą być inne uzupełniające kierunki studiów, bądź studia podyplomowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pogłębiające dotychczasową wiedzę o nowe zagadnienia.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.