ŚRODKI CZYSTOŚCI BHP W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Zewsząd słychać, zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy, zapewnij czyste i higieniczne pomieszczenia, utrzymuj kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych. To tylko część zaleceń, które w związku z ciągłym i gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa wydane zostały przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZALECENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Koronawirus zachwiał rynkiem pracy. Liczne firmy zamknęły swoje siedziby: korporacje, galerie handlowe, placówki kulturalne, zakłady gastronomiczne, usługi pielęgnacyjne, hotele, szkoły, etc. Są jednak jednostki, które pracować muszą. Należą do nich m.in. szpitale, przychodnie, część urzędów, transport czy apteki, sklepy spożywcze i drogeryjne. Na przedsiębiorców prowadzących, w tym niezwykle trudnym czasie działalność, nałożone zostały liczne dodatkowe obowiązki. Do przestrzegania przepisów, jakie na pracodawców nakłada prawo pracy doszły nowe wyzwania. Wyzwania związane z epidemią koronawirusa, wszak chodzi o zdrowie i życie ludzkie.

OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA PRACOWNIKOM ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ


W REALIACH CODZIENNOŚCI

Każdy pracodawca musi ochraniać zdrowie oraz życie pracowników poprzez zapewnienie  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest do zaopatrywania pracowników w niezbędne środki higieny osobistej, w zakresie oraz ilości odpowiedniej wobec wykonywanej pracy oraz stopnia zanieczyszczenia ciała w związku z wykonywaną pracą.
W kwestii zapewnienia środków czystości, pracodawca zatrudniający pracowników do pracy fizycznej ma więcej obowiązków względem nich, niż względem pracowników biurowych.
Nie oznacza to jednak, że zatrudniając pracowników na stanowiskach, które nie powodują zabrudzeń pracodawcy są zwolnieni z tego obowiązku. Każdy pracownik ma prawo do umycia rąk w nieograniczonej ilości w ciągu dnia pracy.
Pracodawca, zgodnie z art. 207 § 2 Kp „… ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

W CHWILI EPIDEMII KORONAWIRUSA

Wszystkie powyżej wymienione obowiązki nakładane na pracodawców są, jak najbardziej aktualne. Jednak w obecnej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia spowodowanej szalejącym koronawirusem nie wystarczające.
W wielu gałęziach przemysłu i podczas wykonywania codziennej pracy pracownicy korzystać muszą ze środków ochrony osobistej, w tym kombinezonów ochronnych, maseczek ochronnych czy odpowiednich rękawic https://bezpieczenstwo-bhp.pl/2-rekawice-robocze-i-ochronne
Obecna sytuacja epidemiologiczna pokazuje, na każdym kroku jak niezbędne są środki ochrony osobistej oraz jak ważne i nieodzowne stało się wzmożone korzystanie z profesjonalnych środki czystości BHP https://bezpieczenstwo-bhp.pl/11-srodki-czystosci-bhp
Do powyżej zamieszczonego już tekstu, wartego ponownego przytoczenia: „Pracodawca, zgodnie z art. 207 § 2 Kp ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”, dochodzą dziś bieżące komunikaty i wytyczne, informujące wprost, że w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek w miarę możliwości, zapewnić, by wirus COVID-19 nie rozprzestrzeniał się w miejscu pracy. Komunikat ten oznacza, że praca zorganizowana powinna być tak, by do minimum ograniczone zostały osobiste kontakty pomiędzy pracownikami.

KORONAWIRUS I DEZYNFEKCJA

Nie wszystkie firmy da się zamknąć, nie wszyscy zdalnie pracować mogą, nie wszyscy zostaniemy zatem w domu. Są wśród nas tacy, którzy pracować muszą, m.in.: lekarze i pozostałe służy medyczne, służby mundurowe czy obsługujący transport.
Dziś jedną z najbardziej zagrożonych grup pracowniczych są sprzedawcy. Oni także zostali na pierwszej linii frontu, pewnie, że innej niż „biały personel”, ale niezbędnej byśmy żyć mogli. Narażeni na bezpośredni kontakt z klientem, zarówno oni, jak i kupujący stosować muszą się do szczególnych zasad higieny stosując niezbędne środki czystości BHP.
Właściciele sieci handlowych, mniejszych czy większych sklepów i aptek poza wyposażeniem pracowników i klientów w jednorazowe rękawiczki, umieścić muszą w widocznych dla klientów miejscach dozowniki z płynem odkażającym i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane oraz wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie z nich korzystać. Ponadto pracodawca zobligowany jest do upowszechnienia wśród pracowników niezbędnej wiedzy z zakresu BHP, dotyczącej obostrzeń spowodowanych wirusem COVID-19.
Pracodawcy powinni zadbać o to, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, płyty plexi – mająca na celu ograniczenie bezpośredniego kontakt z klientami, terminale płatnicze, a także wyposażenia magazynów i urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym

Ważne! Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a potem jak najszybciej wyrzucić ją do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu

Jeśli nie musisz wychodzić Zostań w Domu, jeśli wychodzisz upewnijmy się, czy zabrałeś ze sobą małą poręczną tubkę żelu do dezynfekcji rąk
 

Zostając w Domu zapoznaj się drogi Kliencie z ofertą środków czystości BHP i z szerokim asortymentem artykułów ochronnych, i zamów je na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.