ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA I JEJ ZASTOSOWANIE

Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w Środki Ochrony Indywidualnej. Ma to na celu zminimalizowania zagrożenia związanego z wykonywaną pracą. Jednym z kluczowych elementów zwiększających bezpieczeństwo pracy jest zapewnienie pracownikom, wszędzie tam gdzie jest to niezbędne, odpowiedniej odzieży ostrzegawczej.

Gdzie stosowana jest odzież ostrzegawcza?

Odzież ostrzegawcza zwana również odzieżą odblaskową stosowana jest wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko potrącenia pracownika przez pojazdy ruchome, maszyny oraz inne obiekty poruszające się po drogach przy ograniczonej widzialności. Mimo, że odzież ostrzegawcza nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa, optymalizuje poziom widoczności i zdecydowanie zmniejsza ryzyko wypadku. Odzież ostrzegawcza niezbędna jest do stosowania w sytuacjach, w których obecność pracownika wizualnie sygnalizowana musi być o każdej porze dnia i nocy, w sytuacji kiedy ograniczone jest oświetlenie naturalne bądź oświetlenie sztuczne.
Tego rodzaju odzież w całości wykonana może być z tkaniny fluorescencyjnej w kolorze żółtym, czerwonym lub pomarańczowo-czerwonym lub zawierać może odblaskowe wstawki.
Na www.bezpieczenstwo-bhp.pl oferujemy szeroką gamę odzieży ostrzegawczej, która najczęściej dzieli się na:

a także:

WAŻNE! Także w życiu codziennym stosowana jest odzież ostrzegawcza, w celu poprawienia bezpieczeństwa osób poruszających się o zmroku, jeżdżących na rowerze, uprawiających jogging. Założenie kamizelki odblaskowej znacznie zwiększa bezpieczeństwo na drodze i nie tylko, czego dowodem są dane statystyczne.

Jak dzielimy odzież ostrzegawczą?

Odzież ostrzegawczą podzielić można pod względem poziomu ochrony na trzy klasy:

  • klasa III zapewnia najwyższy poziom ochrony, który wymagany jest dla osób pracujących na/w pobliżu autostrad, dróg dwupasmowych i na lotniskach,
  • klasa II zapewnia pośredni poziom ochrony, który wymagany jest dla osób pracujących na/w pobliżu dróg, jak również dla kierowców samochodów ciężarowych,
  • klasa I zapewnia najniższy poziom ochrony, który wymagany jest dla osób pracujących na prywatnych drogach.

Dla każdej z wyżej wymienionych klasy ochronnych określono rozmiar powierzchni, a także rozmieszczenie elementów fluorescencyjnych i odblaskowych. Szerokość minimalna materiału odblaskowego wynosi 50 mm, zaś ilość taśmy odblaskowej zależy od klasy ubrania.
Przepisy nakładają na producenta wymagania obejmujące barwę i odblaskowość, jak również obowiązek informowania użytkownika produktu o sposobie prania oraz maksymalnej ilości cykli konserwacyjnych, tak aby nie wystąpiły zmiany barwy materiałów tła.

Zastosowanie odzieży odblaskowej

Odzież odblaskowa używana powinna być zawsze w sytuacji, w której pracownik narażony jest na potrącenie przez samochód, maszynę lub sprzęt budowlany i drogowy. Z tego typu odzieży korzystają między innymi:
• drogowcy
• policjanci
• strażacy
• operatorzy maszyn
• budowlańcy
• pracownicy lotnisk i portów.
Ostrzegawcza odzież odblaskowa zaliczana jest do odzieży ochronnej dlatego bez wyjątków, musi być certyfikowana.
Wymagania dotyczące odzieży ostrzegawczej określa norma EN ISO 20471. W tym miejscu znów warto przypomnieć, że producenci są zobowiązani do podania informacji o maksymalnej liczby cykli konserwacyjnych, które nie przyczynią się do obniżenia poziomu ochronnego odzieży. Przy wyborze odzieży ochronnej ostrzegawczej wybierać należy ubrania renomowanych producentów, wykonywane z materiałów najwyższej jakości.

KONSERWACJA ODZIEŻY OSTRZEGAWCZEJ

Dlaczego, tak ważne jest odpowiednie dbanie o odzież ostrzegawczą?

