Praca z narzędziami elektrycznymi — jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

Jak bezpiecznie pracować z narzędziami elektrycznymi?

Używając elektronarzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownicy są narażeni na poważne obrażenia ciała, wliczając do tego również ryzyko porażenia prądem elektrycznym, co w najgorszym przypadku może wywołać śmierć. Z tego względu wymagane jest stosowanie odpowiednich zasad, które zostaną opisane poniżej.

Jak zminimalizować zagrożenie podczas pracy z elektronarzędziami?

Podstawowe zasady BHP umożliwiające zapewnienie bezpiecznych warunków pracy z narzędziami zasilanymi prądem elektrycznym:

 • szkolenia BHP — podstawową zasadą umożliwiającą wykonywanie pracy w bezpiecznych i komfortowych warunkach jest właściwe szkolenie z zakresu BHP. Pracownik powinien uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi i korzystania z dostępnych w miejscu pracy narzędzi elektrycznych, które muszą być zgodne z zasadami bhp i instrukcją producenta. Zatrudnione osoby muszą wiedzieć, jak skutecznie unikać porażenia prądem, jak zapobiegać wystąpieniu urazów uwarunkowanych elementami niebezpiecznymi, jak chociażby tnącymi bądź wirującymi, a także uzyskać informacje o sposobach właściwego przechowywania i konserwowania elektronarzędzi, 
 • wybór właściwych elektronarzędzi — pracodawca odpowiada za wybór właściwych elektronarzędzi, dostosowanie ich do rodzaju wykonywanej pracy, a pracownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z wyznaczonymi zasadami, 
 • kontrola narzędzi przed zastosowaniem — zanim pracownik przystąpi do pracy z elektronarzędziami, musi je dokładnie sprawdzić i ocenić czy nie zawierają żadnych uszkodzeń, które uniemożliwiają rozpoczęcie pracy. Stosowane narzędzia muszą być w dobrym stanie, a po włączeniu nie mogą wydawać nieprawidłowych dźwięków czy innych sygnałów pozwalających stwierdzić, że mechanizm nie działa prawidłowo. Bardzo niebezpieczne są wszelkiego rodzaju uszkodzenia przewodów, wtyczek oraz pozostałych części ruchomych — mogą stać się przyczyną wypadków przy pracy, 
 • przegląd i konserwacja — używane elektronarzędzia muszą być poddawane regularnym przeglądom, co umożliwi sprawdzenie, czy w sprzęcie nie występują żadne uszkodzenia albo wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia oraz zdrowia zatrudnionych osób. Należy pamiętać, iż naprawy wykonują jedynie wykwalifikowani specjaliści zatrudniani przez autoryzowany serwis. Zanim elektronarzędzia zostaną wyczyszczone albo przejdą obowiązkową regulację bądź wymianę akcesoriów, trzeba je koniecznie odłączyć z zasilania, 
 • stosowanie środków ochrony indywidualnejOdzież robocza i ochronna dedykowana dla zatrudnionych osób zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Pracownicy otrzymują obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej, do której zalicza się rękawice elektroizolacyjne, gogle ochronne i środki ochrony słuchu, gdy używane narzędzie elektryczne może uszkodzić narząd słuchu. Przydatne są także kamizelka ostrzegawcza dla osób pracujących po zmierzchu. Oferta sklepu bezpieczenstwo-bhp.pl jest dopasowana do potrzeb pracowników, uwarunkowanych specyfiką ich pracy i potencjalnymi zagrożeniami, dzięki czemu ubrania skutecznie chronią zatrudnione osoby przed pogorszeniem stanu zdrowia, wypadkami, a nawet śmiercią. 
 • izolacja elektryczna — wymagane jest, aby używane elektronarzędzia posiadały właściwą izolację oraz trzpień ochronny, który zapewnia bezpieczeństwo i pozwala uniknąć wypadków, 
 • unikaj przedłużania kabli — bardzo istotne jest stosowanie kabli o oryginalnej długości, bez przedłużania. Jeżeli nie jest to możliwe, przedłużacze muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć ich przecięcia albo uszkodzenia, 
 • właściwe używanie narzędzi — przed podpięciem urządzenia do prądu, trzeba sprawdzić, czy jest ono w stanie spoczynku, pozostaje w trybie off, 
 • czystość elektronarzędzi — kiedy praca z wykorzystaniem narzędzi elektrycznych zostanie zakończona, konieczny jest zadbanie o czystość urządzenia — pracownik powinien usunąć kurz, brud, pozostałości materiałów — czyste i sprawne narzędzie to gwarancja bezpiecznej pracy, 
 • praca w suchym środowisku — elektronarzędzia powinny być używane w suchych miejscach, a jeżeli jest to niemożliwe, należy stosować urządzenia o wyższym stopniu ochrony przed wnikaniem wilgoci bądź elektronarzędzia wzbogacone w zasilanie akumulatorowe, 
 • właściwe przechowywanie elektronarzędzi — bardzo istotne jest przechowywanie urządzeń w miejscach suchych i niedostępnych dla osób nieuprawnionych, 
 • przewody zasilające muszą być w dobrym stanie, nie mogą zawierać uszkodzeń — zabrania się układania na przewodach ciężarów albo narażania ich na zniszczenie i wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli użytkownik zauważył uszkodzenia przewodu, zabrania się korzystania z narzędzi, 
 • bezwzględny zakaz korzystania z narzędzi uszkodzonych — stosowna informacja o występujących uszkodzeniach musi zostać przekazana przełożonemu bądź pracodawcy.

Kilka słów podsumowania

Przed używaniem elektronarzędzi konieczne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi, która została opracowana przez producenta. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje o potencjalnych zagrożeniach, środkach bezpieczeństwa i ostrzeżeniach. Dokładne zapoznanie się z instrukcją, pozwala zapobiegać wypadkom. 

Użytkownicy elektronarzędzi powinni bezwzględnie przestrzegać wskazówek i zasad BHP, dzięki czemu nie narażają zdrowia i życia własnego oraz współpracowników, a także umożliwiają realizację zadań wyznaczonych przez pracodawcę. Zdrowi i bezpieczni pracownicy to gwarancja sukcesu dla firmy. 

Bardzo istotne jest przeprowadzanie regularnych szkoleń, procedur oraz instrukcji, a także nadzoru umożliwiającego zwiększenie świadomości zatrudnionych osób związanych z bezpieczeństwem pracy z elektronarzędziami. Pracodawca musi pamiętać także o zapewnieniu zatrudnionym osobom wymaganej odzieży oraz środków ochrony indywidualnej.