Egzamin z BHP na studiach – jak wygląda szkolenie?

Szkolenie oraz egzamin z przepisów bezpieczeństwa dla studentów – co trzeba wiedzieć?

Studenci, którzy rozpoczynają albo kontynuują naukę na uczelni, muszą przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Dodatkowo mają obowiązek zapoznać się z zasadami postępowania w trakcie wybuchu pożaru i udzielania pierwszej pomocy. Przydatna wiedza i obowiązujące przepisy zostają omówione w trakcie szkolenia, które trwa minimum 4 godziny. Każdy student musi wziąć udział w kursie, a po jego zakończeniu zdać pozytywnie egzamin zaliczeniowy. W zależności od uczelni studenci muszą odpowiedzieć na 10 albo 20 pytań. Co należy wiedzieć o szkoleniu oraz samym egzaminie potwierdzającym zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu BHP?

Podstawowe informacje o szkoleniu BHP 

Szkolenie bezpieczeństwa organizowane zostaje w formie obowiązkowego kursu, do którego muszą podejść wszyscy studenci. Uzyskanie pozytywnej oceny po zakończonym teście daje możliwość rozpoczęcia albo kontynuowania nauki zarówno przez studentów uczących się w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (zaocznym) oraz wieczorowym. Szkolenie zostaje przeprowadzone przez upoważnione do tego osoby wyznaczone przez rektora i obejmuje studiów pierwszego, drugiego stopnia, kierunków jednolitych magisterskich oraz doktoranckich. 

Osoby, które rok wcześniej zaliczyły pozytywnie test, mają obowiązek podejść do niego ponownie, gdyż znajomość i odświeżenie przepisów daje gwarancję bezpieczeństwa. Z tego względu rektorzy nie godzą się na przepisywanie zaliczeń. Szkolenia obowiązują wszystkich studentów i są przeprowadzane od pierwszego dnia nauki, a kończą się najpóźniej w ostatnim tygodniu listopada. 

Zdalne kursy BHP

Część uczelni daje studentom możliwość wykonania kursów bezpieczeństwa jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, dostępne są  w formie szkoleń online. Ta opcja jest bardzo często wybierana przez osoby, które kontynuują naukę albo pracują zawodowe, gdyż dla nich wykonanie kursu w domu jest lepszym rozwiązaniem. Po przekazaniu przez rektora uczelni adresu platformy, studenci logują się przy pomocy klucza dostępu. 

Następujące po sobie etapy kursu online: 

 • zalogowanie do szkolenia wstępnego dotyczącego BHP, 
 • odbycie kursu ochrony przeciwpożarowej, 
 • przeprowadzenie testu, 
 • uzyskanie pozytywnego albo negatywnego rezultatu. 

Dlaczego szkolenia bezpieczeństwa są tak istotne?

Postępowanie zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle ważne dla studentów oraz osób rozpoczynających pracę zawodową. Poznanie norm i zasad to gwarancja optymalnych warunków w trakcie zajęć, ćwiczeń oraz badań.  Wiedza pozwala unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu studentów oraz pracowników znajdujących się na uczelni. 

Każda osoba, która zaczyna albo kontynuuje studia, poznaje przepisy obowiązujące w salach, gdzie odbywają się wykłady oraz zajęcia praktyczne. Bardzo duże znaczenie odgrywają także reguły korzystania z laboratoriów, pracowni specjalistycznych czy warsztatów. Standardy mogą się zmieniać, czasem są dopasowane do charakteru nauki albo pory roku czy specyfiki zajęć, dlatego regularne przypominanie i aktualizowanie informacji odgrywa bardzo ważną rolę. 

Warto jeszcze raz podkreślić, że nawet studenci ostatniego roku wraz z rozpoczęciem nowego semestru mają obowiązek ponownego przejścia szkolenia, a następnie odbycie egzaminu z BHP. To gwarancja, że każdy student jest właściwie przygotowany do nauki, zdaje sobie sprawę z zagrożeń panujących na uczelni i jednocześnie wie, jak się zachować w sytuacjach awaryjnych. Zagrożenia występujące na konkretnych stanowiskach różnią się między sobą, dlatego test wiedzy dla studentów administracji może być nieco inny niż dla osób uczących się biologii czy chemii. 

Jak wygląda kurs BHP?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa mogą się różnić między sobą w zależności od uczelni, osoby prowadzącej kurs i charakteru studiów. Jednak ich forma w większości przypadków jest zbliżona i zaczyna się od wstępnej rozmowy wykładowcy z uczniami, kiedy to sprawdzony zostaje ogólny poziom wiedzy uczestników kursu oraz zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami, które będą omawiane w trakcie czterogodzinnego szkolenia. Część kursu może odbywać się na sali wykładowej, ale bardzo często studenci odbywają krótką wycieczkę po korytarzach i budynku, żeby zapoznać się z wyjściami bezpieczeństwa oraz miejscami, gdzie znajdują się na przykład gaśnice czy apteczki. Studenci wybranych kierunków udają się także do laboratoriów, gdzie dowiadują się, na czym będą pracować, jakie przedmioty używać, co muszą wiedzieć, aby zachować bezwzględne bezpieczeństwo i przede wszystkim jakie istnieje ryzyko w trakcie wykonywanych ćwiczeń. Instruktor bardzo często pokazuje, jak korzystać z wybranych sprzętów i odpowiada na pytania, które pojawiają się w trakcie wykładu. To czas, kiedy warto dopytać o ewentualnie niejasności i problematyczne kwestie, gdyż w trakcie zajęć może nie być na to czasu. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa to także przekazanie potrzebnych informacji o postępowaniu w trakcie wybuchu pożaru. Studenci wiedzą, jak reagować w awaryjnych sytuacjach, a także, gdzie znajduje się miejsce zbiórki. To ochrona zdrowia i życia w jednym, dlatego kurs należy potraktować poważnie. 