Tylko odpowiednio czyszczona i konserwowana odzież ostrzegawcza zachowywać będzie swoje właściwości i zapewnić użytkownikowi bezpieczeństwo. Nieregularne konserwowanie ubrania odblaskowego powoduje utratę właściwości ostrzegawczych. Dołączona do odzieży instrukcja jej obsługi i konserwowania, bezwzględnie musi być przestrzegana. Tylko wtedy zagwarantowany będzie komfort użytkowania i utrzymane będą właściwości ochronne – ostrzegawcze. Zawsze korzystać trzeba ze środków piorących przeznaczonych do tego typu odzieży i bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

Czym różni się zwykła odzież ochronna od odzieży ostrzegawczej?

Pracownik zaopatrzony w ubranie, które nie posiada elementów ostrzegawczych widoczny jest w świetle drogowym jedynie w odległości wynoszącej 150 metrów. Osoba ubrana w odzież wyposażoną w odblaski widoczna jest z odległości 450 metrów. Te dodatkowe metry, a jak widać jest ich dość dużo pozwalają kierowcy wyhamować, a co za tym idzie bez przeszkód ominąć właściwie zabezpieczonego pracownika. Jak już pisaliśmy, wymogi dla odzieży w kolorach ostrzegawczych określa norma EN 20471, odnosząca się do charakterystyki kolorów, odblaskowości, rozmieszczenia i powierzchni minimalnej pokrywającej produkt elementami fluorescencyjnymi i odblaskowymi.
Podstawowe rodzaje odzieży ostrzegawczej
Ze względu na metodę zakrycia poszczególnych części ciała odzież ostrzegawcza dzieli się na:

  • okrywającą tułów – są to najczęściej kamizelki ostrzegawcze,
  • okrywającą ramiona i tułów – do tej grupy zaliczyć należy t-shirty, koszule, bluzy, kurtki,
  • okrywającą nogi – czyli spodnie, zarówno te do pasa, jaki i ogrodniczki,
  • okrywającą ręce, nogi i tors – są to najczęściej kombinezony.

Rozmieszczenie elementów odblaskowych

Niezależnie od charakteru odzieży ostrzegawczej mającego na celu ochronę tułowia, materiał tła powinien opasać ubranie na szerokości nie mniejszą niż 50 mm. Poza tym, materiał posiadać powinien dwie poziome taśmy odblaskowe, rozmieszczone na powierzchni ubrania w sposób określony w normie. W taśmach tych występować mogą przerwy, na przykład regulujące obwód pasa, jednak nie mogą być dłuższe, niż 50 mm. Łączna liczba tych przerw, nie powinna przekraczać 100 mm. W przypadku odzieży ostrzegawczej z rękawami (długość nie ma znaczenia), materiał tła musi opasywać je dookoła całego obwodu. Jego szerokość nie powinna mieć mniej niż 50 mm. Jeśli ubranie ma długi rękaw, powinny się znaleźć na nim nie mniej niż dwa równoległe pasy odblaskowe. Jednak, gdy odzież z długim rękawem z jakiegoś powodu zasłania pasy odblaskowe, które znajdują się po bokach odzieży chroniącej tułów, wtedy także na rękawach powinny być umieszczone pasy odblaskowe, umieszczone na tej samej wysokości.
Zbliżone zasady dotyczą nogawek spodni. Materiał tła powinien opasać je równolegle na całym, na rozpiętości co najmniej 50 mm. Każda z nogawek obowiązkowo posiadać musi dwa równoległe, odblaskowe pasy. Tak jak i przy rękawach, pojedyncze przerwy w wyżej wymienionych pasach, nie mogą być większe, niż 50 mm. Niezależnie od rodzaju odzieży ostrzegawczej, ograniczony do minimum szerokość pasów materiału tła tj. 50 mm, nie może obejmować pasów odblaskowych.

WAŻNE! Głównym zadaniem materiałów fluorescencyjnych, występujących przeważnie w kolorze jaskrawo żółtym, pomarańczowym bądź czerwonym jest zagwarantowanie widoczności o brzasku, zmierzchu i przy świetle dziennym, jak również w zamglonych lub zadymionych warunkach. Natomiast zadaniem materiałów odblaskowych jest zapewnienie widzialności po oświetleniu w ciemności.

Wśród bogatej oferty odzieży ostrzegawczej/odblaskowej dostępnej na www.bezpieczenstwo-bhp.pl z łatwością uda się Państwu znaleźć odpowiednie Środki Ochrony Indywidualnej niezbędne dla pracowników wykonujących pracę na drogach czy poboczach oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wyposażenie pracownika w tego rodzaju odzież.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.