Dlaczego powinno się nosić kask ochronny bhp w pracy?

Ochrona głowy na stanowisku pracy

Kask bhp jest jednym z kluczowych elementów chroniących zarówno zdrowie, jak i życia pracownika. Toteż jego obecność na głowie niezbędna jest w licznych branżach. Stosowanie środków ochrony indywidualnej nie jest trudne, zaleca się więc zdyscyplinowane  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotne jest, aby z kasków ochronnych korzystały osoby bezpośrednio wykonujące określone obowiązki, osoby nadzorujące i kontrolujące oraz wszystkie znajdujące się w pobliżu wykonywanych robót.

Kaski ochronne najczęściej stosuje się w branży budowlanej, energetycznej, leśnictwie, górnictwie.

Odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników w środki ochrony zbiorowej, jak również w środki ochrony indywidualnej spoczywa na służbach BHP. W ramach przestrzegania przepisów obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie szkoleń wstępnych, stanowiskowych, okresowych. W trakcie szkoleń zadaniem służb BHP jest informowanie uczestniczących w nich pracowników o fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa pracy, o znaczeniu środków ochrony indywidualnej, będących bezpośrednio chroniącymi życie.  Kaski i hełmy ochronne stanowią dość obszerny temat szkoleń w przypadku pracowników wyżej wymienionych branż.

Istotna rola kasków budowlanych

Kilka powodów, dla których powinno się  nosić kask ochronny bhp:

  • ochrona zdrowia i życia
  • ochrona głowy przed zranieniem
  • ochrona głowy przed elementami konstrukcji, rusztowań i maszyn
  • zdarza się, iż kask jest wsparciem w przypadku dodatkowych elementów ochronnych, takich jak ochronniki słuchu, okulary, kołnierze chroniące kark i szyję czy osłony na twarz
  • ochrona górnego odcinka kręgosłupa
  • ochrona głowy podczas dużego promieniowania słonecznego
  • w zależności od sektora hełm stanowi ochronę przed iskrami, odpryskami stopionego metalu, płomieniami.

Jak wybrać odpowiedni kask ochronny?

Aby kask spełniał przypisane mu funkcje ochronne, musi być prawidłowo dobrany, zarówno pod względem wielkości, jak i w zależności od wykonywanych prac. Nie mniej istotne jest też jego prawidłowe założenie wraz z zabezpieczeniami.
Różnica między modelami kasków zależy od ich typu i przeznaczenia, ale wszystkie one posiadają trzy podstawowe elementy budowy, którymi są: skorupa, więźba, pas główny.

W chwili uderzenia to skorupa pobiera jego moc i energię, jej nadmiar emitując do więźby. W taki właśnie sposób kask stanowi ochronę przed siłą i skutkami uderzenia.

Jednak zadanie kasku ochronnego, nie ogranicza się jedynie do ochrony pracowników. Jest to również element ochrony przeznaczony dla turystów i osób zwiedzających, miejsca takie jak: kopalnie, groty, jaskinie, a nawet wodospady.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.