Hurtownia Bezpieczeństwo BHP dołączyła do programu UNICEF Polska „Firma z Sercem”

Działając w oparciu o standardy BHP oraz mając na uwadze rosnące potrzeby naszych Klientów, cały czas stawiamy na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji. Z dumą przypominamy, że w roku 2018 Hurtownia Bezpieczeństwo BHP otrzymała tytuł ORŁA BHP, gdzie jedynymi jurorami w plebiscycie BRANŻOWE ORŁY byli zadowoleni z profesjonalnej, rzetelnej i uczciwej działalności Klienci. Drodzy Klienci, to dzięki naszej dotychczasowej współpracy, z dumą możemy wesprzeć program UNICEF Polska „Firma z Sercem”.

Przyszedł czas na działanie na rzecz innych

UNICEF założony został w 1946 roku, aby pomóc dzieciom, które ucierpiały na skutek II wojny światowej. Działalność organizacji szybko rozszerzyła się na cały świat. UNICEF w swoich działaniach kieruje się postanowieniami Konwencji o prawach dziecka. Od lat organizacja działa na rzecz poprawy warunków życia dzieci na całym świecie. Mobilizuje siły polityczne i środki materialne, aby w krajach rozwijających się ratować zdrowie i życie dzieci oraz ich rodzin i zapewnić im dostęp do podstawowych usług.

Pomoc UNICEF obejmuje przede wszystkim wsparcie dzieci poszkodowanych na skutek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Organizacja niesie pomoc medyczną, żywnościową, edukacyjną, ochronną czy wodno-sanitarną. UNICEF dostarcza ratującą życie pomoc, szczepienia, czystą wodę, leki czy materiały edukacyjne wspierające dzieci w powrocie do szkół.

Teraz doszła jeszcze pandemia COVID-19

Pandemia wywołała efekt domina, przyczyniła się do spustoszenia w krajach, w których system zdrowia jest na słabym poziomie. Prognozy co do efektów, jakie pandemia wywrze na zdrowie i życie dzieci na świecie, mocno szokuje. W krajach z systemem opieki na słabym poziomie COVID-19 spowodował przerwy w dostawach leków oraz sprzętu medycznego. UNICEF ostrzega, że ograniczenia w przemieszczaniu się mogą mieć wpływ na dramatyczny wzrost liczby zgonów dzieci i matek. Kryzys powstały na skutek COVID-19 jest kryzysem praw dziecka. Potrzebne są natychmiastowe oraz długoterminowe działania nie tylko teraz, ale również po ustaniu pandemii. Działania, które pozwolą zbudować lepszy świat dla dzieci.

Mamy moc inicjowania zmian

Ponieważ współpraca UNICEF z biznesem stanowi ważny aspekt wspierania zmian systemowych, postanowiliśmy wesprzeć te zmiany. Każdy z nas ma moc inicjowania zmian – Hurtownia Bezpieczeństwo BHP również. Współpraca z UNICEF Polska da nam możliwość ratowania życia najmłodszych, przy równoczesnym osiąganiu celów biznesowych.

Dlaczego UNICEF?

UNICEF to organizacja rozpoznawalna i wiarygodna. Zasięg organizacji, jej rozpoznawalność i wiarygodność pomagają osiągać wyniki biznesowe, budować pozycję marki oraz jednoczyć siły. Chcemy by nasz czas, wiedza i zaangażowanie przyczyniły się do wzmocnienia ochrony praw dzieci na całym świecie.

Wspieramy działania UNICEF Polska na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z potrzeby serca. Chcemy pomagać w rozwoju dzieci na całym świecie, w zapewnieniu im wody i żywności, dostarczeniu leków i szczepionek, w dostępie do edukacji i bezpieczeństwa. Cytując Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Chcemy z dumą dbać o ten uśmiech.


UNICEF nie promuje żadnej firmy, marki, produktu ani usługi.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.