Praca Inspektora BHP

Jak wygląda praca inspektora BHP? Jakie ma obowiązki?

Inspektor BHP to jedna z kluczowych osób w zakładzie pracy. Przede wszystkim zajmuje się analizą występującego ryzyka, szkoleniami wstępnymi oraz okresowymi pracowników, bezustannym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz sprawowaniem kontroli nad pracownikami, stanowiskami, maszynami czy pojazdami. Jeśli zatrudnione osoby nie przestrzegają wszystkich zasad, inspektor BHP ma za zadanie zwrócić im uwagę, wymienić wadliwe czy uszkodzone sprzęty oraz zadbać o przekazanie informacji o właściwym sposobie postępowania. 

Jakie zadania wykonuje Inspektor BHP?

Inspektor BHP odpowiada za przeprowadzanie kontroli warunków, w jakich odbywa się praca, sprawdza, czy przestrzegane są przepisy prawa i higieny pracy. Specjalista otrzymuje informacje o występujących zagrożeniach i awariach, ale oprócz weryfikacji musi wskazać również proponowany sposób rozwiązania problemu. Inspektor BHP przygotowuje i przedstawia dokładne analizy dotyczące bezpieczeństwa w zakładzie pracy. W analizie warto zawrzeć rekomendowane zmiany techniczne oraz organizacyjne, które podniosą poziom bezpieczeństwa i jeszcze lepiej zadbają o zdrowie i życie zatrudnionych osób. Jednocześnie przyczynią się do poprawy warunków pracy. 

Pracownik z zakresu BHP pomaga w przygotowaniu planów modernizacji oraz rozwoju zakładu. Dodatkowo bierze aktywny udział w ocenie założeń oraz dokumentacji poświęconej modernizacji firmy albo jednej z części, pomaga wprowadzać nowe inwestycje, akceptuje i wspiera zmiany i odpowiada za dostarczanie wniosków, które mają na celu podniesienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Behapowiec odgrywa ważną rolę w oddawaniu do użytkowania nowych części zakładu czy budynków albo przebudowanych pomieszczeń, które służą pracownikom do wykonywania obowiązków. Kontroli muszą podlegać wszystkie urządzenia, maszyny i stanowiska. 

Specjalista z zakresu BHP musi przygotować wewnętrzne przepisy czy regulaminy, a do tego opracować i przedstawić pracownikom instrukcje ogólne obowiązujące w całym zakładzie pracy. Wszystkie przekazane informacje mają wpływ na poziom bezpieczeństwa i higieny. 

Inspektor BHP bierze udział w wyznaczaniu okoliczności i przyczyn wypadków, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy. Na miejscu wypadku musi pojawić się behapowiec. Każde zdarzenie musi zostać umieszczone w statystykach zakładu pracy oraz dostarczone pracodawcy. To właśnie analizy i statystyki pozwalają określić przyczyny wypadków i zapobiegać im. Specjalista bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach. 

Jakie wymagania musi spełniać inspektor BHP?

Inspektor BHP to osoba odpowiedzialna za życie i zdrowie wielu osób, dlatego przed podjęciem pracy niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia wyższego ze specjalnością BHP, uprawnień z zakresu BHP oraz doświadczenia. Wymagana jest także wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i systemu norm ISO. Praca inspektora wymaga bezustannego szkolenia, zapoznawania się z nowelizacjami i przekazywania ich pracownikom oraz pracodawcy. Bardzo przydatne jest prawo jazdy kategorii B.

Wśród pożądanych cech osobowych inspektora BHP należy wymienić sumienność, samodzielność, podzielność uwagi oraz umiejętne przekazywanie informacji i szkolenie innych osób. Nie wystarczy znać przepisów i mieć doświadczenie, bardzo ważne jest angażowanie pracowników do myślenia, wzbudzenie w nich ciekawości i chęci do nauki, a także sam sposób przekazywania wiedzy. Praca Inspektora BHP nie należy do łatwych, a wręcz jest bardzo wymagająca.  

Zalety pracy w BHP

Aby zdecydować się na służbę w BHP, trzeba wykazywać szereg pożądanych cech. Wśród korzyści związanych z pracą Inspektora BHP wymienia się następujące zalety:

