Komfort pracy biurowej

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Co nam grozi podczas pracy w biurze?

O ile jest to możliwe unikać należy wykonywania przez pracowników pracy statycznej. W trakcie pracy bardziej męczą się mięśnie, które pozostawały unieruchomione w stanie napięcia, niż mięśnie wykonujące jakieś ruchy. Straty energii podczas pracy biurowej można znacznie zmniejszyć poprzez organizację stanowiska roboczego uwzględniając zasady ergonomii.
Nie jest możliwe całkowite wyłączenie obciążenia statycznego, jednak można go znacznie ograniczyć przez zapewnienie zgodnie z zasadami ergonomii jego wyposażenia w przykładowe elementy.

Organizacja pracy biurowej

Siedzisko – jego parametry pracy uzależnione są od zróżnicowań wymiarowych pracowników oraz od charakteru czynności roboczych. Konstrukcja siedziska zapewniać musi jego stabilność.

Krzesło – powinno mieć: dostateczną stabilność, wymiary zapewniające stabilną pozycję, regulowaną wysokością siedziska oraz oparcia, możliwość obrotu oraz podłokietniki.

Podnóżek – przydatny, gdy wysokość krzesła sprawia, że pracownik nie może płasko ustawić stóp na podłodze. Optymalnym rozwiązaniem jest konstrukcja gwarantująca regulację zarówno wysokości, jak i kąta pochylenia podnóżka.

Poziom płaszczyzny pracy w pozycji siedzącej – z reguły nie projektuje się indywidualnego dostosowania wysokości płaszczyzny pracy biurowej do wzrostu pracownika. Podyktowane jest to względami konstrukcyjnymi i ekonomicznymi. Przyjmuje się wymiary pionowe pasujące do pracowników wysokich. Osoby niższego wzrostu będą pracować wygodnie, pod warunkiem, że podniosą wysokość, a stopy oprą na podnóżkach o regulowanej wysokości. Zdarza się, iż osoby niskie przy pracach siedzących korzystać muszą z podestów adekwatnych do ich wzrostu.

Pole widzenia – to przestrzeń stanowiska pracy, w której człowiek, nie poruszając oczami i głową, zaobserwować może przedmioty i sygnały optyczne.
Rozmieszczenie elementów stanowiska pracy z monitorem ekranowym – musi uwzględniać:  wystarczającą przestrzeń pracy, swobodny dostęp pracownika do stanowiska, zachowanie odpowiedniej odległości między sąsiednimi monitorami oraz  prawidłowe umieszczenie uchwytu na dokumenty.

Klawiatura – stanowiąca osobny element sprzętu komputerowego ustawiona musi być tak, by korzystający z niej pracownik nie musiał wykonywać skrętów tułowia.

Monitor ekranowy - ustawiony w odległości 40-70 cm od oczu, kąt obserwacji ekranu powinien wynieść 20-50°. Ważne jest również to, by na monitor nie padało światło słoneczne.

Nadmierne obciążenie mięśniowo-szkieletowe towarzyszące pracy siedzącej wpływa negatywnie na zdrowie i wydajność pracownika biurowego. W trosce o jego komfort fizyczny i psychiczny warto zatem tak zorganizować przestrzeń biurową, by była dopasowana do charakteru wykonywanej pracy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.