Bezpieczna praca na stanowisku kucharza

Praca na stanowisku kucharza wiąże się z licznymi zagrożeniami zarówno zdrowia, jak i życia. Jest to praca wykonywana często w systemie zmianowym i w pełnym wymiarze czasu pracy.  Obowiązki kucharza związane są z przygotowywaniem zróżnicowanych dań, ciast, napojów i deserów zgodnie z ustalonymi normami i recepturami gastronomicznymi.

Zakres obowiązków pracy kucharza

Do zakresu obowiązków kucharza należeć mogą m.in.:

  • prace transportowe wewnątrz zakładu,
  • magazynowanie produktów spożywczych,
  • przygotowywanie produktów, rozbiór i porcjowanie mięsa,
  • wytwarzanie potraw oraz ich porcjowanie, wykańczanie i dekorowanie,
  • utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy.

Przy wszystkich tych oraz innych czynnościach wykonywanych na stanowisku pracy kucharza niezbędne jest zachowanie wymogów bezpiecznej pracy.
Osoba pracująca na takim stanowisku posiadać powinna niezbędną wiedzę w zakresie sprawdzonych i bezpiecznych metod wykonywania pracy.

Higiena pracy

Jednym z licznych elementów prawidłowej i bezpiecznej pracy w kuchni jest spełnianie wymagań higieniczno-sanitarnych. Produkcja gastronomiczna narzuca konieczność szczególnego reżimu higienicznego. Stan higieniczny zakładu zależy od higieny osobistej pracowników, odzieży i obuwia roboczego dostępnych na bezpieczenstwo-bhp.pl oraz środków ochrony indywidualnej kucharzy dostępnych na bezpieczenstwo-bhp.pl, maszyn i urządzeń, a w końcu samych pomieszczeń kuchennych. Dla utrzymania higieny zakład gastronomiczny wyposażony powinien być w odpowiednie urządzenia do mycia i odkażania kuchennego sprzętu.

W pracy kucharza pamiętać należy jednak o odpowiedniej czystości rąk, gdyż większość czynności wykonywana jest gołymi rękami. Punkty czerpania wody wyposażyć należy w odpowiednie urządzenia, a węże stosowane do mycia zakończone muszą być samozamykającymi końcówkami i zawieszone na specjalnych zwijaczach. Zapewnić należy również ręczniki papierowe jednorazowe oraz kosze na te zużyte.

Kucharze wyposażeni powinni być w odzież roboczą odpowiednią do warunków wykonywanej pracy oraz w środki ochrony indywidualnej zabezpieczające go przed wypadkami przy pracy. Do takich środków należą przede wszystkim – wyposażenie chroniące przed skaleczeniami i urazami ciała – rękawice ochronne, rękawice siatkowe metalowe, ochraniacze nadgarstkowe, rękawice termoodporne dostępne nabezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.