Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy

Jakie są przyczyny wypadków w miejscu pracy?

Przyczyny wypadków są uwarunkowane branżą i rodzajem pracy, jednak można wymienić czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo niekorzystnych, a nawet niebezpiecznych sytuacji. 

Przyczyny wypadków przy pracy:

  • nieostrożność i niedbalstwo – pracownicy, którzy nie przywiązują większej wagi do wykonywanej pracy oraz potencjalnych zagrożeń, zwiększają ryzyko wypadku. Można to również zauważyć u osób wykazujących się niedbalstwem, a także nierespektowaniem obowiązujących przepisów. Aby tego uniknąć, trzeba przede wszystkim organizować szkolenia okresowe, w trakcie których omawiane są zasady panujące w firmie, a także upewniać się, że pracownicy pamiętają o wymogach bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach i w całym zakładzie. Jeżeli pracownicy w trakcie regularnych szkoleń uzyskują informacje o potencjalnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach uwarunkowanych ich niewłaściwym zachowaniem, uwzględnią je i biorą pod uwagę w trakcie podejmowanych decyzji i wykonywanych zadań, 
  • brak odpowiedniego przeszkolenia — ustawodawca wymaga, aby każda zatrudniona osoba przeszła szkolenie w zakresie bhp, procedur awaryjnych oraz używania narzędzi, maszyn i środków ochrony indywidualnej dostępnych w miejscu pracy. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwala chronić przed niewłaściwym postępowaniem i ograniczyć ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych, 
  • niewłaściwe używanie narzędzi i maszyn — każda zatrudniona osób przed rozpoczęciem używania narzędzi i maszyn powinna zostać odpowiednio przeszkolona z zakresu obsługi oraz codziennego użytkowania. Pracownik musi poznać także potencjalne zagrożenia i konsekwencje niewłaściwego postępowania, 
  • nadmierny wysiłek fizyczny — ten czynnik ryzyka jest uwarunkowany podnoszeniem ciężkich przedmiotów bez zastosowania właściwej techniki bądź o wadze większej niż wyznaczone przepisami normy. Skutkiem ubocznym nadmiernego wysiłku są urazy, poważne kontuzje. Wiąże się to z koniecznością wzięcia udziału w rehabilitacji, a czasem nawet dłuższą nieobecnością w pracy. Jeżeli w zakładzie pracy występują ciężkie przedmioty, towary i materiały obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie zatrudnionym osobom kompletnych narzędzi umożliwiających transport ręczny przedmiotów. Przedsiębiorca zapewnia także szkolenie w zakresie prawidłowych technik podnoszenia i przemieszczania przedmiotów, 
  • niewłaściwa organizacja pracy – pracownicy, którym powierzono zbyt wiele zadań, odczuwający presję czasu, a także niemający możliwości skorzystania z przerw zmagają się z wyższym poziomem stresu, co oznacza popełnianie dodatkowych błędów i gorszą koncentrację, co przyczynia się do zwiększenia ryzyka wypadków przy pracy. Można tego uniknąć poprzez zagwarantowanie właściwych warunków pracy, przemyślany rozkład obowiązków, który stanie się gwarancją ograniczenia stresu i dyskomfortu, a także pozwoli ograniczyć niebezpieczne sytuacje, 
  • brak właściwych procedur i regulacji — każda zatrudniona osoba musi zapoznać się z zasadami i procedurami w zakresie bhp i regulacjami związanymi z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Zatrudnione osoby muszą uzyskać podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także otrzymać dostęp do środków ochrony indywidualnej i zbiorowej pozwalających zapobiec wypadkom przy pracy, 
  • niekorzystne warunki pogodowe i środowiskowe — część pracowników wykonuje swoje obowiązki w niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz środowiskowych. Pracodawca musi zapewnić im odpowiednie środki ostrożności, przygotować do pracy w trudnych warunkach, a także wymóc postępowania zgodne z wyznaczonymi procedurami. Zasady dotyczą przede wszystkim pracowników budowy. Na przykład praca na rusztowaniu podczas silnego wiatru oraz intensywnych opadów deszczu jest całkowicie zakazana. 

Bardzo istotne jest nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy pracodawcą, pracownikiem oraz służbą BHP. To skuteczny sposób wyznaczenia potencjalnych zagrożeń, zastosowania wymaganych środków zapobiegawczych oraz szkolenia zatrudnionych osób w zakresie bezpiecznych praktyk.

Rola odzieży roboczej i ochronnej w miejscu pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca jest zobowiązany wyposażyć pracownika w odzież roboczą bądź ochronną, a także odpowiednie obuwie. Rodzaj odzieży jest uwarunkowany specyfiką pracy, warunkami, jakie panują w miejscu pracy, a także wymogami wyznaczonymi w przepisach bhp. Odpowiedni strój jest wymagany podczas obsługiwania urządzeń i maszyn, a także w miejscach, gdzie ryzyko skażenia środkami chemicznymi oraz biologicznymi jest wysokie, a także w miejscach, gdzie występuje wysokie prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych. 

Sklep z artykułami BHP bezpieczenstwo-bhp.pl umożliwia nabycie dobrej jakości strojów roboczych dla pracowników, które sprawdzą się w zmiennych warunkach i z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka. Dostępne są kamizelki ostrzegawcze dla osób pracujących w warunkach ograniczonej widoczności, kombinezony ochronne, kurtki robocze, trzewiki robocze, hełmy i kaski, gogle ochronne, a także rękawice i wiele innych.

Wybierana odzież robocza i ochronna ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia urazów ciała, które mogą stać się przyczyną pogorszenia stanu zdrowia, a w najgorszym wypadku nawet utraty życia. Trzeba pamiętać, iż wybierane elementy odzieży oraz akcesoria ochronne muszą być zgodne z wymogami norm. Tylko wtedy zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i chronią przed używanymi w miejscu pracy substancjami, cieczami, gazami, ciałami stałymi i innymi. 

Jeżeli pracodawca nie zadba o wyposażenie zatrudnionych osób we właściwy strój roboczy, musi spodziewać się konsekwencji działania niezgodnego z przepisami prawa.