 • ciekawa, angażująca praca – Inspektor BHP nie może narzekać na nudę, gdzie każdy dzień jest inny i na każdym kroku pojawiają się nowe zadania do wykonania czy wyzwania. Każde szkolenie jest inne i, mimo iż niektóre elementy czy informacje powtarzają się, pracownicy wykazują inne zaangażowanie, znają odpowiedzi na różne pytania, stąd nie ma dwóch jednakowych kursów. Również codzienna praca jest wymagająca – wypadki, zgłaszanie problemów przez pracowników, kontrole, błędy, awarie… Behapowcy nigdy się nie nudzą, 
 • praca odbywa się na różnych stanowiskach, w samym sercu zakładu – sprawdzanie stanowisk wprowadza wiele ciekawych wydarzeń, brak nudy oraz gwarantuje aktywność. Dochodzi do tego sprawdzanie zagrożeń oraz obszarów, które muszą ulec poprawie. Połowa pracy odbywa się przy biurku i z wykorzystaniem komputera – bilans jest doskonały, 
 • praca z ludźmi i dla ludzi – współpraca z innymi osobami jest ciekawa, pozwala rozwijać umiejętności i uczyć się przez całe życie. Regularny kontakt gwarantuje spojrzenie na wybrane kwestie z innej perspektywy, zmianę sposoby myślenia i zaangażowanie w ich sprawy, co pozwala jeszcze lepiej chronić ich przed niebezpieczeństwami występującymi w zakładzie pracy, 
 • bezustanna nauka nowych rzeczy – Inspektor BHP musi się rozwijać – w przeciwnym wypadku nie będzie na bieżąco z przepisami, pracownicy przestaną dostrzegać jego zaangażowanie, co w efekcie przełoży się na brak efektów i obniżenie poziomu bezpieczeństwa, 
 • brak odpowiedzialności za stopień bezpieczeństwa w zakładzie pracy – za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada pracodawca i kierownictwo, gdyż są zaliczani do osób decyzyjnych. To informacje potwierdzone przez Kodeks pracy. Jednak brak odpowiedzialności nie znaczy wcale, że Inspektorzy mogą pracować w taki sposób, jak to sobie wymyślą. Oni również podlegają kontroli. 

Wady pracy w BHP

Niestety praca Inspektora BHP ma również pewne wady:

 • opór ze strony pracowników czy kursantów – podjęcie pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga wielu lat nauki, zdobycia doświadczenia oraz bezustannego podnoszenia kwalifikacji, dlatego niechęć i negatywne nastawienie, a nawet wrogość przejawiana do Inspektorów BHP rodzi nie tylko frustrację, ale i smutek. Pracownicy często mówią, że BHP jest ważne, ale nie zachowują się, jakby tak myśleli, a wręcz ich zachowanie wskazuje na zupełnie inną postawę. Trzeba to mieć na uwadze w trakcie wyboru tego zawodu, 
 • zbyt dużo zadań – pracownicy BHP bardzo często otrzymują za dużo obowiązków, wykonują wiele zadań, które nie powinny być im powierzone, realizują obowiązki prawne zamiast właścicieli i wiele innych zadań, 
 • uporczywy i bezustanny stres – Inspektor BHP musi mierzyć się z oczekiwaniami pracodawcy, problemami pracowników, kontrolami wykonywany przez Państwową Inspekcję pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, wypadkami, raportami i innymi obowiązkami. Praca w służbie BHP nie należy do łatwych, dlatego Inspektorzy bardzo często muszą zmagać się z potężną dawną stresu. 

Planowanie pracy w BHP – klucz do sukcesu

Inspektor BHP ma przed sobą wiele obowiązków i mnóstwo zadań, a wśród nich kontrole, odbiory, wypadki, szkolenia, spotkania… Różnorodność zadań i nawał obowiązków sprawiają, że planowanie pracy jest szczególnie istotne. W tym celu warto stworzyć szablony, do których należy wpisać wszystkie powierzone obowiązki i wymagania dotyczące służby BHP. Po uzupełnieniu informacji z tygodniowym wyprzedzeniem można jeszcze lepiej przygotować się do wykonywani obowiązków. Oczywiście trzeba uwzględnić niespodziewane i niemożliwe do przewidzenia wypadki w miejscu pracy, które komplikują całą sytuację, ale posiadanie planu mimo wszystko przynosi doskonałe rezultaty. Przygotowany schemat działania pozwala ocenić, jakie czynności zostały już wykonane i co jeszcze trzeba zrobić. Totalny chaos nie przyniesie niczego dobrego, a wręcz przeciwnie- może przyczynić się do pogorszenia sytuacji pracowników czy występowania kolejnych wypadków. W praktyce brak interwencji behapowca do zgłoszonej awarii często skutkuje pogorszeniem zdrowia, a nawet oznacza utratę życia. 

Organizery czy planery bardzo przydatne w BHP można znaleźć w sieci. Świetnie sprawdzą się również specjalne aplikacje przeznaczone do planowania, które można dostosować do własnych potrzeb oraz harmonogramu dnia. 

Planowanie obowiązków może odbywać się z podziałem:

 • rocznym, 
 • miesięcznym, 
 • tygodniowym, 
 • dziennym. 