Osoby, które już wcześniej brały udział w dokładnym instruktażu obsługi maszyn i narzędzi, gdyż kontynuują naukę, mają obowiązek:

 • powtórzenia materiału związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa, 
 • odświeżenia zasad korzystania ze sprzętu w laboratoriach czy pracowniach specjalistycznych, 
 • przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy, 
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W związku z panującą epidemią wiele zajęć nie odbywa się w formie standardowej i studenci zdobywają część wiedzy w formie kursów online. Tak może być także i w przypadku szkoleń bezpieczeństwa. Zanim uczestnicy przystąpią do końcowego egzaminu, mogą wziąć udział w ćwiczeniach albo próbnych testach, które pozwolą im dowiedzieć się, w jaki sposób będzie przeprowadzana weryfikacja wiedzy. Jest to bardzo przydatne, gdyż popełnione błędy nie wiążą się z żadnymi konsekwencjami, a jedynie pozwalają uzyskać dodatkowe informacje i wiedzę z konkretnej dziedziny czy zagadnienia. Jednak, kiedy studenci poddawani są ostatniemu sprawdzianowi, mają obowiązek samodzielnego odpowiadania na losowo wybrane pytania. Wszystkie zagadnienia poruszane na egzaminie zostały omówione w trakcie prowadzonego kursu. Tylko i wyłącznie uzyskanie pozytywnej oceny w trakcie egzaminu BHP umożliwia kontynuowanie nauki i bezpieczne korzystanie z placówki.

Jakie zagadnienia zostają poruszone w trakcie kursów BHP?

Szkolenie bezpieczeństwa ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu przepisów, zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Reguły są dopasowane do konkretnego budynku uczelni oraz charakteru i czasu zajęć dydaktycznych. W trakcie szkolenia uczestnicy mają przekazywane informacje z zakresu ergonomii oraz dowiadują się, w jaki sposób mają się zachowywać i co robić w przypadku wypadków czy sytuacji zagrożenia zdrowia albo życia. 

Szkolenie obejmuje:

 • zagadnienia z zakresu ochrony pożarowej, 
 • zagadnienia z elementami ergonomii, 
 • pierwszą pomoc, 
 • wybrane akty prawne związane z tematyką i wybranym kierunkiem studiów.

Na zakończenie odbywa się test, który nie zostaje zdefiniowany przez uczelnię, ale jest on przygotowany przez wyznaczone do tego instytucje. 

Jeśli studenci biorą udział w kursie online, zostaje im przekazany login umożliwiający skorzystanie z platformy, a hasło ustawiane jest indywidualnie. Tylko w taki sposób wykładowca jest w stanie sprawdzić, czy student wziął udział w każdej części szkolenia, zapoznał się ze wszystkimi informacjami oraz rzetelnie przygotował do egzaminu. 

Jak wygląda egzamin z bezpieczeństwa i higieny pracy?

Zanim studenci zdecydują się na przystąpienie do testu online albo stawią się na wyznaczony termin egzaminu, muszą się odpowiednio do niego przygotować. Oznacza to pilne słuchanie w trakcie kursu i zapoznanie się ze wszystkimi zagadnieniami. 

Test nie należy do skomplikowanych, co jest uwarunkowane możliwością jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że na każde pytanie jest tylko jedna dobra odpowiedź, co zdecydowanie ułatwia uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu. Nie ma również pytań otwartych, na które trzeba udzielać konkretnych informacji – to także ułatwienie dla studentów. Egzamin ma bardzo przystępną formę i powinien zostać zakończony na przełomie kilkunastu minut, gdyż składa się z 10 albo 20 pytań (w zależności od placówki). Każda dobra odpowiedź oznacza dla studenta uzyskanie jednego punktu. 

Jeśli student uzyska  wynik 70%, oznacza to, że zaliczył szkolenie i może kontynuować naukę. Studenci, którzy wykonują test online, mogą wybrać stosowny dla siebie termin, dzięki czemu mają czas na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami i zagadnieniami omawianymi w trakcie szkolenia. 

Brak zaliczenia w pierwszym terminie nie wiąże się z koniecznością zakończenia nauki, gdyż do egzaminu można podejść jeszcze raz (a w niektórych placówkach nawet dwa razy). Warto jednak pamiętać, że pytania wybierane są losowa i kolejny test jest całkiem inny, dlatego może być zarówno łatwiejszy, jak i wymagający bardziej zaawansowanej wiedzy. Aby zaliczyć szkolenie, trzeba uzyskać wyznaczoną odgórnie liczbę punktów. 

Każdy student ma obowiązek podejścia do kursu, a następnie wykonania testu, gdyż to jeden z obowiązkowych przedmiotów w trakcie nauki na uczelni. Egzamin muszą zaliczyć studenci:

 • stacjonarni, 
 • niestacjonarni, 
 • pierwszego stopnia, 
 • drugiego stopnia, 
 • odbywający studia magisterskie. 

Zaliczenie nie zostaje przepisane, nawet kiedy student uzyskał pozytywną ocenę w trakcie kursu na innej uczelni. Obowiązkowe jest ponowne przejście całego 4-godzinnego szkolenia, jak i wykonanie testu. 

Jeszcze w trakcie kursu osoba wyznaczona przez rektora odpowiada za nadzorowanie wszystkich kwestii związanych z samym szkoleniem bezpieczeństwa oraz wykonaniem i sprawdzeniem egzaminu. 

Uzyskanie pozytywnej oceny i co za tym idzie zaliczenie kursu, zostaje potwierdzone przez system, jeśli kurs odbywa się online oraz informacją otrzymaną na maila grupy.