Planowanie roczne służy do wyznaczania celów oraz głównych zadań realizowanych w trakcie całych 12 miesięcy. Stałe punkty w roku są wyznaczane przez przełożonego i muszą zostać w tym czasie zrealizowane. W praktyce oznacza to wykonywanie sprawozdań w styczniu, audyt systemowy w innym miesiącu, a lipiec i sierpień to czas na papierową robotę ze względu na sezon urlopowy. 

W planowaniu rocznym warto uwzględnić długie weekendy i dobrze rozplanować wtedy pracę. 

Planowanie miesięczne

Każdego miesiąca po odliczeniu dni wolnych od pracy i weekendów pracujemy przez około 20 dni. W tym czasie trzeba wykonać wszystkie potrzebne zadania – przeprowadzić szkolenia okresowe pracowników, przejrzeć sprzęt, w którym kończy się termin przydatności czy skontrolować akta pracownicze. Dużo obowiązków, mało czasu, stąd notatki będą bardzo przydatne. 

Planowanie tygodniowe

Planowanie tygodniowe jest fantastyczne dla osób, które pracują nad projektem czy zadaniem, które potrzebuje nieco więcej czasu do realizacji. 

Panowanie dziennie

Planowanie dziennie to podstawa – bez niego nie można pracować w służbie BHP. Mowa przede wszystkim o sporej wielkości zakładach pracy, w których wykonuje się setki , tysiące projektów, spotkań, raportów czy zgłoszeń. Wszystkie informacje podawane przez pracowników muszą zostać zapisane na kartce papieru. Właśnie w taki sposób można opracować plan, działać skutecznie i zredukować poziom stresu. 

Warto wyznaczyć jeden dzień na planowanie działań w kolejnym miesiącu. Dla przykładu w grudniowym planowaniu na styczeń należy uwzględnić nieco więcej czasu na przygotowanie raportów, analiz i podsumowań. W harmonogramie trzeba wpisać wszystkie spotkania, które odbywają się co miesiąc. 

Z kolei plan tygodnia warto uzupełnić w piątek, żeby po weekendowym odpoczynku wiedzieć, co robić od poniedziałku i w ciągu kolejnych dni. 

Dzień z pracy behapowca

Każdy, kto spędził chociaż jeden dzień z Inspektorem BHP, zdaje sobie sprawę, że nie można jednoznacznie napisać, jak wygląda jego dzień, gdyż codziennie jest inaczej. Charakter pracy jest uwarunkowany aktualnymi wydarzeniami oraz potrzebami. Jednak planowanie codziennej pracy specjalisty z zakresu BHP jest jego indywidualnym zadaniem. Każdy dzień obfituje w sprawdzanie poczty elektronicznej, przyjmowanie zgłoszeń od pracowników, sprawdzania hali produkcyjnej, stanowisk pracy i obchodu całego zakładu. Nieco więcej czasu trzeba poświęcić wypadkom, ocenie ryzyka zawodowego, szkoleniom czy analizom. Behapowiec bierze udział w różnorodnych spotkaniach, odprawach, udziela instruktaży pracownikom. Kontrole, audyt systemowy, weryfikacje, monitorowanie wprowadzanych zmian – każdego dnia w zakładzie pracy dzieje się bardzo dużo. Trzeba mieć także czas na sprawdzenie przepisów prawa, wpisanie danych do statystyk czy przygotowanie prezentacji albo notatek do szkoleń i organizowanych kursów. 

Praca Inspektora BHP jest wymagająca, ale ciekawa i absorbująca. Każdego dnia trzeba sprostać wielu obowiązkom i zadaniom, ale uzyskiwane efekty przynoszą bardzo dobre rezultaty i ogromną satysfakcję. 

Praca Inspektora BHP – kilka słów podsumowania

Inspektor BHP wykonuje bardzo ważną pracę, która podnosi poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Aby wykonywał powierzone mu zadania, wymagane jest uzyskanie przez niego potrzebnych umiejętności i wiedzy. Ustawodawca umożliwia rozpoczęcie pracy w BHP po uzyskaniu zawodu technik BHP, wyższego wykształcenia o kierunku w zakresie BHP albo wyższego wykształcenia o specjaliści w zakresie BHP. Z kolei osoby starające się o wyższe stanowiska muszą ukończyć studia dyplomowe również w zakresie BHP. 

Duży wybór uczelni może rodzić pewien problem, a mianowicie utrudnić wybór odpowiedniego kierunku studiów. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy dana uczelnia jest w stanie zagwarantować kwalifikacje do pracy w służbie BHP. 

Pracownicy bezpieczeństwa i higieny pracy po wielu latach studiów i zdobywania wiedzy czekają na moment rozpoczęcia pracy na samodzielnym stanowisku. W celu podjęcia jednoosobowej służby BHP jest wymagane uzyskanie kwalifikacji starszego Inspektora ds. BHP.